KEHARUSAN SATU NAFAS DALAM MEMBACA AYAT AL QUR’AN

KEHARUSAN SATU NAFAS DALAM MEMBACA AYAT AL QUR’AN

MENGAPA DALAM MEMBACA AL QUR’AN HARUS SATU NAFAS ?

 ALQRAN

PERTANYAAN
 

 

assalamu ‘alaikum warohmatullahi wabarokatuh…

malu bertanya sesat dijalan, banyak bertanya memalukan…
(biarin aja daripada sok tahu tapi memalukan (pake) banget)…
kenapa diwaktu membaca ayat al-qur’an dianjurkan satu nafas?
satu nafas yang aku maksud adalah ketika membaca satu ayat dan belom selesei udah kehabisan nafas maka harus mengulang satu atau dua kalimat yang menyambung.

JAWABAN

Mengapa dalam baca’an Alqur’an harus satu nafas. ini banyak alasannya. diantaranya untuk membedakan waqof dan saktah.

Alasan yang lain untuk menjaga makna kalimah yang benar.

Dalam ilmu tajwid ada istilah waqof dan macam macam jumlanya

Dan di antara pengertian TARTIL adalah memahami hukum waqof, sebagaimana keterangan di bawah ini :

قال الله في القرأن ~ ورتل القرأن ترتيلا ~ وقال علي كرم الله وجهه . الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ~

Nihayatul Qoul al Mufid hal.150

Sahabat ALI berkata ; arti Tartil ialah tajwidul huruf dan mengerti kaedah Waqof.

قال ابن الجزري في النشر ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته

~ نهاية القول المفيد ص 150

Imam Ibnul Jazari berkata dalam kitab An nasr bahwa : Ucapan sahabat Ali tadi sebagai dalil belajar dan mengerti kaedah waqof

Kemudian di jelaskan tentang keharusan mengerti waqof. Yaitu sebagaimana di bawah ini :

وروي أن الرجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدأحدهما فقال . من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم بئس الخطيب أنت فقل ~ ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ~ ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما بين حقيقته _

 نهاية القول المفبد ص 151

Diriwayatkan…

Sesungguhnya ada dua lelaki mendatangi NABI Saw. Salah satunya berkata :

من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. dia berhenti .tidak melanjutkannya.

 Maka NABI berkata :

 berdirilah…. Sejelek – jeleknya orang berkata adalah kamu…..!! kemudian Nabi memerintahkan  Katakanlah.. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى

Hadits ini sebagai dalil yang jelas atas dilarangnya Waqof atau berhenti pada kalimah yang ada kaitannya dengan yang lain, maksudnya bila waqot tidak pada tempatnya akan merusak maknanya.

Keterangan dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid halamn, 151.

Dan hadis ini juga di temukan pada kitab Haqqut tilawah halmn 73.

Waqaf terbahagi kepada empat jenis seperti berikut:

1) Waqaf Ikhtibari (وقف اختبارى) :

Ialah waqaf pada sesuatu kalimah kerana ingin menerangkan hukum kalimah itu dari sudut resamnya pada Mashaf menghendaki terputus atau bersambung, ditulis dengan Ta’ Marbutoh atau Ta’ Maftuhah, dan lain-lain lagi.

 waqaf ini dibolehkan hanya dalam proses belajar mengajar, yang sebenarnya tidak boleh waqaf menurut kaidah ilmu tajwid
Sebagai contoh:
-Boleh waqaf pada kalimah فى dalam ayat (( إن الله يحكم بينكم فى ما هم فيه يختلفون )) Surat al Zumar ayat 3.
-Tetapi tidak boleh waqaf pada kalimah فى yang bersambung dengan kalimah ما  pada ayat

 (( قالوا فيما كنتم )) surah al-Nisa’ ayat 97. Ini kerana tulisan Rosm Usmani begitu rupa adanya.

Hukumnya : Harus, dengan cara mengulang kembali kalimah yang diwaqafkannya atau kalimah sebelumnya untuk menyempurnakan maksud dari ayat tersebut.

2) Waqaf Idhtirari (وقف اضطرارى) :

Ialah waqaf ketika sebab terpaksa seperti kurang nafas, bersin dan sebagainya.

Hukumnya : Harus, bagi si pembaca yang waqaf  kerana sebab terpaksa lalu apabila hilang sebab terpaksa itu mestilah mengulang kembali menyebut kalimah yang diwaqafkannya atau kalimah sebelumnya untuk menyempurnakan maksud ayat bacaannya itu.

3) Waqaf Intidzari ( وقف انتظارى ) :

 Ialah waqaf pada sesuatu kalimah dengan tujuan mencukupkan bentuk-bentuk qiraat yang ada dalam kalimah itu.karena diperselisihkan oleh ulama’ qiraat antara boleh dan tidak boleh waqaf. Untuk menghormati perbedaan pendapat itu, sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya waqaf pada kata itu, kemudian diulangi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat, dan diteruskan samapi tanda waqaf berikuitnya.
Hukumnya : Harus, ini biasanya dilakukan oleh penuntut ilmu dalam bidang ilmu Qiraat. Mereka membaca satu ayat dengan berbagai bentuk qiraat sehingga tidak terjadi khilaf qiraat yang ada dalam ayat tersebut dengan memperhatikan petunjuk dari guru mereka (talaqi dan musyafahah). Jika ayat itu terlalu panjang sudah tentulah memerlukan kemahiran untuk waqaf pada kalimah yang sesuai, kemudian diulang dengan bentuk qiraat yang lain sehingga selesai. Kemudian barulah disambung dengan potongan rangkaikata ayat itu.

4) Waqaf Ikhtiyari (وقف اختيارى) :

Ialah waqaf yang boleh dibuat pilihan dengan tanpa sebab-sebab yang telah disebutkan  sebelum ini.

 

 1. zuhdiya says:

  Cara mengulang bgmana/ darimana dlm membaca Alquran, sedang kita tidak tahu makna / arti nya

  • zentijany says:

   Kalau tidak tahu artinya ya dari kalimat sebelum berhenti, sedangkan kalau tahu maknanya maka dari kalimat yang masih berhubungan sebelumnya.

 2. ARI says:

  Tetapi pada zaman nabi dulu sama berbicara seperti kita. Apakah memang harus satu nafas

Leave your comment here: