Download Surat At-Tiin Mp3

Download Surat At-Tiin Mp3

QS.95 At-Tiin (buah tin), Juz Amma.

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 

 

1:95

waalttiini waalzzaytuuni
[95:1]
Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,

2:95

wathuuri siiniina
[95:2]
dan demi bukit Sinai,

3:95

wahaadzaa albaladi al-amiini
[95:3]
dan demi kota (Mekah) ini yang aman,

4:95

laqad khalaqnaa al-insaana fii ahsani taqwiimin
[95:4]
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

5:95

tsumma radadnaahu asfala saafiliina
[95:5]
Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),

6:95

illaa alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati falahum ajrun ghayru mamnuunin
[95:6]
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

7:95

famaa yukadzdzibuka ba’du bialddiini
[95:7]
Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?

8:95

alaysa allaahu bi-ahkami alhaakimiina
[95:8]
Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?

Video : Bacaan QS.95 At-Tiin, ayat 1 – 8 :

Download Bacaan QS.95 At-Tiin, ayat 1 – 8 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: