Download Surat ‘Abasa Mp3

Download Surat ‘Abasa Mp3

QS.80 ‘Abasa (ia bermuka masam), Juz Amma

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:80

‘abasa watawallaa
[80:1] Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,

2:80

an jaa-ahu al-a’maa
[80:2] karena telah datang seorang buta kepadanya

3:80

wamaa yudriika la’allahu yazzakkaa
[80:3] Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),

4:80

aw yadzdzakkaru fatanfa’ahu aldzdzikraa
[80:4] atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa’at kepadanya?

5:80

ammaa mani istaghnaa
[80:5] Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,

6:80

fa-anta lahu tashaddaa
[80:6] maka kamu melayaninya.

7:80

wamaa ‘alayka allaa yazzakkaa
[80:7] Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).

8:80

wa-ammaa man jaa-aka yas’aa
[80:8] Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

9:80

wahuwa yakhsyaa
[80:9] sedang ia takut kepada (Allah),

10:80

fa-anta ‘anhu talahhaa
[80:10] maka kamu mengabaikannya.

11:80

kallaa innahaa tadzkiratun
[80:11]
Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,

12:80

faman syaa-a dzakarahu
[80:12]
maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,

13:80

fii shuhufin mukarramatin
[80:13]
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,

14:80

marfuu’atin muthahharatin
[80:14]
yang ditinggikan lagi disucikan, English: Exalted, purified,

15:80

bi-aydii safaratin
[80:15]
di tangan para penulis (malaikat),

16:80

kiraamin bararatin
[80:16]
yang mulia lagi berbakti.

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَه

qutila al-insaanu maa akfarahu
[80:17]
Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?

18:80

min ayyi syay-in khalaqahu
[80:18]
Dari apakah Allah menciptakannya?

19:80

min nuthfatin khalaqahu faqaddarahu
[80:19]
Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.

20:80

tsumma alssabiila yassarahu
[80:20]
Kemudian Dia memudahkan jalannya,

21:80

tsumma amaatahu fa-aqbarahu
[80:21]
kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,

22:80

tsumma idzaa syaa-a ansyarahu
[80:22]
kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.

23:80

kallaa lammaa yaqdhi maa amarahu
[80:23]
Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,

24:80

falyanzhuri al-insaanu ilaa tha’aamihi
[80:24]
maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

25:80

annaa shababnaa almaa-a shabbaan
[80:25]
Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),

26:80

tsumma syaqaqnaa al-ardha syaqqaan
[80:26]
kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

27:80

fa-anbatnaa fiihaa habbaan
[80:27]
lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,

28:80

wa’inaban waqadhbaan
[80:28]
anggur dan sayur-sayuran,

29:80

wazaytuunan wanakhlaan
[80:29]
zaitun dan kurma,

30:80

wahadaa-iqa ghulbaan
[80:30]
kebun-kebun (yang) lebat,

31:80

wafaakihatan wa-abbaan
[80:31]
dan buah-buahan serta rumput-rumputan,

32:80

mataa‘an lakum wali-an’aamikum
[80:32] untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

33:80

fa-idzaa jaa-ati alshshaakhkhatu
[80:33]
Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),

34:80

yawma yafirru almaru min akhiihi
[80:34]
pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,

35:80

waummihi wa-abiihi
[80:35]
dari ibu dan bapaknya, English: And his mother and his father,

36:80

washaahibatihi wabaniihi
[80:36]
dari istri dan anak-anaknya.

37:80

likulli imri-in minhum yawma-idzin sya/nun yughniihi
[80:37]
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

38:80

wujuuhun yawma-idzin musfiratun
[80:38]
Banyak muka pada hari itu berseri-seri,

39:80

dahikatun mustabsyiratun
[80:39]
tertawa dan bergembira ria,

40:80

wawujuuhun yawma-idzin ‘alayhaa ghabaratun
[80:40]
dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,

41:80

tarhaquhaa qataratun
[80:41]
dan ditutup lagi oleh kegelapan.

42:80

ulaa-ika humu alkafaratu alfajaratu
[80:42]
Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

Video : Bacaan QS.80 ‘Abasa, ayat 1 – 42 :

Download Bacaan QS.80 ‘Abasa, ayat 1 – 42 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: