AMALAN AGAR KITA SEMAKIN MANTAP DALAM BERSYARI’AT DAN BERTARIQAT

AMALAN AGAR KITA SEMAKIN MANTAP DALAM BERSYARI’AT DAN BERTARIQAT

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا له أظهر في الوجود *** نور حقيقة النبي المحمود

وصل يا رب على محمد *** الفاتح الخاتم طه الأمجد

وناصر الحق وهادينا الى *** صراطك القويم نهج الفضلا

وآله بحق قدره الفخيم *** وجاه مقدار مقامه العظيم.

أما بعد:

Syekh Yusuf Bin Ismail An-Nabhaniy Rahimahullah dalam kitabnya Hadil Murid Ila Thuruqil Asanid halaman: 48 mengutip faidah doa agar mantap mengamalkan syariat dan thoriqoh dari kitab Sanad Syekh Abdul Karim as-Syarobatiy al-Halabiy:

Siapa saja yang ingin Allah Taala mantapkan dirinya dalam bersyariat dan berthoriqoh, hendaknya ia tulis doa di bawah ini di sebuah bejana kemudian dia hapus dengan menuangkan air ke bejana tersebut dan meminumnya. Doanya sebagai berikut:

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فهمني علم الشريعة والطريقة واستعملني بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم

Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Ya Allah, berikan aku pemahaman ilmu syariat dan thoriqoh dan berikan aku kekuatan untuk mengamalkannya dengan pangkat kemualian Nabi Muhammad semoga shalawat Allah selalu tercurah kepada beliau, para keluarga dan sahabatnya.

Syekh Abdul Karim as-Syarabatiy al-Halabiy berkata Mujarrabat ini terdapat dalam kitab sanad Guru kami Sayyid Ahmad al-Qodiriy dan beliau telah mengijazahkannya kepadaku.

Adapun sanad muttahsil (bersambung) kepada Syekh Abdul Karim as-Syarabatiy dari gurunya Sayyid Ahmad al-Qodiriy, al-Faqir riwayatkan:

الحاج رزقي ذو القرنين أصمت البتاوي عن الدكتور يوسف خطار محمد عن المحدث السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني عن الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني عن الشيخ محمد أبي الخير عابدين عن الشيخ محمد بن عمر ابن عابدين عن الشيخ شاكر العقاد العمري عن الشيخ مصطفى الرحمتي عن الشيخ عن الشيخ عبد الكريم السراباتي الحلبي عن شيخه السيد احمد القادري رحمه الله .

Jika pada sanad di atas, antara al-Faqir dengan Syekh Yusuf An-Nabhaniy melalui 2 undak (perantara) yakni Syekh Yusuf Khotthor Muhammad dari Sayyid Abdullah Bin Muhamad Bin Shiddiq al-Ghumariy baru kemudian Syekh Yusuf Nabhaniy.

Al-Faqir juga mendapat ijazah muttahsil dengan as-Sanadul aliy (sanad tinggi) kepada Syekh Yusuf Ismail An-Nabhaniy hanya melalui satu perantara saja yakni dari Sayyid Abdurrahman Bin Abdul Hay al-Kattaniy dari Syekh Yusuf Bin Ismail an-Nabhaniy.

Doa di atas menggambarkan bahwa pengamalan thoriqoh kudu sejalan dengan syariat. Berthoriqoh tanpa mengamalkan syariat adalah kebathilan dan kerusakan yang sangat nyata laksana telur tanpa cangkangnya.

Syekh Zainuddin al-Malibariy menyatakan dalam kitab Hidayatul Adzkiya:

فشريعة كسفينة وطريقة *** كالبحر ثم حقيقة در غلا

Artinya: “Syariat tak ubahnya bagai perahu dan thoriqoh itu seperti laut yang menjadi medannya sedangkan Haqiqat merupakan mutiara yang sangat mahal berada di dasar laut.

Leave your comment here: