Download Surat Al-Qiyaamah Mp3

Download Surat Al-Qiyaamah Mp3

QS.75 Al-Qiyaamah (hari kiamat)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

.

1:75

laa uqsimu biyawmi alqiyaamati
[75:1]
Aku bersumpah demi hari kiamat, 

.

2:75

walaa uqsimu bialnnafsi allawwaamati
[75:2]
dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).
.

3:75

ayahsabu al-insaanu allan najma’a ‘izhaamahu
[75:3]
Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?
.

4:75

balaa qaadiriina ‘alaa an nusawwiya banaanahu
[75:4]
Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.
.

5:75

bal yuriidu al-insaanu liyafjura amaamahu
[75:5]
Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. 

.

6:75

yas-alu ayyaana yawmu alqiyaamati
[75:6]
Ia berkata: “Bilakah hari kiamat itu?”

.

7:75

fa-idzaa bariqa albasharu
[75:7]
Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),

.

8:75

wakhasafa alqamaru
[75:8]
dan apabila bulan telah hilang cahayanya, English: And the moon becomes dark,

.

9:75

wajumi’a alsysyamsu waalqamaru
[75:9]
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
.

10:75

yaquulu al-insaanu yawma-idzin ayna almafarru
[75:10]
pada hari itu manusia berkata: “Ke mana tempat berlari?”
.

11:75

kallaa laa wazara
[75:11]
sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!
.

12:75

ilaa rabbika yawma-idzin almustaqarru
[75:12]
Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
.

13:75

yunabbau al-insaanu yawma-idzin bimaa qaddama wa-akhkhara
[75:13]
Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
.

14:75

bali al-insaanu ‘alaa nafsihi bashiiratun
[75:14]
Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri,
.

15:75

walaw alqaa ma’aadziirahu
[75:15]
meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

.

16:75

laa tuharrik bihi lisaanaka lita’jala bihi
[75:16]
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur’an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.
.

17:75

inna ‘alaynaa jam’ahu waqur-aanahu
[75:17]
Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.
.

18:75

fa-idzaa qara/naahu faittabi’ qur-aanahu
[75:18]
Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
.

19:75

tsumma inna ‘alaynaa bayaanahu
[75:19]
Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.
.

20:75

kallaa bal tuhibbuuna al’aajilata
[75:20]
Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,
.

21:75

watadzaruuna al-aakhirata
[75:21]
dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.
.

22:75

wujuuhun yawma-idzin naadiratun
[75:22]
Wajah-wajah (orang-orang mu’min) pada hari itu berseri-seri.
.

23:75

ilaa rabbihaa naatsiratun
[75:23]
Kepada Tuhannyalah mereka melihat.
.

24:75

wawujuuhun yawma-idzin baasiratun
[75:24]
Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram,
.

25:75

tazhunnu an yuf’ala bihaa faaqiratun
[75:25]
mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.
.

26:75

kallaa idzaa balaghati alttaraaqiya
[75:26]
Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan,
.

27:75

waqiila man raaqin
[75:27]
dan dikatakan (kepadanya): “Siapakah yang dapat menyembuhkan?”,
.

28:75

wazhanna annahu alfiraaqu
[75:28]
dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia),
.

29:75

wailtaffati alssaaqu bialssaaqi
[75:29]
dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan), 

.

30:75

ilaa rabbika yawma-idzin almasaaqu
[75:30]
kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
.

31:75

falaa shaddaqa walaa shallaa
[75:31] Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Qur’an) dan tidak mau mengerjakan shalat,
.

32:75

walaakin kadzdzaba watawallaa
[75:32] tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran),
.

33:75

tsumma dzahaba ilaa ahlihi yatamaththaa
[75:33] kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).
.

34:75

awlaa laka fa-awlaa
[75:34] Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,
.

35:75

tsumma awlaa laka fa-awlaa
[75:35] kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.
.

36:75

ayahsabu al-insaanu an yutraka sudaan
[75:36]
Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?
.

37:75

alam yaku nuthfatan min manayyin yumnaa
[75:37] Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),
.

38:75

tsumma kaana ‘alaqatan fakhalaqa fasawwaa
[75:38] kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya,
.

39:75

faja’ala minhu alzzawjayni aldzdzakara waal-untsaa
[75:39] lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.
.

40:75

alaysa dzaalika biqaadirin ‘alaa an yuhyiya almawtaa
[75:40] Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?
.

Video : Bacaan QS.75 Al-Qiyaamah, ayat 1 – 40 :

Download Bacaan QS.75 Al-Qiyaamah, ayat 1 – 40 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: