Download Surat Alam-Nasyrah Mp3

Download Surat Alam-Nasyrah Mp3

QS.94 Alam-Nasyrah (bukankah Kami telah melapangkan)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:94

alam nasyrah laka shadraka
[94:1]
Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,

2:94

wawadha’naa ‘anka wizraka
[94:2]
dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,

3:94

alladzii anqadha zhahraka
[94:3] yang memberatkan punggungmu ?

4:94

warafa’naa laka dzikraka
[94:4]
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,

5:94

fa-inna ma’a al’usri yusraan
[94:5]
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

6:94

inna ma’a al’usri yusraan
[94:6]
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

7:94

fa-idzaa faraghta fainshab
[94:7] Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,

8:94

wa-ilaa rabbika fairghab
[94:8] dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

Video : Bacaan QS.94 Alam-Nasyrah, ayat 1 – 8 :

Download Bacaan QS.94 Alam-Nasyrah, ayat 1 – 8 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: