Download Surat An-Naazi’at Mp3

Download Surat An-Naazi’at Mp3

QS.79 An-Naazi’at (malaikat2 yang mencabut)-Juz Amma

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 –

1:79

waalnnaazi’aati gharqaan
[79:1]
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,

2:79

waalnnaasyithaati nasythaan
[79:2]
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,

3:79

waalssaabihaati sabhaan
[79:3]
dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,

4:79

faalssaabiqaati sabqaan
[79:4]
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,

5:79

faalmudabbiraati amraan
[79:5]
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).

6:79

yawma tarjufu alrraajifatu
[79:6]
(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,

7:79

tatba’uhaa alrraadifatu
[79:7]
tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. 

8:79

quluubun yawma-idzin waajifatun
[79:8]
Hati manusia pada waktu itu sangat takut,

9:79

abshaaruhaa khaasyi’atun
[79:9]
Pandangannya tunduk.

10:79

yaquuluuna a-innaa lamarduuduuna fii alhaafirati
[79:10]
(Orang-orang kafir) berkata: “Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?

11:79

a-idzaa kunnaa ‘izhaaman nakhiratan
[79:11]
Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?”

12:79

qaaluu tilka idzan karratun khaasiratun
[79:12]
Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan”.

13:79

fa-innamaa hiya zajratun waahidatun
[79:13]
Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,

14:79

fa-idzaa hum bialssaahirati
[79:14]
maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

15:79

hal ataaka hadiitsu muusaa
[79:15] Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.

16:79

idz naadaahu rabbuhu bialwaadi almuqaddasi thuwaan
[79:16]
Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;

17:79

idzhab ilaa fir’awna innahu thaghaa
[79:17] “Pergilah kamu kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,

18:79

faqul hal laka ilaa an tazakkaa
[79:18] dan katakanlah (kepada Fir’aun): “Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)”.

19:79

wa-ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsyaa
[79:19] Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?”

20:79

fa-araahu al-aayata alkubraa
[79:20] Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mu’jizat yang besar. 

21:79

fakadzdzaba wa’ashaa
[79:21] Tetapi Fir’aun mendustakan dan mendurhakai.

22:79

tsumma adbara yas’aa
[79:22] Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).

23:79

fahasyara fanaadaa
[79:23] Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.

24:79

faqaala anaa rabbukumu al-a’laa
[79:24] (Seraya) berkata:”Akulah tuhanmu yang paling tinggi”.

25:79

fa-akhadzahu allaahu nakaala al-aakhirati waal-uulaa
[79:25] Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.

26:79

inna fii dzaalika la’ibratan liman yakhsyaa
[79:26] Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).

27:79

a-antum asyaddu khalqan ami alssamaau banaahaa
[79:27] Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,

28:79

rafa’a samkahaa fasawwaahaa
[79:28] Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,

29:79

wa-aghthasya laylahaa wa-akhraja dhuhaahaa
[79:29] dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

30:79

waal-ardha ba’da dzaalika dahaahaa
[79:30] Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.

31:79

akhraja minhaa maa-ahaa wamar’aahaa
[79:31] Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.

32:79

waaljibaala arsaahaa
[79:32] Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,

33:79

mataa‘an lakum wali-an’aamikum
[79:33] (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

34:79

fa-idzaa jaa-ati alththaammatu alkubraa
[79:34] Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.

35:79

yawma yatadzakkaru al-insaanu maa sa’aa
[79:35] Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,

36:79

waburrizati aljahiimu liman yaraa
[79:36] dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

37:79

fa-ammaa man thaghaa
[79:37] Adapun orang yang melampaui batas,

38:79

waaatsara alhayaata alddunyaa
[79:38] dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, 

39:79

fa-inna aljahiima hiya alma/waa
[79:39] maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).

40:79

wa-amaa man khaafa maqaama rabbihi wanahaa alnnafsa ‘ani alhawaa
[79:40] Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,

41:79

fa-inna aljannata hiya alma/waa
[79:41] maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya). 

42:79

yas-aluunaka ‘ani alssaa‘ati ayyaana mursaahaa
[79:42] (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?

43:79

fiima anta min dzikraahaa
[79:43] Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)? 

44:79

ilaa rabbika muntahaahaa
[79:44] Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).

45:79

innamaa anta mundziru man yakhsyaahaa
[79:45] Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit) 

46:79

ka-annahum yawma yarawnahaa lam yalbatsuu illaa ‘asyiyyatan aw dhuhaahaa
[79:46] Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.

Video : Bacaan QS.79 An-Naazi’at, ayat 1 – 46 :

Download Bacaan QS.79 An-Naazi’at, ayat 1 – 46 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: