YA ROSULALLOH SALAM ‘ALAIKA (Terjemah)

YA ROSULALLOH SALAM ‘ALAIKA (Terjemah)

Dengan menyebut nama Alloh yang maha Pengasih lagi maha Penyayang

nabi muhammad“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rosul dari kaum-mu sendiri yang terasa berat olehnya penderitaanmu, dia sangat mengharapkan(keimanan dan keselamatan) bagimu, ia amat belas kasihan, penyayang terhadap orang orang yang beriman.

Sesungguhnya Alloh dan para malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi, Wahai orang orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk nabi, dan ucapkanlah salam hormat kepadanya”.

Semoga Alloh melimpahkan rahmat salam dan berkah atasnya

1. Wahai Rosululloh,salam semoga tetap kepadamu,

    Wahai Nabi yang berbudi dan bermartabat tinggi

2. Sungguh benar lemah lembutmu, wahai pemangku sekalian alam

    Wahai nabi yang ahli yang ahli derma dan murah hati

3. Kami adalah para tetangga di bumi yang mulia(makah)

     Bumi yang memberi kebaikan dan yang baik

4. Kami adalah keturunan yang tinggal di tempat itu

    Dan di tempat itu mereka aman dari ketakutan

5. Dengan ayat ayat al Qur’an mereka terpelihara

    Semoga tidak ada di antara kami yang berhati lemah

6. Kami mengenal padang pasir dan padang pasirpun mengenal kami

    Bukit shofa dan baitulloh haram amatlah menawan hati kami

7. Kami mempunyai negeri ma’la dan masjid khoif di tanah mulia

    Maka ketahuilah tempat tempat ini, dan pahamilah benar keagunganya

8. Kami mempunyai seorang ayah yang sebaik baik makhluk(Nabi Saw.)

    Sayyidina Ali Murtadlo yang menjadi keluarganya

9. Kepada kedua cucunya(Hasan dan Husain) kami bernasab

    Nasab yang tidak ada padanya akhlak tercela

10. Berapa banyak pemimpin yang menggantikan sesudah mereka

     Di antaranya mereka di kenal dengan julukan sayyid

11. Deangan julukan itulah mereka di sifati

     Sejak zaman dahulu kala

12. Seperti Imam Zainal Abidin, yaitu Ali

     Dan putranya Imam al Baqir sebaik baik wali Alloh

13. Dan Imam Ja’far as Shodiq yang sangat bijaksana

     Dan Imam Ali yang sangat kuat keyakinanya

14. Merekalah orang orang yang telah mendapat petunjuk

     Dengan karunia Alloh mereka beruntung

15. Mereka tidak pernah bertujuan kepada selain Alloh

     Dan bersama al Qur’an mereka berteman(berpegang teguh)

16. Mereka Ahlul bait Nabi Musthofa yang suci dari dosa

      Mereka itulah pengaman di muka bumi, maka mengertilah

17. Mereka bagaikan bintang bintang bercahaya

      Seperti telah di sebutkan dalam hadits hadits Nabi

18. Mereka itu bagaikan kapal penyelamat

      Ketika kamu takut dari badai segala gangguan

19. Selamatkanlah dirimu di dalamnya, supaya kamu tidak mendapat gangguan

      Dan berpeganglah teguh dengan Alloh dan mohon pertolonganya

20. Wahai tuhanku, berilah kami manfaat dengan berkah mereka

      Dan tunjukanlah kami kebaikan dengan kehormatan mereka

21. Wafatkalan kami di jalan mereka

     Dan selamatkanlah kami dari segala macam fitnah

Leave your comment here: