Download Surat Al-Lahab Mp3

Download Surat Al-Lahab Mp3

Surat Al-Lahab :

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi

[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:111

tabbat yadaa abii lahabin watabba
[111:1]
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

2:111

maa aghnaa ‘anhu maaluhu wamaa kasaba
[111:2]
Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

3:111

sayashlaa naaran dzaata lahabin
[111:3]
Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

4:111

waimra-atuhu hammaalata alhathabi
[111:4]
Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar1609.

5:111

fii jiidihaa hablun min masadin
[111:5]
Yang di lehernya ada tali dari sabut.

Video Surat Al-Lahab :

Download Surat Al-Lahab Mp3 disini !

 

gr

 

 

Leave your comment here: