Download Surat Al-Buruuj Mp3

Download Surat Al-Buruuj Mp3

QS.85 Al-Buruuj (gugusan bintang), Juz Amma

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:85

waalssamaa-i dzaati alburuuji
[85:1]
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

2:85

waalyawmi almaw’uudi
[85:2]
dan hari yang dijanjikan,

3:85

wasyaahidin wamasyhuudin
[85:3]
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

4:85

qutila ashhaabu alukhduudi
[85:4]
Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,

5:85

alnnaari dzaati alwaquudi
[85:5]
yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

6:85

idz hum ‘alayhaa qu’uudun
[85:6]
ketika mereka duduk di sekitarnya,

7:85

wahum ‘alaa maa yaf’aluuna bialmu/miniina syuhuudun
[85:7]
sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

8:85

wamaa naqamuu minhum illaa an yu/minuu biallaahi al’aziizi alhamiidi
[85:8]
Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mu’min itu melainkan karena orang-orang mu’min itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

9:85

alladzii lahu mulku alssamaawaati waal-ardhi waallaahu ‘alaa kulli syay-in syahiidun
[85:9] Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

10:85

inna alladziina fatanuu almu/miniina waalmu/minaati tsumma lam yatuubuu falahum ‘adzaabu jahannama walahum ‘adzaabu alhariiqi
[85:10]
Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mu’min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

11:85

inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati lahum jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru dzaalika alfawzu alkabiiru
[85:11]
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

12:85

inna bathsya rabbika lasyadiidun
[85:12]
Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

13:85

innahu huwa yubdi-u wayu’iidu
[85:13]
Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).

14:85

wahuwa alghafuuru alwaduudu
[85:14]
Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,

15:85

dzuu al’arsyi almajiidi
[85:15]
yang mempunyai ‘Arsy, lagi Maha Mulia,

16:85

fa”aalun limaa yuriidu
[85:16]
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

17:85

hal ataaka hadiitsu aljunuudi
[85:17]
Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,

18:85

fir’awna watsamuuda
[85:18]
(yaitu kaum) Fir’aun dan (kaum) Tsamud?

19:85

bali alladziina kafaruu fii takdziibin
[85:19]
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,

20:85

waallaahu min waraa-ihim muhiithun
[85:20]
padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

21:85

bal huwa qur-aanun majiidun
[85:21]
Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur’an yang mulia,

22:85

fii lawhin mahfuuzhin
[85:22]
yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.

Video : Bacaan QS.85 Al-Buruuj, ayat 1 – 22 :

Download Bacaan QS.85 Al-Buruuj, ayat 1 – 22 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: