URUTAN ORANG ORANG YANG MASUK KE DALAM SURGANYA ALLOH SWT.

URUTAN ORANG ORANG YANG MASUK KE DALAM SURGANYA ALLOH SWT.

Syaikh Hamami Zadah dalam kitabnya Tafsir Yasin menjelaskan :

 MU NA             Orang yang pertama kali lewat di jembatan(sirot) adalah Sayyidina Rosulillah Saw. Beliau kemudian berhenti di sana dan berdo’a :

“Ya Alloh, selamatkanlah umatku”

Baru Kemudian lewatlah para manusia di atas sirot. Dan malaikat datang dengan membawa bendera yang di sebut dengan “Liwaul hamdi atau bendera pujian” dan menyerahkanya kepada Nabi Muhammad saw. Panjang bendera tersebut adalah seribu tahun perjalanan kaki dan di bendera itu ada tiga tulisan

  1. Bismillahirrohmanirrohim
  2. Al Hamdulillahi robbil ‘alamin
  3. La ilaha illallohu Muhammadur rosulullohi

Nabi berdiri di bawah bendera tersebut dan seluruh para nabi, ulama, orang sholih, syuhada dan shiddiqin.

Hal ini sebagaimana sabda nabi saw :

“Sesungguhnya nabi Adam as dan seluruh manusia setelah nabi adam berada di bawah bendereku”

Kemudian para malaikat datang dengan membawa perhiasan, burok serta mahkota, mereka lalu berseru memanggil,

Di mana para manusia yang pertama masuk islam…?!

Lalu sayyidina Abu Bakar ra menjawab : Labbaik…! Lalu beliau di beri bendera oleh malaikat dan berkumpulah seluruh orang dari shohabat muhajirin serta para shiddiqin di bawah bendere sayyidina Abu Bakar dan kemudian masuklah mereka ke dalam surga Alloh swt.

Kemudian para malaikat datang lagi dan membawa bendera,mereka kembali memanggil :

Dimana orang –orang yang menolong agama islam?!

Kemudian sayyidina Umar bin Khotob Ra menjawab:

Labbaik…!!

Malaikat menyerahkan bendera tersebut kepada Sayyidina Umar,lalu berkumpulah dibawah bendera itu orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta pemimpin yang adil. Kemudian masuklah mereka semua ke dalam syurganya Alloh.

Kemudian para malaikat datang lagi dan membawa bendera,mereka kembali memanggil :

Dimana orang yang menginfaq kan hartanya di jalan Alloh?

Kemudian sayyidina UtsmanRa menjawab: Labbaik…!

Malaikat menyerahkan bendera tersebut kepada Sayyidina Utsman,lalu berkumpulah dibawah bendera itu seluruh orang yang menginfaq kan hartanya di jalan Alloh dan masuk surga bersama sayyidina Utsman ra.

Kemudian para malaikat datang lagi dan membawa bendera,mereka kembali memanggil :

Dimana orang yang menjadi kekasih Alloh?

Kemudian sayyidina Ali Ra menjawab: Labbaik…!

Malaikat lalu menyerahkan bendera tersebut kepada Sayyidina Ali, lalu berkumpulah dibawah bendera itu seluruh orang yang menjadi wali atau kekasih Alloh dan masuk surga bersama sayyidina Ali ra.

Kemudian para malaikat datang lagi dan membawa bendera,mereka kembali memanggil :

Dimana orang yang di bunuh didunia dengan dzolim?

Kemudian sayyidina Husain bin Ali Ra menjawab: Labbaik…!

Malaikat lalu menyerahkan bendera tersebut kepada Sayyidina Husain bin Ali, lalu berkumpulah dibawah bendera itu seluruh orang yang di bunuh di duni a dengan dzolim, dan Dewi Fathimah Az-Zahro ra menjadi pemimpin mereka, di tanganya yang sebelah kanan ada baju sayyidina Husain yang berlumuran darah serta di tangn kirinya baju Sayyidina Hasan yang penuh racun, beliau lalu berkata :

Ya Robbi, Ambil lah penganiya yaan saya dari orang yang menganiaya.

Rosululloh saw kemudian bersabda :

Ya Fathimah, hari ini adalah hari pemberian syafa’at, bukan hari untuk berdebat. Maka dewi Fathimah menuruti apa yang di katakan Ayahnya, lalu orang orang yang di bunuh dengan dzolim masuk surga bersama sayyidinaHusain bin Ali ra.

BERSAMBUNG……..

Leave your comment here: