Download Surat An-Naas Mp3

Download Surat An-Naas Mp3

QS.114 An-Naas (manusia)

1:1

 bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi

[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 

1:114

qul a’uudzu birabbi alnnaasi
[114:1]
Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

 

2:114

maliki alnnaasi
[114:2]
Raja manusia.

 

3:114

ilaahi alnnaasi
[114:3]
Sembahan manusia.

 

4:114

min syarri alwaswaasi alkhannaasi
[114:4]
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

 

5:114

alladzii yuwaswisu fii shuduuri alnnaasi
[114:5]
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

 

6:114

mina aljinnati waalnnaasi
[114:6]
dari jin dan manusia.

 

Video : Bacaan  QS.114 An-Naas, ayat 1 – 6.

Download QS.114 An-Naas, ayat 1 – 6 Mp3 Disini :

gr

 

Leave your comment here: