SERIUS DI DUNIA MAKA AKAN BAHAGIA DI AKHIRAT

SERIUS DI DUNIA MAKA AKAN BAHAGIA DI AKHIRAT

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,

KHU                Salah satu bacaan penting dalam shalat adalah surat Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 17 kali ummat Islam membacanya setiap hari. Di antara kalimat penting dalam Al-Fatihah adalah:
Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami meminta pertolongan.
Lagi-lagi kita ikrar kepada Allah untuk beribadah hanya kepadaNya, kita tidak bergeser sedikitpun dari kondisi ini. Seluruh hidup, kita baktikan kepada Allah semata. Janji kita ini senada dengan tujuan penciptaan manusia.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,

Yang paling penting dari itu semua adalah, bagaimana membuktikan janji-janji yang selalu kita ucapkan dan kita ulang-ulang setiap hari itu?

Kita khawatir jika nanti apa yang kita ucapkan, dengan kenyataannya jauh berbeda, bila demikian apa bedanya dengan orang-orang munafiq?

Berdasarkan hadits Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, jika bicara bohong, jika bersumpah khianat, jika janji mengingkari. Begitulah rambu-rambu yang disampaikan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam. Karenanya kita harus benar-benar mengabdikan seluruh hidup kita untuk Islam, hidup dalam Islam dan untuk Islam, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memahami tujuan hidup itu sendiri. Kita harus tahu dan yakin bahwa hidup ini memang untuk beribadah, bukan untuk main-main. Allah menciptakan dunia seisinya ini punya tujuan. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tidak berguna.
Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Kami?, Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenarnya, Tiada Tuhan selain Dia, yang mempunyai arsy yang mulia. (QS. Al-Mukminun 115-116)

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Karena Allah Subhannahu wa Ta’ala menciptakan kita tidak main-main,maka kita juga harus serius dalam hidup ini. Pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah tidak boleh asal-asalan. Beribadah kepada Allah harus dijadikan prioritas. Jangan sampai ibadah hanya dijadikan kegiatan sampingan.

Manfaat dari ibadah ini bukan untuk Allah,tetapi semata-mata untuk kita sendiri. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Jika seluruh jin dan manusia sejak diciptakan hingga sekarang patuh dan tunduk kepada Allah,tidak sedikitpun menambah kekuasaanNya, begitu pula sebaliknya, jika semua makhluk ingkar kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Subhannahu wa Ta’ala .

Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi kepadaKu. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya Allah. Dialah Maha Pemberi rizki, Yang memeliki Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (QS. Adz-Dzariyat 56-58).

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Setelah memahami bahwa hidup ini sepenuhnya untuk ibadah, maka kita harus mengerti pula arti kedudukan dunia, dimana kita hidup di dalamnya.Allah menjelaskan dalam firmanNya:

Dan tidaklah kehidupan dunia ini, melaikan main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahami. (QS. Al-An’am 32).

Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa ada kehidupan yang lebih serius dari pada kehidupan dunia, kehidupan itu lebih panjang dan lebih baik. Itulah kehidupan akhirat. Di sanalah hakekat kehidupan yang sebenarnya. Karenanya kita harus menyikapi kehidupan dunia ini sebagai tempat investasi atau menabung. Di dunia ini kita menanam, sedang buahnya nanti kita nikmati di akhirat, Jika dunia ini sudah dapat dinikmati, ketahuilah bahwasanya itu hanyalah percikan saja. Karena dunia ini tempat bertanam maka kita harus kerja keras semasa masih diberi kehidupan, jika kita menanam jagung,jangan harap memetik padi, jika kita menanam kebaikan sudah barang tentu kita akan menuai kebaikan yang berlipat ganda . Begitu juga sebaliknya.

Adapun mereka yang tidak memahami hidup atau arti hidup di dunia ini, akan memanfaatkan kesempatan yang ada hanya sekedar untuk makan dan bersenang-senang saja. Mereka mengira bahwa dunia ini satu-satunya kehidupan.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,

Mereka tidak mempunyai harapan kecuali balasan di dunia ini. Jika mereka berbuat baik, mereka mengharapkan imbalan di dunia saja. Itulah sebabnya kematian bagi mereka adalah akhir segala-galanya.

Dan mereka berkata: kehidupan dunia ini tidak lain kecuali kehidupan di dunia saja, kita mati dan hidup, dan tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali waktu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentamg itu, Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. (QS. Al-Jatsiyah 24).

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Karena pandangan mereka tentang kehidupan dunia seperti itu maka semasa hidupnya hanya dipakai untuk mengejar kesenangan hidup saja. Kesenangan menjadi tujuan hidupnya. Hedonisme atau hura-hura menjadi ideologinya. Allah menggambarkan kehidupan mereka dalam firmannya:

Dan orang-orang kafir bersenang-senang dan makan bagaikan makanannya binatang ternak. Dan Nerakalah tempat tinggal mereka. (QS. Muhammad 12)

Sebagian di antaranya mereka ada yang senang kepada perhiasan hingga menjadi hamba perhiasan. Ada yang cinta kepada harta, sehingga ia menjadi budak harta. Ada yang tergila-gila kepada wanita, sehingga mereka bertekuk lutut di bawah kemauan wanita. Kepada mereka Rasulullah memberi ancaman:

Binasalah hamba dinar, binasalah budak dirham, binasalah hamba-hamba sutera atau perhiasan. (HR. Al-Bukhari)

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Perbedaan orang kafir dengan orang beriman dalam meman-dang kehidupan dunia itu amat jauh, orang kafir memandangnya sebagai satu-satunya kehidupan. Sedangkan orang mukmin memandangnya sebagai jembatan menuju kehidupan yang hakiki. Orang kafir memandangnya dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang dan melampiaskan segala keinginan, sementara orang mukmin memandang dunia ini tempat menanam. Buah tanaman itu tidak harus dinikmati sekarang, tetapi ditunggu pada kehidupan akhirat nanti.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Perbedaan cara pandang ini tentu saja menimbulkan cara bersikap dan berperilaku. Orang beriman tidak mungkin berbuat culas, malas dan maksiat. Sebab mereka tahu dan betul-betul yakin, bahwa setiap amalnya dilihat dan dihitung oleh Allah, sedikit atau banyak pasti ada balasannya.

Barangsiapa melakukan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat (balasannya). Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya. (Al-Zalzalah 7-8)

Karenanya seorang muslim tidak mungkin mau menjual agamanya untuk dunianya. Tak hendak menukar akhiratnya demi kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat. Mereka lebih mengorban-kan kenikmatan dunia dari pada kehilangan akhirat?

Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan) dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit (tidak sebanding). (QS. At-Taubah 38).

Akan tetapi semua perjuangan kita itu bukan semata-mata untuk kehidupan di dunia, bahkan itu semua kita peruntukkan bagi bekal kehidupan di akhirat.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Selain mengerti dan memahami arti dan posisi kehidupan dunia, kitapun harus selalu ingat mati. Kematian itu sebuah kepastian. Setiap yang hidup pasti mati. Itulah sebabnya kita tak perlu takut mati, yang kita takuti adalah kehidupan setelah mati.

Firman Allah:
Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan tetap kekal Dzat TuhanMu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (Ar-Rahman: 26-27)

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Jika kita sudah tahu tujuan hidup, memahami arti dan posisi kehidupan dunia ini, tahu dan meyakini pula kepastian mati, maka tiada jalan lain kecuali pasrah diri kepada ilahi. Kita siap diatur dan mentaati seluruh peraturan Islam tanpa reserve. Untuk itu kita perlu mempelajari dan mengerti syari’at Islam. Kita harus tahu seluk beluk ajarannya, agar tidak meraba-raba lagi. Kita berjalan di atas sebuah kepastian, yaitu jalan keselamatan. Jika sudah kita temukan jalan ini, tak perlu lagi tengok kanan, tengok kiri. lurus berjalan saja mengikuti rel ini.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Meskipun tekat dan komitmen kita sudah bulat, bukan berarti tantangan sudah selesai. Justru di sini tantangan dan cobaan akan datang silih berganti. Syaitan tidak pernah rela kita berada dalam bimbingan iman. Syaitan adalah musuh bebuyutan manusia, yang tidak senang masuk Neraka sendirian. Mereka akan menggalang kekuatan untuk mempengaruhi manusia. Tidak tanggung-tanggung mereka membuat konspirasi untuk menghabisi ummat Islam atau ummat Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam .

Rasulullah Shalallaahu alaihi wassalam bersabda, artinya:
Sesungguhnya syaithan duduk pada beberapa jalan untuk menggoda anak cucu Adam. Dia duduk di jalan Islam, lalu ia berkata: Engkau masuk Islam, dan engkau tinggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Lalu manusia membantahnya dan tetap dalam Islam. Kemudian syetan duduk pada jalan hijrah..? Akankah engkau tinggalkan tanah airmu? Lantas manusia membantahnya dan tetap berhijrah.

Syaitan pun duduk di jalan jihad, dan berkata: Engkau akan Jihad? Padahal perjuangan ini menghilangkan harta dan jiwa. Engkau berperang kemudian engkau mati atau terbunuh, lalu nanti istrimu dinikahi orang dan hartamu dibagi-bagikan?. Tetapi manusia membantahnya dan terus berjihad. Kemudian Rasulullah bersabda ” Barangsiapa yang melakukan demikian, kemudian mati maka adalah hak Allah untuk memasukkan ke dalam Surga.” (HR. Ahmad dan An-Nasai dari Sabrah bin Fakih).

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,
Semoga Allah Subhannahu wa Ta’ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga betul-betul faham makna hidup, teriring kebahagiaan di dunia sampai akhirat kelak.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، وَتَقَبَلَّ اللهُ مِنِّيْ وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Leave your comment here: