Download Surat Ar-Rahmaan Mp3

Download Surat Ar-Rahmaan Mp3

QS-55 Ar-Rahmaan (yang maha pemurah)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:55

alrrahmaanu
[55:1]
(Tuhan) Yang Maha Pemurah,
.

2:55

‘allama alqur-aana
[55:2]
Yang telah mengajarkan al Quraan.
.

3:55

khalaqa al-insaana
[55:3]
Dia menciptakan manusia.
.

4:55

‘allamahu albayaana
[55:4]
Mengajarnya pandai berbicara.
.

5:55

alsysyamsu waalqamaru bihusbaanin
[55:5]
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
.

6:55

waalnnajmu waalsysyajaru yasjudaani
[55:6]
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya.
.

7:55

waalssamaa-a rafa’ahaa wawadha’a almiizaana
[55:7]
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
.

8:55

allaa tathghaw fii almiizaani
[55:8]
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
.

9:55

wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana
[55:9]
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
.

10:55

waal-ardha wadha’ahaa lil-anaami
[55:10]
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
.

11:55

fiihaa faakihatun waalnnakhlu dzaatu al-akmaami
[55:11]
Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
.

12:55

waalhabbu dzuu al’ashfi waalrrayhaani
[55:12]
Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
.

13:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:13]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

14:55

khalaqa al-insaana min shalshaalin kaalfakhkhaari
[55:14]
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
.

15:55

wakhalaqa aljaanna min maarijin min naarin
[55:15]
dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
.

16:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:16]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

17:55

rabbu almasyriqayni warabbu almaghribayni
[55:17]
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
.

18:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:18]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

19:55

maraja albahrayni yaltaqiyaani
[55:19]
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,
.

20:55

baynahumaa barzakhun laa yabghiyaani
[55:20]
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
.

21:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:21]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

22:55

yakhruju minhumaa allu/luu waalmarjaanu
[55:22]
Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
.

23:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:23] Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

24:55

walahu aljawaari almunsyaaatu fii albahri kaal-a’laami
[55:24]
Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di
.

25:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:25]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

26:55

kullu man ‘alayhaa faanin
[55:26]
Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
.

27:55

wayabqaa wajhu rabbika dzuu aljalaali waal-ikraami
[55:27]
Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
.

28:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:28]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

29:55

yas-aluhu man fii alssamaawaati waal-ardhi kulla yawmin huwa fii sya/nin
[55:29]
Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
.

30:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:30]
Maka ni’mat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?
.

31:55

sanafrughu lakum ayyuhaa altstsaqalaani
[55:31]
Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
.

32:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:32]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

33:55

yaa ma’syara aljinni waal-insi ini istatha’tum an tanfudzuu min aqthaari alssamaawaati waal-ardhi faunfudzuu laa tanfudzuuna illaa bisulthaanin
[55:33]
Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
.

34:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:34]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

35:55

yursalu ‘alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa tantashiraani
[55:35]
Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).
.

36:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:36]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

37:55

fa-idzaa insyaqqati alssamaau fakaanat wardatan kaalddihaani
[55:37]
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
.

38:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:38]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

39:55

fayawma-idzin laa yus-alu ‘an dzanbihi insun walaa jaannun
[55:39]
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
.

40:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:40]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

41:55

yu’rafu almujrimuuna bisiimaahum fayu/khadzu bialnnawaasii waal-aqdaami
[55:41]
Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
.

42:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:42]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

43:55

haadzihi jahannamu allatii yukadzdzibu bihaa almujrimuuna
[55:43]
Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
.

44:55

yathuufuuna baynahaa wabayna hamiimin aanin
[55:44]
Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.
.

45:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:45]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

46:55

waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani
[55:46]
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga.
.

47:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:47]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,
.

48:55

dzawaataa afnaanin
[55:48]
kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.
.

49:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:49]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

50:55

fiihimaa ‘aynaani tajriyaani
[55:50]
Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir
.

51:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:51]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

52:55

fiihimaa min kulli faakihatin zawjaani
[55:52]
Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
.

53:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:53]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

54:55

muttaki-iina ‘alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin wajanaa aljannatayni daanin
[55:54]
Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik) dari dekat.
.

55:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:55]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

56:55

fiihinna qaasiraatu alththharfi lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun
[55:56]
Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
.

57:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:57]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

58:55

ka-annahunna alyaaquutu waalmarjaanu
[55:58]
Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
.

59:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:59]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

60:55

hal jazaau al-ihsaani illaa al-ihsaanu
[55:60]
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
.

61:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:61]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

62:55

wamin duunihimaa jannataani
[55:62]
Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi.

.

63:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:63]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

64:55

mudhaammataani
[55:64]
Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
.

65:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:65]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

66:55

fiihimaa ‘aynaani nadhdhaakhataani
[55:66]
Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. 

.

67:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:67]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

68:55

fiihimaa faakihatun wanakhlun warummaanun
[55:68]
Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.
.

69:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:69]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

70:55

fiihinna khayraatun hisaanun
[55:70]
Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
.

71:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:71]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

72:55

huurun maqshuuraatun fii alkhiyaami
[55:72]
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.
.

73:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:73]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

74:55

lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun
[55:74]
Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
.

75:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:75]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

76:55

muttaki-iina ‘alaa rafrafin khudhrin wa’abqariyyin hisaanin
[55:76]
Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
.

77:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:77]
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
.

78:55

tabaaraka ismu rabbika dzii aljalaali waal-ikraami
[55:78]
Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.
.

Video.1 : Bacaan QS.55 Ar-Rahman, ayat 1 – 78 :

.

Download Bacaan QS.55 Ar-Rahman, ayat 1 – 78 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: