Download Surat Al-Zalzalah Mp3

Download Surat Al-Zalzalah Mp3

QS.99 Al-Zalzalah (kegoncangan)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:99

idzaa zulzilati al-ardhu zilzaalahaa
[99:1] Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),

2:99

wa-akhrajati al-ardhu atsqaalahaa
[99:2] dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,

3:99

waqaala al-insaanu maa lahaa
[99:3] dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (menjadi begini)?”,

4:99

yawma-idzin tuhadditsu akhbaarahaa
[99:4] pada hari itu bumi menceritakan beritanya,

5:99

bi-anna rabbaka awhaa lahaa
[99:5] karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

6:99

yawma-idzin yashduru alnnaasu asytaatan liyuraw a’maalahum
[99:6] Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,

7:99

faman ya’mal mitsqaala dzarratin khayran yarahu
[99:7]
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

8:99

waman ya’mal mitsqaala dzarratin syarran yarahu
[99:8]
Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Video : Bacaan QS.99 Al-Zalzalah, ayat 1 – 8 :

Download Bacaan QS.99 Al-Zalzalah, ayat 1 – 8 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: