Download Surat Al-‘Adiyat Mp3

Download Surat Al-‘Adiyat Mp3

QS.100 Al-‘Adiyat (kuda perang berlari kencang)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:100

waal’aadiyaati dhabhaan
[100:1]
Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,

 

2:100

faalmuuriyaati qadhaan
[100:2]
dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),

 

3:100

faalmughiiraati shubhaan
[100:3]
dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,

 

4:100

fa-atsarna bihi naq’aan
[100:4]
maka ia menerbangkan debu,

 

5:100

fawasathna bihi jam’aan
[100:5]
dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

 

6:100

inna al-insaana lirabbihi lakanuudun
[100:6]
sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya,

 

7:100

wa-innahu ‘alaa dzaalika lasyahiidun
[100:7]
dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,

 

8:100

wa-innahu lihubbi alkhayri lasyadiidun

[100:8] dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

 

9:100

afalaa ya’lamu idzaa bu’tsira maa fii alqubuuri
[100:9]
Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,

 

10:100

wahushshila maa fii alshshuduuri
[100:10]
dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,

 

11:100

inna rabbahum bihim yawma-idzin lakhabiirun
[100:11]
sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.

 

Video : Bacaan QS.100 Al-‘Adiyat, ayat 1 – 11:

Download Bacaan QS.100 Al-‘Adiyat, ayat 1 – 11 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: