Download Surat An-Naba’ Mp3

Download Surat An-Naba’ Mp3

QS.78 An-Nabaa’ (berita besar), Juz Amma

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 –

1:78

‘amma yatasaa-aluuna
[78:1]
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya ?

2:78

‘ani alnnaba-i al’azhiimi
[78:2]
Tentang berita yang besar.

3:78

alladzii hum fiihi mukhtalifuuna
[78:3] yang mereka perselisihkan tentang ini.

4:78

kallaa saya’lamuuna
[78:4]
Sekali-kali tida; kelak mereka akan mengetahui,

5:78

tsumma kallaa saya’lamuuna
[78:5]
kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui.

6:78

alam naj’ali al-ardha mihaadaan
[78:6]
Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan ?,

7:78

waaljibaala awtaadaan
[78:7]
dan gunung-gunung sebagai pasak ?,

8:78

wakhalaqnaakum azwaajaan
[78:8]
dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,

9:78

waja’alnaa nawmakum subaataan
[78:9]
dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,

10:78

waja’alnaa allayla libaasaan
[78:10]
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,

11:78

waja’alnaa alnnahaara ma’aasyaan
[78:11]
dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,

12:78

wabanaynaa fawqakum sab’an syidaadaan
[78:12]
dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,

13:78

waja’alnaa siraajan wahhaajaan
[78:13]
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),

14:78

wa-anzalnaa mina almu’shiraati maa-an tsajjaajaan
[78:14]
dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,

15:78

linukhrija bihi habban wanabaataan
[78:15]
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,

16:78

wajannaatin alfaafaan
[78:16]
dan kebun-kebun yang lebat?

17:78

inna yawma alfashli kaana miiqaataan
[78:17]
Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,

18:78

yawma yunfakhu fii alshshuuri fata/tuuna afwaajaan
[78:18]
yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangsakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,

19:78

wafutihati alssamaau fakaanat abwaabaan
[78:19]
dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,

20:78

wasuyyirati aljibaalu fakaanat saraabaan
[78:20]
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.

21:78

inna jahannama kaanat mirshaadaan
[78:21]
Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai,

22:78

lilththaaghiina maaabaan
[78:22]
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,

23:78

laabitsiina fiihaa ahqaabaan
[78:23]
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,

24:78

laa yadzuuquuna fiihaa bardan walaa syaraabaan
[78:24]
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,

25:78

illaa hamiiman waghassaaqaan
[78:25]
selain air yang mendidih dan nanah,

26:78

jazaa-an wifaaqaan
[78:26]
sebagai pambalasan yang setimpal.

27:78

innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaan
[78:27]
Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut) kepada hisab,

28:78

wakadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaan
[78:28]
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.

29:78

wakulla syay-in ahsaynaahu kitaabaan
[78:29]
Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.

30:78

fadzuuquu falan naziidakum illaa ‘adzaabaan
[78:30]
Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

31:78

inna lilmuttaqiina mafaazaan
[78:31]
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan,

32:78

hadaa-iqa wa-a’naabaan
[78:32]
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,

33:78

wakawaa‘iba atraabaan
[78:33]
dan gadis-gadis remaja yang sebaya,

34:78

waka/san dihaaqaan
[78:34]
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).

35:78

laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa kidzdzaabaan
[78:35]
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.

36:78

jazaa-an min rabbika ‘athaa-an hisaabaan
[78:36]
Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,

37:78

rabbi alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa alrrahmaani laa yamlikuuna minhu khithaabaan
[78:37]
Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

38:78

yawma yaquumu alrruuhu waalmalaa-ikatu shaffan laa yatakallamuuna illaa man adzina lahu alrrahmaanu waqaala shawaabaan
[78:38]
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.

39:78

dzaalika alyawmu alhaqqu faman syaa-a ittakhadza ilaa rabbihi maaabaan
[78:39]
Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

40:78

innaa andzarnaakum ‘adzaaban qariiban yawma yanzhuru almaru maa qaddamat yadaahu wayaquulu alkaafiru yaa laytanii kuntu turaabaan
[78:40]
Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata:”Alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah”.

Video : Bacaan QS.78 An-Naba’, ayat 1 – 40 :

Download Bacaan QS.78 An-Naba’, ayat 1 – 40 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: