Download Surat Al-Humazah Mp3

Download Surat Al-Humazah Mp3

QS.104 Al-Humazah (pengumpat)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:104

waylun likulli humazatin lumazatin
[104:1]
Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,

 

2:104

alladzii jama’a maalan wa’addadahu
[104:2] yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung,

 

3:104

yahsabu anna maalahu akhladahu
[104:3]
dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya,

 

4:104

kallaa layunbadzanna fii alhuthamati
[104:4]
sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.

 

5:104

wamaa adraaka maa alhuthamatu
[104:5]
Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?

 

6:104

naaru allaahi almuuqadatu
[104:6]
(yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,

 

7:104

allatii taththhali’u ‘alaa al-af-idati
[104:7]
yang (membakar) sampai ke hati.

 

8:104

lnnahaa ‘alayhim mu/shadatun
[104:8]
Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,

 

9:104

fii ‘amadin mumaddadatin
[104:9]
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

 

Video : Bacaan QS.104 Al Humazah Quran, ayat 1 – 9 :

Download Bacaan QS.104 Al Humazah Quran, ayat 1 – 9 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: