Download Surat Adh-Dhuhaa Mp3

Download Surat Adh-Dhuhaa Mp3

QS.93 Adh-Dhuha (waktu matahari naik sepenggalan)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:93

waaldhdhuhaa
[93:1] Demi waktu matahari sepenggalahan naik,

2:93

waallayli idzaa sajaa
[93:2] dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),

3:93

maa wadda’aka rabbuka wamaa qalaa
[93:3] Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada

(pula) benci kepadamu.

4:93

walal-aakhiratu khayrun laka mina al-uulaa
[93:4] Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).

5:93

walasawfa yu’thiika rabbuka fatardaa
[93:5] Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.

6:93

alam yajidka yatiiman faaawaa
[93:6] Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ?

7:93

wawajadaka daallan fahadaa
[93:7] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.

8:93

wawajadaka ‘aa-ilan fa-aghnaa
[93:8] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.

9:93

fa-ammaa alyatiima falaa taqhar
[93:9] Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.

10:93

wa-ammaa alssaa-ila falaa tanhar
[93:10] Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.

11:93

wa-ammaa bini’mati rabbika fahaddits
[93:11] Dan terhadap ni’mat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.

Video : Bacaan QS.93 Adh-Dhuhaa, ayat 1 – 11 :

Download Bacaan QS.93 Adh-Dhuhaa, ayat 1 – 11 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: