Download Surat Al-Balad Mp3

Download Surat Al-Balad Mp3

QS.90 Al-Balad (negeri)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:90

laa uqsimu bihaadzaa albaladi
[90:1] Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah),

 

2:90

wa-anta hillun bihaadzaa albaladi
[90:2]
dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini,

 

3:90

wawaalidin wamaa walada
[90:3]
dan demi bapak dan anaknya.

 

4:90

laqad khalaqnaa al-insaana fii kabadin
[90:4]
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.

 

5:90

ayahsabu an lan yaqdira ‘alayhi ahadun
[90:5]
Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang berkuasa atasnya?

 

6:90

yaquulu ahlaktu maalan lubadaan
[90:6]
Dan mengatakan: “Aku telah menghabiskan harta yang banyak”.

 

7:90

ayahsabu an lam yarahu ahadun
[90:7]
Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang melihatnya?

 

8:90

alam naj’al lahu ‘aynayni
[90:8]
Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,

 

9:90

walisaanan wasyafatayni
[90:9]
lidah dan dua buah bibir.

 

10:90

wahadaynaahu alnnajdayni
[90:10]
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan,

 

11:90

falaa iqtahama al’aqabata
[90:11]
Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar.

 

12:90

wamaa adraaka maa al’aqabatu
[90:12]
Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?

 

13:90

fakku raqabatin
[90:13]
(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,

 

14:90

aw ithaamun fii yawmin dzii masghabatin
[90:14]
atau memberi makan pada hari kelaparan,

 

15:90

yatiiman dzaa maqrabatin
[90:15]
(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,

 

16:90

aw miskiinan dzaa matrabatin
[90:16]
atau kepada orang miskin yang sangat fakir.

 

17:90

tsumma kaana mina alladziina aamanuu watawaasaw bialshshabri watawaasaw bialmarhamati
[90:17]
Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

 

18:90

ulaa-ika ashhaabu almaymanati
[90:18]
Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.

 

19:90

waalladziina kafaruu bi-aayaatinaa hum ashhaabu almasy-amati
[90:19]
Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.

 

20:90

‘alayhim naarun mu/shadatun
[90:20]
Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

 

 Video : Bacaan QS.90 Al-Balad, ayat 1 – 20.

Download Bacaan QS.90 Al-Balad, ayat 1 – 20 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: