Download Surat Al-Fajr Mp3

Download Surat Al-Fajr Mp3

QS.89 Al-Fajr (fajar)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:89

waalfajri
[89:1]
Demi fajar,

2:89

walayaalin ‘asyrin
[89:2]
dan malam yang sepuluh,

3:89

waalsysyaf’i waalwatri
[89:3]
dan yang genap dan yang ganjil,

4:89

waallayli idzaa yasri
[89:4]
dan malam bila berlalu.

5:89

hal fii dzaalika qasamun lidzii hijrin
[89:5]
Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.

6:89

alam tara kayfa fa’ala rabbuka bi’aadin
[89:6]
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ‘Aad?

7:89

irama dzaati al’imaadi
[89:7]
(yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,

8:89

allatii lam yukhlaq mitsluhaa fii albilaadi
[89:8] yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,

9:89

watsamuuda alladziina jaabuu alshshakhra bialwaadi
[89:9]
dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,

10:89

wafir’awna dzii al-awtaadi
[89:10]
dan kaum Fir’aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),

11:89

alladziina thaghaw fii albilaadi
[89:11] yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

12:89

fa-aktsaruu fiihaa alfasaada
[89:12]
lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,

13:89

fashabba ‘alayhim rabbuka sawtha ‘adzaabin
[89:13]
karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,

14:89

inna rabbaka labialmirshaadi
[89:14]
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

15:89

fa-ammaa al-insaanu idzaa maa ibtalaahu rabbuhu fa-akramahu wana”amahu fayaquulu rabbii akramani
[89:15]
Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”.

16:89

wa-ammaa idzaa maa ibtalaahu faqadara ‘alayhi rizqahu fayaquulu rabbii ahaanani
[89:16]
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”.

17:89

kallaa bal laa tukrimuuna alyatiima
[89:17]
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,

18:89

walaa tahadduuna ‘alaa tha’aami almiskiini
[89:18]
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,

19:89

wata/kuluuna altturaatsa aklan lammaan
[89:19]
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),

20:89

watuhibbuuna almaala hubban jammaan
[89:20]
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

21:89

kallaa idzaa dukkati al-ardhu dakkan dakkaan
[89:21]
Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,

22:89

wajaa-a rabbuka waalmalaku shaffan shaffaan
[89:22]
dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

23:89

wajii-a yawma-idzin bijahannama yawma-idzin yatadzakkaru al-insaanu wa-annaa lahu aldzdzikraa
[89:23] Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

24:89

yaquulu yaa laytanii qaddamtu lihayaatii
[89:24] Dia mengatakan: “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini”.

25:89

fayawma-idzin laa yu’adzdzibu ‘adzaabahu ahadun
[89:25]
Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya,

26:89

walaa yuutsiqu watsaaqahu ahadun
[89:26]
dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

27:89

yaa ayyatuhaa alnnafsu almuthma-innatu
[89:27]
Hai jiwa yang tenang.

28:89

irji’ii ilaa rabbiki raadiyatan mardhiyyatan
[89:28]
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.

29:89

faudkhulii fii ‘ibaadii
[89:29] Maka masuklah ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku,

30:89

waudkhulii jannatii
[89:30] masuklah ke dalam syurga-Ku.

Video : Bacaan indah QS.89 Al-Fajr, ayat 1 – 30 :

Download Bacaan indah QS.89 Al-Fajr, ayat 1 – 30 Mp3 Disini :

gr

 

Leave your comment here: