Dasar Kepemimpinan Wirotsah Tijaniyyah se-Dunia

Dasar Kepemimpinan Wirotsah Tijaniyyah se-Dunia

Sayyidis Syeikh Ahmad at Tijany ra. menetapkan dasar kepemimpinan Wirotsah Tijaniyyah se-Dunia sebagai berikut :

  1.  Muqoddam Muqoyyad

    Membimbing ikhwan tentang ilmu” syariah, mengajarkan mereka akhlaqul kariimah, dan Memberi izin talqin wirid lazimah dan wazhifah.

 2.   Muqoddam Muthlaq

    Memberi izin ijazah Awrod Ikhtiyariyah dan menunjuk Imam Wadhifah dan Haylalah dan berhak mengangkat Muqoddam Muqoyyad (secara terbatas atau bebas sesuai dengan kebutuhan setempat). Muqoddam Muthlaq membawahi beberapa Muqoddam pilihannya yang berada diwilayahnya.

3.    Kholifah Dairoh

    Ada di setiap wilayah (provinsi) yg di angkat dan ditunjuk untuk membawahi beberapa Muqoddam Muthlaq di daerahnya.

4.    Kholifah Biladiyah

    Ada dalam satu negara yang menjadi sesepuh dr seluruh muqoddam yang ada di negara tersebut. Di akui ke sholehan dan ke alimannya. Beliau lah yang menjadi perantara dan pemersatu dari semua muqoddam, baik dalam negeri maupun luar negeri.

5.    Kholifah Amiyah

    Secara international diakui oleh seluruh muqoddam sedunia, membawahi seluruh Kholifah di setiap negara. yang sekarang dijabat oleh Maulana Sidi Ali Bil Aroby dan wakilnya Syekh Sidi Àllal (ayahanda Sidi Muhammad al Basyir). Beliau berkata : Suatu keharusan bagi setiap ikhwan Tijani utk mengetahui dan mengenal “KHOLIFAH ÀMIYAH“

Leave your comment here: