Download Surat At-Takwiir Mp3

Download Surat At-Takwiir Mp3

QS.81 At-Takwiir (menggulung)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:81

idzaa alsysyamsu kuwwirat
[81:1] Apabila matahari digulung,

2:81

wa-idzaa alnnujuumu inkadarat
[81:2] dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

3:81

wa-idzaa aljibaalu suyyirath
[81:3] dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

4:81

wa-idzaa al’isyaaru ‘uththhilath
[81:4] dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)

5:81

wa-idzaa alwuhuusyu husyirath
[81:5] dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

6:81

wa-idzaa albihaaru sujjirath
[81:6] dan apabila lautan dijadikan meluap

7:81

wa-idzaa alnnufuusu zuwwijat
[81:7] dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)

8:81

wa-idzaa almawuudatu su-ilath
[81:8] dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

9:81

bi-ayyi dzanbin qutilath
[81:9] karena dosa apakah dia dibunuh,

10:81

wa-idzaa alshshuhufu nusyirath
[81:10] dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,

11:81

wa-idzaa alssamaau kusyithath
[81:11] dan apabila langit dilenyapkan,

12:81

wa-idzaa aljahiimu su”irath
[81:12] dan apabila neraka Jahim dinyalakan,

13:81

wa-idzaa aljannatu uzlifath
[81:13] dan apabila syurga didekatkan,

14:81

‘alimat nafsun maa ahdarath
[81:14] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

15:81

falaa uqsimu bialkhunnasi
[81:15] Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,

16:81

aljawaari alkunnasi

[81:16] yang beredar dan terbenam,

17:81

waallayli idzaa ‘as’asa
[81:17] demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,

18:81

waalshshubhi idzaa tanaffasa
[81:18] dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,

19:81

innahu laqawlu rasuulin kariimin
[81:19] sesungguhnya Al Qur’aan itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),

20:81

dzii quwwatin ‘inda dzii al’arsyi makiinin
[81:20] yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy,

21:81

muthaa‘in tsamma amiinin
[81:21] yang dita’ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.

22:81

wamaa shaahibukum bimajnuunin
[81:22] Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.

23:81

walaqad raaahu bialufuqi almubiini
[81:23]
Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.

24:81

wamaa huwa ‘alaa alghaybi bidhaniinin
[81:24]
Dan dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.

25:81

wamaa huwa biqawli syaythaanin rajiimin
[81:25]
Dan Al Qur’aan itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,

26:81

fa-ayna tadzhabuuna
[81:26]
maka ke manakah kamu akan pergi?

27:81

in huwa illaa dzikrun lil’aalamiina
[81:27]
Al Qur’aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,

28:81

liman syaa-a minkum an yastaqiima
[81:28]
(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

29:81

wamaa tasyaauuna illaa an yasyaa-a allaahu rabbu al’aalamiina
[81:29]
Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.

Video : Bacaan QS.81 At-Takwiir, ayat 1 – 29 :

Downlaod Bacaan QS.81 At-Takwiir, ayat 1 – 29 Mp3 Disini :

gr

 

Leave your comment here: