MALAIKAT YANG MENEMUI AHLI KUBUR SEBELUM MUNKAR DAN NAKIR

MALAIKAT YANG MENEMUI AHLI KUBUR SEBELUM MUNKAR DAN NAKIR


روي عن عيدالله بن سلام يدخل على الميت ملك قبل أن يدخل منكر ونكير يتلألأوجهه كالشمس,اسمه رومان يدخل على الميت ثم يقعد فيقول له اكتب ما عملت من حسنة ومن سيئة فيقول له باى شئى أكتب أين قلمى ومدادى ودواتى فيقول له ريقك مدادك وقلمك أصبعك فيقول على اى شئ أكتب وليس لى صحيفة

Diriwatkan dari Abdillah bin Salam : Sebelum malaikat Mungkar lan Nakir masuk kepada mayit, ada malaikat yang mendatanginya dengan wajah yang bercahaya bagaikan matahari, malaikat itu bernama Ruman. Dia masuk dan menemui mayit dan mendudukkannya lalu berkata : “Tulislah amalmu yang terbaik sampai yang terjelek!” mayit berkata: “Dengan apa aku menulis, mana pena, tinta dan tempatnya?”
Malaikat menjawab : “Tintanya adalah lidahmu dan penanya adalah jarimu”
mayit berkata : “Dimana aku harus menulis sedangkan aku tidak mempunyai selembar kertaspun”.

قال عليه الصلاة والسلام فيقطع من كفنه قطعة فيناوله فيقول هذه صحيفتك فاكتب فيكتب ماعمل فى الدنيامن خير فاذا بلغ سيئة استحيامنه فيقول له ياخطئ لم لاتستحي من خالقك حيث عملتها فى الدنيا وتستحي منى الآن فيرفع الملك عمودا فيضربه فيقول العبد ارفع عنى حتى أكتبها فيكتب فيها جميع حسناته وسيئاته ثم يأمره أنيطويها ويختمها فيكويها ويقول بأى شئ أختمها وليس معى خاتم فيقول اختمها بظفرك فيختمها بظفرها ويعقلها فى عنقه الى يوم القيامة

Nabi SAW. bersabda : “Maka malaikat Ruman memotong kain kafannya sepotong dan diberikan padanya.” Malaikat Ruman berkata : “Inilah lembaranya dan tulislah” Maka iapun menulis apa yang pernah diperbuatnya ketika didunia dari amal yang baik, ketika sampai pada amal jeleknya dia merasa isin”malu”.
Malaikat Ruman berkata kepadanya : “Hai orang yang lalai (durhaka), kenapa engkau tidak malu pada penciptamu ketika engkau melakukannya di dunia dan sekarang engkau merasa malu kepadaku.”
Malaikat lalu mengangkat gada dan memukulnya. Maka berkatalah si mayit: “Angkatlah gada itu dariku sehingga aku bisa menulisnya.”
Kemudian dia diperintah untuk melipat dan memberinya cap tanda tangan. Maka diapun melipatnya dan berkata: “Dengan apa aku memberi cap, sedangkan aku tidak mempunyai cap.”
Malaikat berkata : “Berilah cap dengan kukumu.” maka diapun memberi cap dengan kukunya dan mengalungkan pada lehernya sampai hari kiamat.

كما قال الله تعالى”وكلّ انسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا”

Sebagaimana firman ALLAH :
“Dan pada setiap manusia telah Kami tetapkan anak perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang akan dijumpainya dalam keadaan terbuka.”
(Q.S. Al-Israa’: 13).

ثم يدخل بعد ذالك منكر ونكير كذالك واذارأى العاصى كتابه يوم القيامة فاذاأمره الله تعالى بالقراءة يقرأحسناته فاذابلغ الى سيئاته سكت فيقول الله تعالى لم لاتقرأفيقول أستحي منك.فيقول الله تعالى لم لاتستحى فى الدنيا ةلآن استحيت منى فيندم العبد ولا ينفعه الندم فيقول

Setelah itu masuklah malaikat Munkar dan Nakir, maka apabila orang tsb. ahli maksiat dia akan melihat bukunya pada hari kiamat dan diperintahkan ALLAH untuk membacanya. Dia membaca kebaikannya dan ketika sampai pada kejelekannya dia diam, maka ALLAH SWT. berfirman : “Kenapa engkau tidak membacanya ?”
Dia berkata : “Saya malu kepada Engkau Ya ALLAH.”
ALLAH SWT.berfirman lagi : “Kenapa engkau tidak malu kepadaKu saat engkau di dunia dan sekarang engkau malu kepadaKu”
Maka menyesallah hamba itu tapi penyesalan tiada berguna

KITAB DAQOIQUL AKHBAR HAL. 16

Leave your comment here: