MENGETAHUI KUNCI PEMBUKA DARI PINTU REZEKI DALAM SYARI’AT ISLAM

MENGETAHUI KUNCI PEMBUKA DARI PINTU REZEKI DALAM SYARI’AT ISLAM

Mencari karunia & barakah dari Allah. Barakah ada pada waktu pagi

(albarakatu fi bukuriha), begitu ungkapan orang Arab. Benar, pagi memang

memiliki banyak berkah. Keberkatan Subuh juga membuka pintu-pintu

rezeki-Nya yang telah dihamparkan di hari itu. Kerana itu Allah

menyerukan kaum Muslim untuk menyambut rezeki-Nya dengan bersegera

bangun pagi.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan

al-Baihaqi, diceritakan bahawa ketika Rasulullah pulang dari solat Subuh

di Masjid Nabawi, beliau mendapati puterinya, Fatimah, masih tidur.

Dengan penuh kasih sayang lantas beliau menggerakkan badan puterinya

itu lalu berkata, ”Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan

janganlah kamu termasuk orang yang lalai kerana Allah memberi rezeki

kepada hamba-Nya, antara terbit fajar dengan terbit matahari.”

Ada beberapa kunci pembuka pintu-pintu rezeki.

  1. Kunci Istighfar dan Bertaubat

“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu,

-sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan

hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan

Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya)

untukmu sungai-sungai.” (Nuh:10-12)

Taubat hendaknya dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Di antara kita melakukan pertaubatan adalah:

– Menahan diri dari perbuatan maksiat (tidak lagi mengulanginya).

– Menyesali perbuatan yang terlanjur dilakukannya.

– Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.

– Bila terkait dengan hak sesama, hendaklah meminta kerelaan orang yang

dirugikannya, baik dengan mengembalikan barangnya atau meminta maafnya.

  1. Kunci Takwa

Di antara definisi takwa adalah merasa takut kepada Allah, beramal

dengan wahyu yang diturunkan, ridha dengan rezeki yang cukup (tidak

berlebihan/qona’ah), Secara amaliah ketakwaan akan membawa seseorang

bersikap hati-hati karena merasa Allah selalu mengawasi apa yang

dilakukan, tengah melanggar larangan-Nya atau mengabaikan perintah-Nya.

 

“…Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan

baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada

disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah

nescaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah

melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah

mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” (Al-Thalaq:2-3)

  1. Kunci Sedekah

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih

yang menumbuhkan tujuh bulir. Di tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah

Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah:261)

Katakanlah, “Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang

dikehendaki-Nya diantara hamba-hambaNya dan menyempitkan (siapa yang

dikehendaki Nya).”Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah

akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.”

(Saba’:39)

 

  1. Kunci Silaturrahim

Menyambung

tali kekeluargaan mempunyai dua faedah. Pertama meluaskan rezeki dan

kedua memanjangkan umur. Siapa yang mengkehendaki kedua-duanya hendaklah

banyak menyambung silaturrahim, meskipun terdapat perselisihan di

antaranya dengan keluarganya.

Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa yang ingin agar Allah melapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,

hendaklah menyambung silaturrahim.” (Shåĥiĥ al-Bukhåri)

  1. Kunci Berhijrah di Jalan Allah

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka

bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa

keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya,

Kemudian kematian menimpannya (sebelum sampai ke tempat yang dituju),

maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Nisa’:100)

  1. Kunci Haji dan Umrah

Yakni melakukan haji dan umrah. Sesiapa yang ada kemampuan hendaklah

tidak khuatir menjadi berkurang hartanya dengan melakukkan keduanya.

Rasulullah bersabda, “Lakukanlah haji dan umrah, karena kedua-duanya

akan menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api membersihkan besi,

emas, dan perak. Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali syurga.”

(al-Tirmidzi)

  1. Kunci Tawakal Kepada Allah

Rasulullah bersabda, “Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan

sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan kepada kamu rezeki

sebagaimana Dia berikan kepada burung, ia keluar pada waktu pagi dalam

keadaan perut yang kosong pulang pada petangnya dengan perut kenyang.”

(Musnad Aĥmad)

  1. Kunci Ibadah Kepada Allah

Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi :

“Wahai anak Adam! Beribadatlah kepadaKu sepenuh masa, niscaya aku akan

memenuhkan dada engkau dengan kekayaan dan Aku akan menghilangkan

kefakiran daripada engkau. Jika engkau tidak melakukannya, niscaya aku

akan menyibukkan tangan engkau dengan pelbagai pekerjaan namun

kefakiranmu tetap tidak hilang.”

Allah juga berfirman :

…. Pakailah pakaianmu yang bagus saat memasuki masjid, makan dan

minumlah , tetapi jangan berlebihan , Sungguh Allah tidak menyukai orang

yg berlebih-lebihan (Al A’raf : 31)

Dalam Al Qur’an Surah An Nuur : (37-38), Allah menerangkan karunia Nya bagi :

(yaitu) laiki-laki yang tidak dilalaikan perniagaan dan jual beli dari

mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Mereka takut

akan hari yang berguncang padanya hati dan penglihatan.

Supaya Allah membalas mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan

dan menambah (lagi) dari karunianya. Dan Allah memberi rezeki kepada

siapa-siapa yang Dia kehendaki dengan tiada terbatas.

  1. Kunci Kasih sayang kepada yang Lemah dan Miskin

Rasulullah bersabda, “Bukankah kamu diberikan pertolongan dan rezeki

karena (ada hak didalam rezeki tsb) atas orang-orang yang lemah di

kalangan kamu?” (Shaĥiĥ al-Bukhari)

Semoga Allah sennatiasa memberikan karunia , kemudahan dan keberkahan atas setiap langkah dalam mencari karunia Allah ..

Aamiin ya Rabbal alamin .

Leave your comment here: