CARA AGAR BISA MENUNDUKAN HAWA NAFSU KITA

CARA AGAR BISA MENUNDUKAN HAWA NAFSU KITA

NAFS
Ulama’ kita Rodliyyallohu anhum berkata :
Sesungguhnya nafsu itu bisa melemah dan tunduk keinginannya dengan 3 perkara :

1 = Mencegah/ngempet menuruti keinginan, karena sesungguhnya hewan liar itu bisa melemah jika makanannya dikurangi

2 = Menanggung/mengerjakan ibadah-ibadah yang berat, karena keledai jika ditambah muatannya beserta dikurangi makanannya maka bisa jinak dan nurut

3 = Minta pertolongan kepada Allah beserta andap ashor tadlorru’ /merasa hina diri, agar supaya Allah menolong, jika tidak dengan Allah maka tiada tempat untuk selamat

Sirojut Tholibin juz 1 hal 329-330

قال علماؤنا رضى الله عنهم انما يذلل النفس ويكسر هواها ثلاثة اشياء احدها منع الشهوات فإن الدابة الحرون تلين اذا نقص من علفها والثانى حمل اثقال العبادات فإن الحمار إذا زيد فى حمله مع النقصان من علفه تذلل وانقاد والثالث الاستعانة بالله عز وجل والتضرع اليه بأن يعينك والا فلا مخلص

Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub Hal. 487-480

واعلم أن للنفس حجبا نورانية وحجبا ظلمانية وسبيل المريد للوصول إلى تخلص النفس من الحجب إنما يكون بتقديم مجاهدتها ومخالفتها ، والخروج عن هواها ، لأنها أعظم حجاب بين العبد وربه

Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi nafsu/jiwa itu ada hijab-hijab cahaya dan ada hijab-hijab kegelapan, dan jalan/cara orang yang menghendaki (murid, istilah dalam tasawuf) sampai pada pembersihan jiwa hanyalah dengan mujahadatun nafsi (berupaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala daya upaya yang dimiliki dalam membersihkan jiwa) dan mukholafatun nafsi (menyelisihi keinginan-keinginan nafsu), serta keluar dari keinginan nafsu, karena keinginan (hawa) nafsu merupakan paling besarnya penghalang antara hamba dan Rabbnya.

وأنواع المجاهدة كثيرة ، وكل مريد يليق به نوع منها لا يليق بغيره ، على قدر قوة المريض وضعفه ، ومعرفة ما هو الأشق نظرا إلى حاله وإلى زمان مجاهدته وغير ذلك ، فمثال ذلك ؛أن المجاهدة بالصوم والصلاة أشق عن الملوك من المجاهدة بالصدقة والعتق ، وفي حق الفقير والحريص بالعكس

Bentuk mujahadah banyak, setiap murid cocok/pantas dengan satu bentuk mujahadah tapi tidak cocok dengan bentuk mujahadah yang lain, melihat kondisi kemampuan dan kelemahan murid, dan mengetahui bentuk mujahadah tersebut lebih berat bagi seorang murid dengan melihat keadaannya dan waktu mujahadahnya dan lain-lain, contohnya:

Mujahadah dengan puasa dan sholat itu lebih berat bagi raja-raja daripada mujahadah dengan shodaqoh dan memerdekakan budak, sedang bagi orang yang faqir atau orang rakus sebaliknya.

والمجاهدة بترك المجادلة ، والمنازعة ، وإظهار الفضل ، وترك التنافس في المجلس ، وطلب التصدر أشق على أهل العلم من المجاهدة بالصوم والصلاة

Dan mujahadah dengan meninggalkan perdebatan, perselisihan, menampakan keutamaan diri, meninggalkan persaingan dalam sebuah forum, dan meninggalkan mencari muka (perhatian hadirin) itu lebih berat daripada mujahadah dengan puasa dan sholat.

فتعيين أنواع المجاهدة لأنواع المريدين مفوض إلى رأي الذي يسلكهم ويربيهم لا إلى اختيارهم ، لأن ذلك خطر عظيم ، وخطب جسيم

Maka penentuan bentuk mujahadah untuk disesuaikan pada jenis-jenis murid dipasrahkan pada guru pembimbingnya bukan atas pilihan murid, karena hal tersebut merupakan urusan yang besar dan putusan yang agung

وأصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن المألوفات ، وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات

Dasar dan sendi/tiang dalam bermujahadah yaitu berhenti mengikuti nafsu dari segala keinginannya, dan mengarahkan nafsu pada hal-hal yang tidak di inginkannya dalam keseluruhan waktu.

قال بعض العارفين ؛ ما أخذنا التصوف من القيل والقال ، ولكن من الجوع ، وترك الدنيا ، وقطع المألوفات ، وامتثال الأوامر ، واجتناب المنهيات

Sebagian orang yang arif billah berkata: kami tidak mengambil tashawuf dari perkataan atau pembicaraan, tetapi dari lapar, meninggalkan dunia (yang mengganggu hubungan dengan rabb), memutus hal yang disenangi (nafsu), melaksanakan segala perintah Allah, dan menjauhi larangannya.

من لي برد جماح من غوايتها * كما يرد جماح الخيل باللجم

Siapakah gerangan? Sanggup mengendalikan nafsuku dari kesesatan. Sebagaimana kuda liar yang terkendalikan, dengan tali kekangan

فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها * إن الطعام يقوي شهوة النهم

JANGAN KAU BERHARAP DALAM WAKTU SESAAT, BISA MEMATAHKAN NAFSU DENGAN BERMA’SIAT.
KARENA JUSTRU MAKANAN BISA MEMPERKUAT, BAGI YANG RAKUS TERHADAP MAKANAN YANG LEZAT

والنفس كالطفل إن تهمله شب على * حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

Nafsu itu bagai bayi, bila kau biarkan akan tetap menyusu tiada henti. Namun bila kau sapih itu bayi, maka ia akan berhenti sendiri

فاصرف هواها وحاذر أن توليه * إن الهوى ما تولى يصم أو يصم

Maka palingkanlah nafsumu dari kesenangan, waspadalah jangan sampai ia memiliki kekuasaan.
Sesungguhnya nafsu jikalau berkuasa, maka akan membunuhmu dan membuatmu cela.

WALLOHU A’LAM

 

Leave your comment here: