Download Surat Al-Lail Mp3

Download Surat Al-Lail Mp3

QS.92 Al-Lail (malam)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:92

waallayli idzaa yaghsyaa
[92:1] Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),

2:92

waalnnahaari idzaa tajallaa
[92:2] dan siang apabila terang benderang,

3:92

wamaa khalaqa aldzdzakara waal-untsaa
[92:3] dan penciptaan laki-laki dan perempuan,

4:92

inna sa’yakum lasyattaa
[92:4] sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.

5:92

fa-ammaa man a’thaa waittaqaa
[92:5] Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,

6:92

washaddaqa bialhusnaa
[92:6] dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga),

7:92

fasanuyassiruhu lilyusraa
[92:7] maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

8:92

wa-ammaa man bakhila waistaghnaa
[92:8] Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,

9:92

wakadzdzaba bialhusnaa
[92:9] serta mendustakan pahala terbaik,

10:92

fasanuyassiruhu lil’usraa
[92:10] maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.

11:92

wamaa yughnii ‘anhu maaluhu idzaa taraddaa
[92:11] Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.

12:92

inna ‘alaynaa lalhudaa
[92:12] Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,

13:92

wa-inna lanaa lal-aakhirata waal-uulaa
[92:13] dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia.

14:92

fa-andzartukum naaran talazhzhaa
[92:14] Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.

15:92

laa yashlaahaa illaa al-asyqaa
[92:15] Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,

16:92

alladzii kadzdzaba watawallaa
[92:16] yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).

17:92

wasayujannabuhaa al-atqaa
[92:17] Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,

18:92

alladzii yu/tii maalahu yatazakkaa
[92:18] yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya,

19:92

wamaa li-ahadin ‘indahu min ni’matin tujzaa
[92:19] padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu ni’mat kepadanya yang harus dibalasnya,

20:92

illaa ibtighaa-a wajhi rabbihi al-a’laa
[92:20] tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha TInggi.

21:92

walasawfa yardaa
[92:21] Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.

  Video : Bacaan QS.92 Al-Lail, ayat 1 – 21 :

Download Bacaan QS.92 Al-Lail, ayat 1 – 21 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: