Download Surat Al-Ghaasyiah Mp3

Download Surat Al-Ghaasyiah Mp3

QS.88 Al-Ghaasyiah (hari pembalasan)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:88

hal ataaka hadiitsu alghaasyiyati
[88:1]
Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?

2:88

wujuuhun yawma-idzin khaasyi’atun
[88:2]
Banyak muka pada hari itu tunduk terhina,

3:88

aamilatun naasibatun
[88:3]
bekerja keras lagi kepayahan,

4:88

tashlaa naaran haamiyatan
[88:4]
memasuki api yang sangat panas (neraka),

5:88

tusqaa min ‘aynin aaniyatin
[88:5]
diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas.

6:88

laysa lahum tha’aamun illaa min dharii’in
[88:6]
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,

7:88

laa yusminu walaa yughnii min juu’in
[88:7]
yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.

8:88

wujuuhun yawma-idzin naa‘imatun
[88:8]
Banyak muka pada hari itu berseri-seri,

9:88

lisa’yihaa raadiyatun
[88:9]
merasa senang karena usahanya,

10:88

fii jannatin ‘aaliyatin
[88:10]
dalam syurga yang tinggi,

11:88

laa tasma’u fiihaa laaghiyatan
[88:11]
tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

12:88

fiihaa ‘aynun jaariyatun
[88:12]
Di dalamnya ada mata air yang mengalir.

13:88

fiihaa sururun marfuu’atun
[88:13]
Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan,

14:88

wa-akwaabun mawdhuu’atun
[88:14]
dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya),

15:88

wanamaariqu mashfuufatun
[88:15]
dan bantal-bantal sandaran yang tersusun,

16:88

wazaraabiyyu mabtsuutsatun
[88:16]
dan permadani-permadani yang terhampar.

17:88

afalaa yanzhuruuna ilaa al-ibili kayfa khuliqath
[88:17] Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,

18:88

wa-ilaa alssamaa-i kayfa rufi’ath
[88:18] Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?

19:88

wa-ilaa aljibaali kayfa nushibath
[88:19] Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?

20:88

wa-ilaa al-ardhi kayfa suthihath
[88:20] Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?

21:88

fadzakkir innamaa anta mudzakkirun
[88:21]
Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

22:88

lasta ‘alayhim bimushaythirin
[88:22]
Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,

23:88

illaa man tawallaa wakafara
[88:23]
tetapi orang yang berpaling dan kafir,

24:88

fayu’adzdzibuhu allaahu al’adzaaba al-akbara
[88:24]
maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.

25:88

inna ilaynaa iyaabahum
[88:25] Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka,

26:88

tsumma inna ‘alaynaa hisaabahum
[88:26] kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka.

Video : Bacaan QS.88 Al- Ghaasyiah, ayat 1 – 26 :

Download Bacaan QS.88 Al- Ghaasyiah, ayat 1 – 26 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: