Download Surat Al-Mursalaat Mp3

Download Surat Al-Mursalaat Mp3

QS.77 Al-Mursalaat (malaikat – malaikat yg diutus)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

.

1:77

waalmursalaati ‘urfaan
[77:1]
Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,

.

2:77

faal’aasifaati ‘ashfaan
[77:2]
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya

.

3:77

waalnnaasyiraati nasyraan
[77:3]
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya.

.

4:77faalfaariqaati farqaan
[77:4]
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,

.

5:77

faalmulqiyaati dzikraan

[77:5] dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,

.

6:77

‘udzran aw nudzran

[77:6] untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,

.

7:77

innamaa tuu’aduuna lawaaqi’un

[77:7] sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

.

8:77

fa-idzaa alnnujuumu thumisath

[77:8] Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,

.

9:77

wa-idzaa alssamaau furijath

[77:9] dan apabila langit telah dibelah,

.

10:77

wa-idzaa aljibaalu nusifath
[77:10] dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,

.

11:77

wa-idzaa alrrusulu uqqitat
[77:11] dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka)

.

12:77

li-ayyi yawmin ujjilat
[77:12] (Niscaya dikatakan kepada mereka:) “Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?”

.

13:77

liyawmi alfashli

[77:13] Sampai hari keputusan.

.

14:77

wamaa adraaka maa yawmu alfashli

[77:14] Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?

.

15:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina

[77:15] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

16:77

alam nuhliki al-awwaliina

[77:16] Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?

.

17:77

tsumma nutbi’uhumu al-aakhiriina

[77:17] Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.

.

18:77

kadzaalika naf’alu bialmujrimiina

[77:18] Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

.

19:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:19]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

20:77

alam nakhluqkum min maa-in mahiinin
[77:20]
Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?,

.

21:77

faja’alnaahu fii qaraarin makiinin
[77:21]
kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),

.

22:77

ilaa qadarin ma’luumin
[77:22]
sampai waktu yang ditentukan,

.

23:77

faqadarnaa fani’ma alqaadiruuna
[77:23]
lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.

.

24:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:24]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

25:77

alam naj’ali al-ardha kifaataan
[77:25]
Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,

.

26:77

ahyaa-an wa-amwaataan
[77:26]
orang-orang hidup dan orang-orang mati?,

.

27:77

waja’alnaa fiihaa rawaasiya syaamikhaatin wa-asqaynaakum maa-an furaataan
[77:27]
dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?

.

28:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:28]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

29:77

inthaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadzdzibuuna
[77:29]
(Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): “Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.

.

30:77

inthaliquu ilaa zhillin dzii tsalaatsi syu’abin
[77:30]
Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,

.

31:77

laa zhaliilin walaa yughnii mina allahabi
[77:31]
yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka”.

.

32:77

innahaa tarmii bisyararin kaalqashri
[77:32]
Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.

.

33:77

ka-annahu jimaalatun shufrun
[77:33]
Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

.

34:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:34]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

35:77

haadzaa yawmu laa yanthiquuna
[77:35]
Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),

.

36:77

walaa yu/dzanu lahum faya’tadziruuna
[77:36]
dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.

.

37:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:37]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

38:77

haadzaa yawmu alfashli jama’naakum waal-awwaliina
[77:38]
Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.

.

39:77

fa-in kaana lakum kaydun fakiiduuni
[77:39]
Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.

.

40:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:40]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

41:77

inna almuttaqiina fii zhilaalin wa’uyuunin
[77:41]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.

.

42:77

wafawaakiha mimmaa yasytahuuna
[77:42]
Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.

.

43:77

kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa kuntum ta’maluuna
[77:43]
(Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan”.

.

44:77

innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
[77:44]
Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

.

45:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:45]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

46:77

kuluu watamatta’uu qaliilan innakum mujrimuuna
[77:46]
(Dikatakan kepada orang-orang kafir): “Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa”.

.

47:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:47]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

48:77

wa-idzaa qiila lahumu irka’uu laa yarka’uuna
[77:48]
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ruku’lah, niscaya mereka tidak mau ruku’.

.

49:77

waylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[77:49]
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

.

50:77

fabi-ayyi hadiitsin ba’dahu yu/minuuna
[77:50]
Maka kepada perkataan apakah sesudah Al Quraan ini mereka akan beriman?

.

Video : Bacaan QS.77 Al-Mursalaat, ayat 1 – 50 :

Downlaod Bacaan QS.77 Al-Mursalaat, ayat 1 – 50 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: