Download Surat At-Thaariq Mp3

Download Surat At-Thaariq Mp3

QS.86 Al-Thaariq (yg datang dimalam hari), Juz Amma

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:86

waalssamaa-i waalththaariqi
[86:1]
Demi langit dan yang datang pada malam hari,

2:86

wamaa adraaka maa alththaariqu
[86:2]
tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?

3:86

alnnajmu altstsaaqibu
[86:3]
(yaitu) bintang yang cahayanya menembus,

4:86

in kullu nafsin lammaa ‘alayhaa haafizhun
[86:4]
tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya.

5:86

falyanzhuri al-insaanu mimma khuliqa
[86:5]
Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?

6:86

khuliqa min maa-in daafiqin
[86:6]
Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,

7:86

yakhruju min bayni alshshulbi waalttaraa-ibi
[86:7]
yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

8:86

innahu ‘alaa raj’ihi laqaadirun
[86:8]
Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati).

9:86

yawma tublaa alssaraa-iru
[86:9]
Pada hari dinampakkan segala rahasia,

10:86

famaa lahu min quwwatin walaa naasirin
[86:10]
maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun dan tidak (pula) seorang penolong.

11:86

waalssamaa-i dzaati alrraj’i
[86:11]
Demi langit yang mengandung hujan,

12:86

waal-ardhi dzaati alshshad’i
[86:12]
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,

13:86

innahu laqawlun fashlun
[86:13]
sesungguhnya Al Quraan itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil.

14:86

wamaa huwa bialhazli
[86:14]
dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.

15:86

innahum yakiiduuna kaydaan
[86:15]
Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.

16:86

wa-akiidu kaydaan
[86:16]
Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.

17:86

famahhili alkaafiriina amhilhum ruwaydaan
[86:17]
Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.

Video : Bacaan QS.86 At-Thaariq, ayat 1 – 17 :

Download Bacaan QS.86 At-Thaariq, ayat 1 – 17 Mp3 Disini :

gr

 

Leave your comment here: