Download Surat Al-Kaafiruun Mp3

Download Surat Al-Kaafiruun Mp3

QS.109 Al-Kaafiruun (orang-orang kafir)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:109

qul yaa ayyuhaa alkaafiruuna
[109:1]
Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,

 

2:109

laa a’budu maa ta’buduuna
[109:2]
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

 

3:109

walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu
[109:3]
Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

 

4:109

walaa anaaaabidun maa ‘abadtum
[109:4] Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,

 

5:109

walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu
[109:5]
dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

 

6:109

lakum diinukum waliya diini
[109:6]
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.

Video : Bacaan QS.109 Al-Kaafiruun, ayat 1 – 6 :

Download Bacaan QS.109 Al-Kaafiruun, ayat 1 – 6 Mp3 Disini :

 

gr

 

Leave your comment here: