Download Surat Al-Insyiqaaq Mp3

Download Surat Al-Insyiqaaq Mp3

QS.84 Al-Insyiqaaq (terbelah)

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:84

idzaa alssamaau insyaqqath
[84:1] Apabila langit terbelah,

2:84

wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath
[84:2] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,

3:84

wa-idzaa al-ardhu muddath
[84:3] dan apabila bumi diratakan,

4:84

wa-alqat maa fiihaa watakhallath
[84:4] dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,

5:84

wa-adzinat lirabbihaa wahuqqath
[84:5] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).

6:84

yaa ayyuhaa al-insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan famulaaqiihi
[84:6]
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.

7:84

fa-amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi
[84:7]
Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,

8:84

fasawfa yuhaasabu hisaaban yasiiraan
[84:8]
maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

9:84

wayanqalibu ilaa ahlihi masruuraan
[84:9]
dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

10:84

wa-ammaa man uutiya kitaabahu waraa-a zhahrihi
[84:10]
Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang,

11:84

fasawfa yad’uu tsubuuraan
[84:11]
maka dia akan berteriak: “Celakalah aku”.

12:84

wayashlaa sa’iiraan
[84:12]
Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

13:84

innahu kaana fii ahlihi masruuraan
[84:13]
Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).

14:84

innahu zhanna an lan yahuura
[84:14]
Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).

15:84

balaa inna rabbahu kaana bihi bashiiraan
[84:15]
(Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

16:84

falaa uqsimu bialsysyafaqi
[84:16]
Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,

17:84

waallayli wamaa wasaqa
[84:17]
dan dengan malam dan apa yang diselubunginya,

18:84

waalqamari idzaa ittasaqa
[84:18]
dan dengan bulan apabila jadi purnama,

19:84

latarkabunna thabaqan ‘an thabaqin
[84:19]
sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)

20:84

famaa lahum laa yu/minuuna
[84:20]
Mengapa mereka tidak mau beriman?

21:84

wa-idzaa quri-a ‘alayhimu alqur-aanu laa yasjuduuna
[84:21]
dan apabila Al Quraan dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,

22:84

bali alladziina kafaruu yukadzdzibuuna
[84:22]
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).

23:84

waallaahu a’lamu bimaa yuu’uuna
[84:23]
Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).

24:84

fabasysyirhum bi’adzaabin aliimin
[84:24]
Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih,  

25:84

illaa alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati lahum ajrun ghayru mamnuunin
[84:25]
tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.

Video : Bacaan QS.84 Al-Insyiqaaq, ayat 1 – 25 :

Download Bacaan QS.84 Al-Insyiqaaq, ayat 1 – 25 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: