Download Surat Al-‘Alaa Mp3

Download Surat Al-‘Alaa Mp3

QS.87 Al-‘Alaa (yang tertinggi)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:87

sabbihi isma rabbika al-a’laa
[87:1] Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tingi, 

2:87

alladzii khalaqa fasawwaa
[87:2] yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), English: Who creates, then makes complete,

3:87

waalladzii qaddara fahadaa
[87:3] dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,

4:87

waalladzii akhraja almar’aa
[87:4] dan yang menumbuhkan rumput-rumputan

, 

5:87

faja’alahu ghutsaa-an ahwaa
[87:5] lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. English: Then makes it dried up, dust-colored.

6:87

sanuqri-uka falaa tansaa
[87:6] Kami akan membacakan (Al Quraan) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa, 

7:87

illaa maa syaa-a allaahu innahu ya’lamu aljahra wamaa yakhfaa
[87:7] kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

8:87

wanuyassiruka lilyusraa
[87:8] dan Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah,

9:87

fadzakkir in nafa’ati aldzdzikraa
[87:9] oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfa’at, 

10:87

sayadzdzakkaru man yakhsyaa
[87:10] orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, 

11:87

wayatajannabuhaa al-asyqaa
[87:11] dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya. 

12:87

alladzii yashlaa alnnaara alkubraa
[87:12] (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).

13:87

tsumma laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa
[87:13] Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. 

14:87

qad aflaha man tazakkaa
[87:14] Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),

15:87

wadzakara isma rabbihi fashallaa
[87:15] dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. 

16:87

bal tu/tsiruuna alhayaata alddunyaa
[87:16] Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. 

17:87

waal-aakhiratu khayrun wa-abqaa
[87:17] Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. 

18:87

inna haadzaa lafii alshshuhufi al-uulaa
[87:18] Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, 

19:87

shuhufi ibraahiima wamuusaa
[87:19] (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa 

 

Video : Bacaan QS.87 Al-‘Alaa, ayat 1 – 19 :

Download Bacaan QS.87 Al-‘Alaa, ayat 1 – 19  Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: