Download Surat Asy-Syams Mp3

Download Surat Asy-Syams Mp3

QS.91 Asy-Syams (matahari)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:91

waalsysyamsi wadhuhaahaa
[91:1] Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,

2:91

waalqamari idzaa talaahaa
[91:2] dan bulan apabila mengiringinya,

3:91

waalnnahaari idzaa jallaahaa
[91:3] dan siang apabila menampakkannya,

4:91

waallayli idzaa yaghsyaahaa
[91:4] dan malam apabila menutupinya,

5:91

waalssamaa-i wamaa banaahaa
[91:5] dan langit serta pembinaannya,

6:91

waal-ardhi wamaa thahaahaa
[91:6] dan bumi serta penghamparannya,

7:91

wanafsin wamaa sawwaahaa
[91:7] dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),

8:91

fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa
[91:8] maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

9:91

qad aflaha man zakkaahaa
[91:9] sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

10:91

waqad khaaba man dassaahaa
[91:10] dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

11:91

kadzdzabat tsamuudu bithaghwaahaa
[91:11] (Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas,

12:91

idzi inba’atsa asyqaahaa
[91:12] ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,

13:91

faqaala lahum rasuulu allaahi naaqata allaahi wasuqyaahaa
[91:13] lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: (“Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya”.

14:91

fakadzdzabuuhu fa’aqaruuhaa fadamdama ‘alayhim rabbuhum bidzanbihim fasawwaahaa
[91:14] Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah),

15:91

walaa yakhaafu ‘uqbaahaa
[91:15] dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.

Video : Bacaan QS.91 Asy-Syams, ayat 1 – 15 :

Download Bacaan QS.91 Asy-Syams, ayat 1 – 15 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: