YA ALLOH CURAHKANLAH SALAM KEPADA ROSULILLAH MUHAMMAD SAW.

YA ALLOH CURAHKANLAH SALAM KEPADA ROSULILLAH MUHAMMAD SAW.

Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin ‘Alawy al-Maliki, menukil salah satu riwayat sahabat bahwa : Allah SWT. tidak menampakkan keindahan wajah Rasulullah secara keseluruhan di muka bumi, hanya 1 keindahan dari 10 bagian yang diperlihatkan, seandainya yang 9 bagian itu ditampakkan juga, maka orang-orang akan mengiris hatinya tanpa terasa karena indahnya wajah Sayyidina Muhammad, dan itu kelak akan diperlihatkan di telaga Haudh.

Semoga kita bisa memandang wajah yang indah itu, aamiin….

 

يارسول الله سلام عليك ، يارفيع الشان والدرج

Ya Rosulallah salamun ‘alaik, ya rofî’asy-syani waddaroji

Wahai utusan Allah, semoga keselamatan tetap padamu, Wahai yang berbudi luhur dan bermartabat tinggi.

عطفة ياجيرة العلم ، ياأهيل الجود والگرم

‘Athfatan ya jirotal ‘alami, ya uhailal judi wal karomi

Rasa kasihmu wahai pemimpin tetangga, Wahai ahli dermawan dan pemurah hati.

نحن جيران بذا الحرم ، حرم الإحسان والحسن

Nahnu jîronu bidzal haromi, haromil ihsani wal hasani

Kami tetangga di tanah haram ini. Tanah haram tempat berbuat baik dan memberi kebaikan.

نحن من قوم به سگنوا ، وبه من خوفهم امنوا

Nahnu min qoumin bihî sakanu, wa bihî min khoufihim aminu

Kami dari kaum yang tinggal di tempat itu. Tempat yang mereka merasa aman dari ketakutan.

وبأيات القرآن عنوا ، فاتئد فينا أخا الوهن

Wa bi ayatil qur-ani ‘unu, fatta-id fîna akhol wahani

Dengan ayat-ayat Al-Qur’an mereka mendapat inayah.

Renungkanlah di hati kita, wahai yang berjiwa lemah.

نعرف البطحا وتعرفنا ، والصفا والبيت يألفنا

Na’riful bath-ha wa ta’rifuna, wash-shofa wal baitu ya,lafuna

Kami mengenal padang pasir dan ia mengenal kami,

Bukit Shafa dan Baitil-Haram menawan hati kami.

ولنا المعلی وخيف منا ، فاعلمن هذا وکن زکن

Wa lanal Ma’la wa khoifu mina, fa’laman hadza wakun zakini

Kami punya Ma’la dan masjid Kha’if di kota Mina.

Ketahuilah ini, beradalah dan beribadahlah di sana.

ولنا خير الأنام أب ، وعلي المرتضی حسب

Wa lana khoirul anami abu, wa ‘Aliyyul murtadlo hasabu

Kami mempunyai ayah sebaik-baik makhluk.

Dan adalah keturunan Ali yang diridhai.

وإلی السبطين ننتسب ، نسبا ما فيه من دخن

Wa ilas-sibthoini nantasibu, nasabân ma fîhi min dakhuni

Kepada kedua cucunya kami berketurunan,

Keturunan suci bersih dari kotoran.

گم إمام بعده خلفوا ، منه سادات بذا عرفوا

Kam imamin ba’dahu kholafu, minhu Sadatun bidza ‘urifu

Banyak Imam yang menggantikan sesudahnya,

dengan gelar Sayyid mereka dikenal.

وبهذا الوصف قد وصفوا ، من قديم الدهر والزمن

Wa bihadzal washfi qod wushifu, min qodîmid-dahri wazzamani

Dengan gelar itu benar-benar mereka disebut.

Dari sepanjang tahun dan zaman.

مثل زين العابدين علی ، وابنه الباقر خير ولی

Mitslu Zainil ‘Abidîna ‘Alî, wabnihil-Baqiri khoiri walî

Seperti Zainal Abidin yakni Ali, dan putranya Baqir itu sebaik-baiknya wali.

والإمام الصادق الحفل ، وعلي ذی العلا اليقن

Wal imamish-Shodiqil hafili, wa ‘Aliyyin dzîl ‘ulal yaqini

Dan Imam Ja’far Ash-Shodiq yang penuh keberkahan. Dan Ali yang mempunyai ketinggian dan keyakinan.

فهم القوم الذين هدوا ، وبفضل الله قد سعدوا

Fahumul qoumulladzîna hudu, wa bifadl-lillahi qod sa’idu

Merekalah kaum yang memperoleh hidayah. Dan dengan karunia Allah mereka benar-benar bahagia.

ولغير الله ما قصدوا ، ومع القران فی قرن

Wa lighoirillahi ma qoshodu, wa ma’al qur-ani fî qoroni

Kepada selain Allah mereka tak bertujuan. Dan beserta Al-Qur’an mereka berpegangan.

أهل بيت المصطفی الطهر ، هم أمان الأرض فالدکر

Ahlu baitil Mushthofath-thuhuri, hum amanul ardli faddakiri

Ahli rumah nabi pilihan yang disucikan. Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah

شبهوا بالأنجم الزهر ، مثل ماقد جاء فی السنن

Syubbihu bil anjumiz-zuhuri, mitsla ma qod ja,a fîs-sunani

Mereka itu bagaikan bintang gemerlapan.

Perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadits Nabi.

و سفين للنجاة إذا ، خفت من طوفان کل أذی

Wa safînun linnajati idza khifta min thufani kulli adza

Dan bagaikan bahtera penyelamat ketika engkau takut dari topan badai segala duka.

فانج فيها لاتکون گذا ، واعتصم بالله واستعن

Fanju fîha la takunu kadza, wa’tashim billahi wasta’ini

Maka selamatlah engkau di dalamnya tiada khawatir lagi. Dan berpegang teguhlah kepada Allah serta mohonlah pertolongan.

رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم

Robbi fanfa’na bibarkatihim wahdinal husna bi hurmatihim

Ya Allah, dengan barokah mereka, berilah kami kemanfaatan. Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan.

وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن

Wa amitna fî thoriqotihim, wa mu’afatin minal fitani

Dan wafatkanlah kami di jalan mereka, dan selamat dari segala fitnah.

Leave your comment here: