Download Surat Al-Haaqqah Mp3

Download Surat Al-Haaqqah Mp3

QS.69 Al-Haaqqah (hari kiamat)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:69

alhaaqqatu
[69:1]
Hari kiamat.

.

2:69

maa alhaaqqatu
[69:2]
apakah hari kiamat itu? 

.

3:69

wamaa adraaka maa alhaaqqatu
[69:3]
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? .

.

4:69

kadzdzabat tsamuudu wa’aadun bialqaari’ati
[69:4]
Kaum Tsamud dan ‘Aad telah mendustakan hari kiamat.

.

5:69

fa-ammaa tsamuudu fauhlikuu bialththaaghiyati
[69:5]
Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.
.

6:69

wa-ammaaaadun fauhlikuu biriihin sharsharin ‘aatiyatin
[69:6]
Adapun kaum ‘Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
.

7:69

sakhkharahaa ‘alayhim sab’a layaalin watsamaaniyata ayyaamin husuuman fataraa alqawma fiihaa shar’aa ka-annahum a’jaazu nakhlin khaawiyatun
[69:7]
yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum ‘Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
.

8:69

fahal taraa lahum min baaqiyatin
[69:8]
Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.
.

9:69

wajaa-a fir’awnu waman qablahu waalmu/tafikaatu bialkhaathi-ati
[69:9]
Dan telah datang Fir’aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.

.

10:69

fa’ashaw rasuula rabbihim fa-akhadzahum akhdzatan raabiyatan
[69:10]
Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
.

11:69

.

.

innaa lammaa thaghaa almaau hamalnaakum fii aljaariyati
[69:11]
Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera,
.

12:69

linaj’alahaa lakum tadzkiratan wata’iyahaa udzunun waa‘iyatun
[69:12]
agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
.

13:69

fa-idzaa nufikha fii alshshuuri nafkhatun waahidatun
[69:13]
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
.

14:69

wahumilati al-ardhu waaljibaalu fadukkataa dakkatan waahidatan
[69:14]
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
.

15:69

fayawma-idzin waqa’ati alwaaqi’atu
[69:15]
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamnat, 

.

16:69

wainsyaqqati alssamaau fahiya yawma-idzin waahiyatun
[69:16]
dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
.

17:69

waalmalaku ‘alaa arjaa-ihaa wayahmilu ‘arsya rabbika fawqahum yawma-idzin tsamaaniyatun
[69:17]
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
.

18:69

yawma-idzin tu’radhuuna laa takhfaa minkum khaafiyatun
[69:18]
Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
.

19:69

.

.

fa-ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haaumu iqrauu kitaabiyah
[69:19] Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini)”.
.

20:69

innii zhanantu annii mulaaqin hisaabiyah
[69:20] Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
.

21:69

fahuwa fii ‘iisyatin raadiyatin
[69:21]
Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
.

22:69

fii jannatin ‘aaliyatin
[69:22]
dalam syurga yang tinggi,
.

23:69

quthuufuhaa daaniyatun
[69:23]
buah-buahannya dekat,
.

24:69

.

.

kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa aslaftum fii al-ayyaami alkhaaliyati
[69:24]
(kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”.
.

25:69

wa-ammaa man uutiya kitaabahu bisyimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiyah
[69:25] Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).
.

26:69

walam adri maa hisaabiyah
[69:26] Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.

.

27:69

yaa laytahaa kaanati alqaadiyatu
[69:27]
Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
.

28:69

maa aghnaa ‘annii maaliyah
[69:28] Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
.

29:69

halaka ‘annii sulthaaniyah
[69:29] Telah hilang kekuasaanku daripadaku.
.

30:69

khudzuuhu faghulluuhu
[69:30]
(Allah berfirman): “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
.

31:69

tsumma aljahiima shalluuhu
[69:31]
Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
.

32:69

tsumma fii silsilatin dzar’uhaa sab’uuna dziraa‘an fauslukuuhu
[69:32]
Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
.

33:69

innahu kaana laa yu/minu biallaahi al’azhiimi
[69:33]
Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
.

34:69

walaa yahudhdhu ‘alaa tha’aami almiskiini
[69:34]
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
.

35:69

falaysa lahu alyawma haahunaa hamiimun
[69:35]
Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
.

36:69

walaa tha’aamun illaa min ghisliinin
[69:36]
Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
.

37:69

laa ya/kuluhu illaa alkhaathi-uuna
[69:37]
Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
.

38:69

falaa uqsimu bimaa tubshiruuna
[69:38]
Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
.

39:69

wamaa laa tubshiruuna
[69:39]
Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
.

40:69

innahu laqawlu rasuulin kariimin
[69:40]
Sesungguhnya Al Qur’an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
.

41:69

wamaa huwa biqawli syaa‘irin qaliilan maa tu/minuuna
[69:41]
dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
.

42:69

walaa biqawli kaahinin qaliilan maa tadzakkaruuna
[69:42]
Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
.

43:69

tanziilun min rabbi al’aalamiina
[69:43]
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
.

44:69

walaw taqawwala ‘alaynaa ba’dha al-aqaawiili
[69:44]
Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
.

45:69

la-akhadznaa minhu bialyamiini
[69:45]
niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.
.

46:69

tsumma laqatha’naa minhu alwatiina
[69:46]
Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
.

47:69

famaa minkum min ahadin ‘anhu haajiziina
[69:47]
Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
.

48:69

wa-innahu latadzkiratun lilmuttaqiina
[69:48]
Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
.

49:69

wa-innaa lana’lamu anna minkum mukadzdzibiina
[69:49]
Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).
.

50:69

wa-innahu lahasratun ‘alaa alkaafiriina
[69:50]
Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
.

51:69

wa-innahu lahaqqu alyaqiini
[69:51]
Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
.

52:69

fasabbih biismi rabbika al’azhiimi
[69:52]
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
.

Video : Bacaan QS.69 Al-Haaqqah, ayat 1 – 52 :

Download Bacaan QS.69 Al-Haaqqah, ayat 1 – 52 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: