Download Surat Yusuf Mp3

Download Surat Yusuf Mp3

QS.12 Yusuf (nabi)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1

1:12

alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi almubiinu
[12:1]
Alif, laam, raa741. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Qur’an) yang nyata (dari Allah).

2:12

innaa anzalnaahu qur-aanan ‘arabiyyan la’allakum ta’qiluuna
[12:2]
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur’an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

3:12

nahnu naqushshu ‘alayka ahsana alqashashi bimaa awhaynaa ilayka haadzaa alqur-aana wa-in kunta min qablihi lamina alghaafiliina
[12:3]
Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur’an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.

4:12

idz qaala yuusufu li-abiihi yaa abati innii ra-aytu ahada ‘asyara kawkaban waalsysyamsa waalqamara ra-aytuhum lii saajidiina
[12:4]
(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku742, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.”

5:12

qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka ‘alaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani ‘aduwwun mubiinun
[12:5]
Ayahnya berkata: “Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”

6:12

wakadzaalika yajtabiika rabbuka wayu’allimuka min ta/wiili al-ahaadiitsi wayutimmu ni’matahu ‘alayka wa’alaa aali ya’quuba kamaa atammahaa ‘alaa abawayka min qablu ibraahiima wa-ishaaqa inna rabbaka ‘aliimun hakiimun
[12:6]
Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta’bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya ni’mat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya’qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan ni’mat-Nya kepada dua orang bapakmu743 sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

7:12

laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatun lilssaa-iliina
[12:7]
Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya.

8:12

idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa wanahnu ‘ushbatun inna abaanaadhalaalin mubiinin
[12:8] (Yaitu) ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.

9:12

uqtuluu yuusufa awi ithrahuuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunuu min ba’dihi qawman shaalihiina
[12:9]
Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik744.”

10:12

qaala qaa-ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii ghayaabati aljubbi yaltaqithhu ba’dhu alssayyaarati in kuntum faa‘iliina
[12:10]
Seorang diantara mereka berkata: “Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat.”

11:12

qaaluu yaa abaanaa maa laka laa ta/mannaa ‘alaa yuusufa wa-innaa lahu lanaasihuuna
[12:11]
Mereka berkata: “Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.

12:12

arsilhu ma’anaa ghadan yarta’ wayal’ab wa-innaa lahu lahaafizhuuna
[12:12]
Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya.”

13:12

qaala innii layahzununii an tsadzhabuu bihi wa-akhaafu an ya/kulahu aldzdzi/bu wa-antum ‘anhu ghaafiluuna
[12:13]
Berkata Ya’qub: “Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah dari padanya.”

14:12

qaaluu la-in akalahu aldzdzi/bu wanahnu ‘ushbatun innaa idzan lakhaasiruuna
[12:14]
Mereka berkata: “Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi745.”

15:12

falammaa dzahabuu bihi wa-ajma’uu an yaj’aluuhu fii ghayaabati aljubbi wa-awhaynaa ilayhi latunabi-annahum bi-amrihim haadzaa wahum laa yasy’uruuna
[12:15]
Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: “Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.”

16:12

wajaauu abaahum ‘isyaa-an yabkuuna
[12:16]
Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.

17:12

qaaluu yaa abaanaa innaa dzahabnaa nastabiqu wataraknaa yuusufa ‘inda mataa‘inaaaldzdzi/bu wamaa anta bimu/minin lanaa walaw kunnaa shaadiqiina
[12:17] Mereka berkata: “Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.”

18:12

wajaauu ‘alaa qamiishihi bidamin kadzibin qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun waallaahu almusta’aanu ‘alaa maa tashifuuna
[12:18]
Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya’qub berkata: “Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku746). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.”

19:12

wajaa-at sayyaaratun fa-arsaluu waaridahum fa-adlaa dalwahu qaala yaa busyraa haadzaaaamun wa-asarruuhu bidaa‘atan waallaahu ‘aliimun bimaa ya’maluuna
[12:19] Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: “Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!” Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

20:12

wasyarawhu bitsamanin bakhsin daraahima ma’duudatin wakaanuu fiihi mina alzzaahidiina
[12:20]
Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf747.

21:12

waqaala alladzii isytaraahu min mishra liimra-atihi akrimii matswaahu ‘asaa an yanfa’anaa aw nattakhidzahu waladan wakadzaalika makkannaa liyuusufa fii al-ardhi walinu’allimahu min ta/wiili al-ahaadiitsi waallaahu ghaalibun ‘alaa amrihi walaakinna aktsara alnnaasi laaa
[12:21] Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya748 : “Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak.” Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta’bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.

22:12

walammaa balagha asyuddahu aataynaahu hukman wa’ilman wakadzaalika najzii almuhsiniina
[12:22]
Dan tatkala dia cukup dewasa749 Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

waraawadat-hu allatii huwa fii baytihaa ‘an nafsihi waghallaqati al-abwaaba waqaalat hayta laka qaala ma’aadza allaahi innahu rabbii ahsana matswaaya innahu laa yuflihu alzhzhaalimuuna
[12:23]
Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: “Marilah ke sini.” Yusuf berkata: “Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.” Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.

24:12

walaqad hammat bihi wahamma bihaa lawlaa an raaa burhaana rabbihi kadzaalika linashrifa ‘anhu alssuu-a waalfahsyaa-a innahu min ‘ibaadinaa almukhlashiina
[12:24]
Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya750. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.

25:12

waistabaqaa albaaba waqaddat qamiishahu min duburin wa-alfayaa sayyidahaa ladaa albaabi qaalat maa jazaau man araada bi-ahlika suu-an illaa an yusjana aw ‘adzaabun aliimun
[12:25]
Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: “Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?”

26:12

qaala hiya raawadatnii ‘an nafsii wasyahida syaahidun min ahlihaa in kaana qamiishuhu qudda min qubulin fashadaqat wahuwa mina alkaadzibiina
[12:26]
Yusuf berkata: “Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)”, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: “Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.

27:12

wa-in kaana qamiishuhu qudda min duburin fakadzabat wahuwa mina alshshaadiqiina
[12:27]
Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.”

28:12

falammaa raaa qamiishahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna ‘azhiimun
[12:28]
Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: “Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu

29:12

yuusufu a’ridh ‘an haadzaa waistaghfirii lidzanbiki innaki kunti mina alkhaathi-iina
[12:29]
(Hai) Yusuf: “Berpalinglah dari ini751, dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.”

30:12

waqaala niswatun fii almadiinati imra-atu al’aziizi turaawidu fataahaa ‘an nafsihi qad syaghafahaa hubban innaa lanaraahaa fii dhalaalin mubiinin
[12:30]
Dan wanita-wanita di kota berkata: “Isteri Al Aziz752 menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.”

31:12

falammaa sami’at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa-a’tadat lahunna muttaka-an waaatat kulla waahidatin minhunna sikkiinan waqaalati ukhruj ‘alayhinna falammaa ra-aynahu akbarnahu waqaththha’na aydiyahunna waqulna haasya lillaahi maa haadzaa basyaran in haadzaa illaaun
[12:31] Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): “Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka”. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: “Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.”

32:12

qaalat fadzaalikunna alladzii lumtunnanii fiihi walaqad raawadtuhu ‘an nafsihi faist’shama wala-in lam yaf’al maa aamuruhu layusjananna walayakuunan mina alshshaaghiriina
[12:32]
Wanita itu berkata: “Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina.”

33:12

qaala rabbi alssijnu ahabbu ilayya mimmaa yad’uunanii ilayhi wa-illaa tashrif ‘annii kaydahunna ashbu ilayhinna wa-akun mina aljaahiliina
[12:33]
Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.”

34:12

faistajaaba lahu rabbuhu fasharafa ‘anhu kaydahunna innahu huwa alssamii’u al’aliimu

[12:34] Maka Tuhannya memperkenankan do’a Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

35:12

tsumma badaa lahum min ba’di maa ra-awuu al-aayaati layasjununnahu hattaa hiinin

[12:35] Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu753.

36:12

wadakhala ma’ahu alssijna fatayaani qaala ahaduhumaa innii araanii a’shiru khamran waqaala al-aakharu innii araanii ahmilu fawqa ra/sii khubzan ta/kulu alththhayru minhu nabbi/naaaa naraaka mina almuhsiniina bita/wiilihi inn

[12:36] Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda754. Berkatalah salah seorang diantara keduanya : “Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur.” Dan yang lainnya berkata: “Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung.” Berikanlah kepada kami ta’birnya; sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena’birkan mimpi).

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

qaala laa ya/tiikumaa tha’aamun turzaqaanihi illaa nabba/tukumaa bita/wiilihi qabla an ya/tiyakumaa dzaalikumaa mimmaa ‘allamanii rabbii innii taraktu millata qawmin laaallaahi wahum bial-aakhirati hum kaafiruuna yu/minuuna bi

[12:37] Yusuf berkata: “Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian.

38:12

waittaba’tu millata aabaa-ii ibraahiima wa-ishaaqa waya’quuba maa kaana lanaa an nusyrika biallaahi min syay-in dzaalika min fadhli allaahi ‘alaynaa wa’alaa alnnaasi walaakinna aktsara alnnaasi laa yasykuruuna

[12:38] Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya’qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya).

39:12

yaa shaahibayi alssijni a-arbaabun mutafarriquuna khayrun ami allaahu alwaahidu alqahhaaru

[12:39] Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?

40:12

maa ta’buduuna min duunihi illaa asmaa-an sammaytumuuhaa antum waaabaaukum maaallaahu bihaa min sulthaanin ini alhukmu illaa lillaahi amara allaa ta’buduu illaaaahu dzaalika alddiinu alqayyimu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna anzala iyy

[12:40] Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

41:12

yaa shaahibayi alssijni ammaa ahadukumaa fayasqii rabbahu khamran wa-ammaa al-aakharu fayushlabu fata/kulu alththhayru min ra/sihi qudhiya al-amru alladzii fiihi tastaftiyaani

[12:41] Hai kedua penghuni penjara: “Adapun salah seorang diantara kamu berdua, akan memberi minuman tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku).”

42:12

waqaala lilladzii zhanna annahu naajin minhumaa udzkurnii ‘inda rabbika fa-ansaahu alsysyaythaanu dzikra rabbihi falabitsa fii alssijni bidh‘a siniina

[12:42] Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: “Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.” Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya.

43:12

waqaala almaliku innii araa sab’a baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab’un ‘ijaafun wasab’a sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin yaa ayyuhaa almalau aftuunii fii ru/yaaya in kuntum lilrru/yaa ta’buruuna

[12:43] Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya) : “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.” Hai orang-orang yang terkemuka : “Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi.”

44:12

qaaluu adhghaatsu ahlaamin wamaa nahnu bita/wiili al-ahlaami bi’aalimiina

[12:44] Mereka menjawab : “(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menta’birkan mimpi itu.”

45:12

waqaala alladzii najaa minhumaa waiddakara ba’da ummatin anaa unabbi-ukum bita/wiilihi fa-arsiluuni

[12:45] Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: “Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena’birkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).”

46:12

yuusufu ayyuhaa alshshiddiiqu aftinaa fii sab’i baqaraatin simaanin ya/kuluhunna sab’un ‘ijaafun wasab’i sunbulaatin khudhrin waukhara yaabisaatin la’allii arji’u ilaa alnnaasi la’allahum ya’lamuuna

[12:46] (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru) : “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”

47:12

qaala tazra’uuna sab’a siniina da-aban famaa hashadtum fadzaruuhu fii sunbulihi illaa qaliilan mimmaa ta/kuluuna

[12:47] Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ

tsumma ya/tii min ba’di dzaalika sab’un syidaadun ya/kulna maa qaddamtum lahunna illaaaa tuhsinuuna qaliilan mimm

[12:48] Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49:12

tsumma ya/tii min ba’di dzaalika ‘aamun fiihi yughaatsu alnnaasu wafiihi ya’shiruuna

[12:49] Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

50:12

waqaala almaliku i/tuunii bihi falammaa jaa-ahu alrrasuulu qaala irji’ ilaa rabbika fais-alhu maa baalu alnniswati allaatii qaththha’na aydiyahunna inna rabbii bikaydihinna ‘aliimun

[12:50] Raja berkata: “Bawalah dia kepadaku.” Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf: “Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku, Maha Mengetahui tipu daya mereka.”

51:12

qaala maa khathbukunna idz raawadtunna yuusufa ‘an nafsihi qulna haasya lillaahi maaaa ‘alayhi min suu-in qaalati imra-atu al’aziizi al-aana hasyasha alhaqqu anaaaawadtuhu ‘an nafsihi wa-innahu lamina alshshaadiqiina ‘alimn r

[12:51]

52:12

dzaalika liya’lama annii lam akhunhu bialghaybi wa-anna allaaha laa yahdii kayda alkhaa-iniina

[12:52] (Yusuf berkata): “Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

53:12

wamaa ubarri-u nafsii inna alnnafsa la-ammaaratun bialssuu-i illaa maa rahima rabbii inna rabbii ghafuurun rahiimun

[12:53] Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

54:12

waqaala almaliku i/tuunii bihi astakhlishhu linafsii falammaa kallamahu qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiinun

audio[12:54] Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku”. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami”.

55:12

qaala ij’alnii ‘alaa khazaa-ini al-ardhi innii hafiizhun ‘aliimun

[12:55] Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

56:12

wakadzaalika makannaa liyuusufa fii al-ardhi yatabawwau minhaa haytsu yasyaau nushiibu birahmatinaa man nasyaau walaa nudhii’u ajra almuhsiniina

[12:56] Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

57:12

wala-ajru al-aakhirati khayrun lilladziina aamanuu wakaanuu yattaquuna

[12:57] Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

English: And certainly the reward of the hereafter is much better for those who believe and guard (against evil).

58:12

wajaa-a ikhwatu yuusufa fadakhaluu ‘alayhi fa’arafahum wahum lahu munkiruuna

audio[12:58] Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya756.

English: And Yusuf’s brothers came and went in to him, and he knew them, while they did not recognize him.

59:12

walammaa jahhazahum bijahaazihim qaala i/tuunii bi-akhin lakum min abiikum alaa tarawna annii uufii alkayla wa-anaa khayru almunziliina

audio[12:59] Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata: “Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunyamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?

English: And when he furnished them with their provision, he said: Bring to me a brother of yours from your father; do you not see that I give full measure and that I am the best of hosts?

60:12

fa-in lam ta/tuunii bihi falaa kayla lakum ‘indii walaa taqrabuuni

audio[12:60] Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku”.

English: But if you do not bring him to me, you shall have no measure (of corn) from me, nor shall you come near me.

61:12

qaaluu sanuraawidu ‘anhu abaahu wa-innaa lafaa‘iluuna

audio[12:61] Mereka berkata: “Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (ke mari) dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya”.

English: They said: We will strive to make his father yield in respect of him, and we are sure to do (it).

62:12

waqaala lifityaanihi ij’aluu bidaa‘atahum fii rihaalihim la’allahum ya’rifuunahaa idzaa inqalabuu ilaa ahlihim la’allahum yarji’uuna

audio[12:62] Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: “Masukkanlah barang-barang (penukar kepunyaan mereka)757 ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi758“.

English: And he said to his servants: Put their money into their bags that they may recognize it when they go back to their family, so that they may come back.

63:12

falammaa raja’uu ilaa abiihim qaaluu yaa abaanaa muni’a minnaa alkaylu fa-arsil ma’anaaaanaa naktal wa-innaa lahu lahaafizhuuna akh

audio[12:63] Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya’qub) mereka berkata: “Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat sukatan (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar benar akan menjaganya”.

English: So when they returned to their father, they said: O our father, the measure is withheld from us, therefore send with us our brother, (so that) we may get the measure, and we will most surely guard him.

64:12

qaala hal aamanukum ‘alayhi illaa kamaa amintukum ‘alaa akhiihi min qablu faallaahu khayrun haafizhan wahuwa arhamu alrraahimiina

audio[12:64] Berkata Ya’qub: “Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu759?”. Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyanyang diantara para penyanyang.

English: He said: I cannot trust in you with respect to him, except as I trusted in you with respect to his brother before; but Allah is the best Keeper, and He is the most Merciful of the merciful ones.

65:12

walammaa fatahuu mataa‘ahum wajaduu bidaa‘atahum ruddat ilayhim qaaluu yaa abaanaaaa nabghii haadzihi bidaa‘atunaa ruddat ilaynaa wanamiiru ahlanaa wanahfazhu akhaanaaaadu kayla ba’iirin dzaalika kaylun yasiirun m wanazd

audio[12:65] Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang (penukaran) mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata: “Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan. Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah (bagi raja Mesir)”.

English: And when they opened their goods, they found their money returned to them. They said: O our father! what (more) can we desire? This is our property returned to us, and we will bring corn for our family and guard our brother, and will have in addition the measure of a camel (load); this is an easy measure.

66:12

qaala lan ursilahu ma’akum hattaa tu/tuuni mawtsiqan mina allaahi lata/tunnanii bihi illaa an yuhatha bikum falammaa aatawhu mawtsiqahum qaala allaahu ‘alaa maa naquulu wakiilun

audio[12:66] Ya’qub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya’qub berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”.

English: He said: I will by no means send him with you until you give me a firm covenant in Allah’s name that you will most certainly bring him back to me, unless you are completely surrounded. And when they gave him their covenant, he said: Allah is the One in Whom trust is placed as regards what we say.

67:12

waqaala yaa baniyya laa tadkhuluu min baabin waahidin waudkhuluu min abwaabin mutafarriqatin wamaa ughnii ‘ankum mina allaahi min syay-in ini alhukmu illaa lillaahi ‘alayhi tawakkaltu wa’alayhi falyatawakkali almutawakkiluuna

audio[12:67] Dan Ya’qub berkata: “Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri”.

English: And he said: O my sons ! do not (all) enter by one gate and enter by different gates and I cannot avail you aught against Allah; judgment is only Allah’s; on Him do I rely, and on Him let those who are reliant rely.

68:12

walammaa dakhaluu min haytsu amarahum abuuhum maa kaana yughnii ‘anhum mina allaahi min syay-in illaa haajatan fii nafsi ya’quuba qadaahaa wa-innahu ladzuu ‘ilmin limaaaahu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna ‘allamn

audio[12:68] Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka (cara yang mereka lakukan itu) tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya’qub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

English: And when they had entered as their father had bidden them, it did not avail them aught against Allah, but (it was only) a desire in the soul of Yaqoub which he satisfied; and surely he was possessed of knowledge because We had given him knowledge, but most people do not know.

69:12

walammaa dakhaluu ‘alaa yuusufa aawaa ilayhi akhaahu qaala innii anaa akhuuka falaaaa kaanuu ya’maluuna tabta-is bim

audio[12:69] Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf. Yusuf membawa saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya, Yusuf berkata : “Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu, maka janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka kerjakan”.

English: And when they went in to Yusuf. he lodged his brother with himself, saying: I am your brother, therefore grieve not at what they do.

70:12

falammaa jahhazahum bijahaazihim ja’ala alssiqaayata fii rahli akhiihi tsumma adzdzana mu-adzdzinun ayyatuhaa al’iiru innakum lasaariquuna

audio[12:70] Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: “Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri”.

English: So when he furnished them with their provisions, (someone) placed the drinking cup in his brother’s bag. Then a crier cried out: O caravan! you are most surely thieves.

71:12

qaaluu wa-aqbaluu ‘alayhim maatsaa tafqiduuna

audio[12:71] Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: “Barang apakah yang hilang dari pada kamu ?”

English: They said while they were facing them: What is it that you miss?

72:12

qaaluu nafqidu shuwaa‘a almaliki waliman jaa-a bihi himlu ba’iirin wa-anaa bihi za’iimun

audio[12:72] Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

English: They said: We miss the king’s drinking cup, and he who shall bring it shall have a camel-load and I am responsible for it.

73:12

qaaluu taallaahi laqad ‘alimtum maa ji/naa linufsida fii al-ardhi wamaa kunnaa saariqiina

audio[12:73] Saudara-saudara Yusuf menjawab “Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri “.

English: They said: By Allah! you know for certain that we have not come to make mischief in the land, and we are not thieves.

74:12

qaaluu famaa jazaauhu in kuntum kaadzibiina

audio[12:74] Mereka berkata: “Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? “

English: They said: But what shall be the requital of this, if you are liars?

75:12

qaaluu jazaauhu man wujida fii rahlihi fahuwa jazaauhu kadzaalika najzii alzhzhaalimiina

audio[12:75] Mereka menjawab: “Balasannya, ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)760“. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim.

English: They said: The requital of this is that the person in whose bag it is found shall himself be (held for) the satisfaction thereof; thus do we punish the wrongdoers.

76:12

fabada-a bi-aw’iyatihim qabla wi’aa-i akhiihi tsumma istakhrajahaa min wi’aa-i akhiihi kadzaalika kidnaa liyuusufa maa kaana liya/khudza akhaahu fii diini almaliki illaa an yasyaa-a allaahu narfa’u darajaatin man nasyaau wafawqa kulli dzii ‘ilmin ‘aliimun

audio[12:76] Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui.

English: So he began with their sacks before the sack of his brother, then he brought it out from his brother’s sack. Thus did We plan for the sake of Yusuf; it was not (lawful) that he should take his brother under the king’s law unless Allah pleased; We raise the degrees of whomsoever We please, and above every one possessed of knowledge is the All-knowing one.

77:12

qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu fa-asarrahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum syarrun makaanan waallaahu a’lamu bimaa tashifuuna

audio[12:77] Mereka berkata: “Jika ia mencuri, maka sesungguhnya, telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu”. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata (dalam hatinya): “Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan itu”.

English: They said: If he steal, a brother of his did indeed steal before; but Yusuf kept it secret in his heart and did not disclose it to them. He said: You are in an evil condition and Allah knows best what you state.

78:12

qaaluu yaa ayyuhaa al’aziizu inna lahu aban syaykhan kabiiran fakhudz ahadanaa makaanahu innaa naraaka mina almuhsiniina

audio[12:78] Mereka berkata: “Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang diantara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk oranng-orang yang berbuat baik”.

English: They said: O chief! he has a father, a very old man, therefore retain one of us in his stead; surely we see you to be of the doers of good.

79:12

qaala ma’aadza allaahi an na/khudza illaa man wajadnaa mataa‘anaa ‘indahu innaa idzan lazhaalimuuna

audio[12:79] Berkata Yusuf: “Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya, jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim”.

English: He said: Allah protect us that we should seize other than him with whom we found our property, for then most surely we would be unjust.

80:12

falammaa istay-asuu minhu khalashuu najiyyan qaala kabiiruhum alam ta’lamuu anna abaakum qad akhadza ‘alaykum mawtsiqan mina allaahi wamin qablu maa farrathtum fii yuusufa falan abraha al-ardha hattaa ya/dzana lii abii aw yahkuma allaahu lii wahuwa khayru alhaakimiina

audio[12:80] Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf761 mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua diantara mereka: “Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya”.

English: Then when they despaired of him, they retired, conferring privately together. The eldest of them said: Do you not know that your father took from you a covenant in Allah’s name, and how you fell short of your duty with respect to Yusuf before? Therefore I will by no means depart from this land until my father permits me or Allah decides for me, and He is the best of the judges:

81:12

irji’uu ilaa abiikum faquuluu yaa abaanaa inna ibnaka saraqa wamaa syahidnaa illaa bimaaaa wamaa kunnaa lilghaybi haafizhiina ‘alimn

audio[12:81] Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah: “Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib.

English: Go back to your father and say: O our father! surely your son committed theft, and we do not bear witness except to what we have known, and we could not keep watch over the unseen:

82:12

wais-ali alqaryata allatii kunnaa fiihaa waal’iira allatii aqbalnaa fiihaa wa-innaa lashaadiquuna

audio[12:82] Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar”.

English: And inquire in the town in which we were and the caravan with which we proceeded, and most surely we are truthful.

83:12

qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fashabrun jamiilun ‘asaa allaahu an ya/tiyanii bihim jamii’an innahu huwa al’aliimu alhakiimu

audio[12:83] Ya’qub berkata: “Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku; sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

English: He (Yaqoub) said: Nay, your souls have made a matter light for you, so patience is good; maybe Allah will bring them all together to me; surely He is the Knowing, the Wise.

84:12

watawallaa ‘anhum waqaala yaa asafaa ‘alaa yuusufa waibyadhdhat ‘aynaahu mina alhuzni fahuwa kazhiimun

audio[12:84] Dan Ya’qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: “Aduhai duka citaku terhadap Yusuf”, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-anaknya).

English: And he turned away from them, and said: O my sorrow for Yusuf! and his eyes became white on account of the grief, and he was a repressor (of grief).

85:12

qaaluu taallaahi taftau tadzkuru yuusufa hattaa takuuna haradhan aw takuuna mina alhaalikiina

audio[12:85] Mereka berkata: “Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa”.

English: They said: By Allah! you will not cease to remember Yusuf until you are a prey to constant disease or (until) you are of those who perish.

86:12

qaala innamaa asykuu batstsii wahuznii ilaa allaahi wa-a’lamu mina allaahi maa laaa ta’lamuun

audio[12:86] Ya’qub menjawab: “Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.”

English: He said: I only complain of my grief and sorrow to Allah, and I know from Allah what you do not know.

87:12

yaa baniyya idzhabuu fatahassasuu min yuusufa wa-akhiihi walaa tay-asuu min rawhi allaahi innahu laa yay-asu min rawhi allaahi illaa alqawmu alkaafiruuna

audio[12:87] Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.

English: O my sons! Go and inquire respecting Yusuf and his brother, and despair not of Allah’s mercy; surely none despairs of Allah’s mercy except the unbelieving people.

88:12

falammaa dakhaluu ‘alayhi qaaluu yaa ayyuhaa al’aziizu massanaa wa-ahlanaa aldhdhurru waji/naa bibidaa‘atin muzjaatin fa-awfi lanaa alkayla watashaddaq ‘alaynaa inna allaaha yajzii almutashaddiqiina

audio[12:88] Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah”.

English: So when they came in to him, they said: O chief! distress has afflicted us and our family and we have brought scanty money, so give us full measure and be charitable to us; surely Allah rewards the charitable.

89:12

qaala hal ‘alimtum maa fa’altum biyuusufa wa-akhiihi idz antum jaahiluuna

audio[12:89] Yusuf berkata: “Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui (akibat) perbuatanmu itu?”.

English: He said: Do you know how you treated Yusuf and his brother when you were ignorant?

90:12

qaaluu a-innaka la-anta yuusufa qaala anaa yuusufu wahaadzaa akhii qad manna allaahu ‘alaynaa innahu man yattaqi wayashbir fa-inna allaaha laa yudhii’u ajra almuhsiniina

audio[12:90] Mereka berkata: “Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?”. Yusuf menjawab: “Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami”. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik”

English: They said: Are you indeed Yusuf? He said: I am Yusuf and this is my brother; Allah has indeed been gracious to us; surely he who guards (against evil) and is patient (is rewarded) for surely Allah does not waste the reward of those who do good.

91:12

qaaluu taallaahi laqad aatsaraka allaahu ‘alaynaa wa-in kunnaa lakhaathi-iina

audio[12:91] Mereka berkata: “Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)”.

English: They said: By Allah! now has Allah certainly chosen you over us, and we were certainly sinners.

92:12

qaala laa tatsriiba ‘alaykumu alyawma yaghfiru allaahu lakum wahuwa arhamu alrraahimiina

audio[12:92] Dia (Yusuf) berkata: “Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang”.

English: He said: (There shall be) no reproof against you this day; Allah may forgive you, and He is the most Merciful of the merciful.

93:12

idzhabuu biqamiishii haadzaa fa-alquuhu ‘alaa wajhi abii ya/ti bashiiran wa/tuunii bi-ahlikum ajma’iina

audio[12:93] Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”.

English: Take this my shirt and cast it on my father’s face, he will (again) be able to see, and come to me with all your families.

94:12

walammaa fashalati al’iiru qaala abuuhum innii la-ajidu riiha yuusufa lawlaa an tufanniduuni

audio[12:94] Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: “Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)”.

English: And when the caravan had departed, their father said: Most surely I perceive the greatness of Yusuf, unless you pronounce me to be weak in judgment.

95:12

qaaluu taallaahi innaka lafii dhalaalika alqadiimi

audio[12:95] Keluarganya berkata: “Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu “.

English: They said: By Allah, you are most surely in your old error.

96:12

falammaa an jaa-a albasyiiru alqaahu ‘alaa wajhihi fairtadda bashiiran qaala alam aqul lakum innii a’lamu mina allaahi maa laa ta’lamuuna

audio[12:96] Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya’qub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya’qub: “Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya”.

English: So when the bearer of good news came he cast it on his face, so forthwith he regained his sight. He said: Did I not say to you that I know from Allah what you do not know?

97:12

qaaluu yaa abaanaa istaghfir lanaa dzunuubanaa innaa kunnaa khaathi-iina

audio[12:97] Mereka berkata: “Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)”.

English: They said: O our father! ask forgiveness of our faults for us, surely we were sinners.

98:12

qaala sawfa astaghfiru lakum rabbii innahu huwa alghafuuru alrrahiimu

audio[12:98] Ya’qub berkata: “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

English: He said: I will ask for you forgiveness from my Lord; surely He is the Forgiving, the Merciful.

99:12

falammaa dakhaluu ‘alaa yuusufa aawaa ilayhi abawayhi waqaala udkhuluu mishra in syaa-a allaahu aaminiina

audio[12:99] Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya762 dan dia berkata: “Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman”.

English: Then when they came in to Yusuf, he took his parents to lodge with him and said: Enter safe into Egypt, if Allah please.

100:12

warafa’a abawayhi ‘alaa al’arsyi wakharruu lahu sujjadan waqaala yaa abati haadzaa ta/wiilu ru/yaaya min qablu qad ja’alahaa rabbii haqqan waqad ahsana bii idz akhrajanii mina alssijni wajaa-a bikum mina albadwi min ba’di an nazagha alsysyaythaanu baynii wabayna ikhwatii inna rabbii lathiifun limaa yasyaau innahu huwa al’aliimu alhakiimu

audio[12:100] Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud763 kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: “Wahai ayahku inilah ta’bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

English: And he raised his parents upon the throne and they fell down in prostration before him, and he said: O my father! this is the significance of my vision of old; my Lord has indeed made it to be true; and He was indeed kind to me when He brought me forth from the prison and brought you from the desert after the Shaitan had sown dissensions between me and my brothers, surely my Lord is benignant to whom He pleases; surely He is the Knowing, the Wise.

101:12

rabbi qad aataytanii mina almulki wa’allamtanii min ta/wiili al-ahaadiitsi faathira alssamaawaati waal-ardhi anta waliyyii fii alddunyaa waal-aakhirati tawaffanii musliman wa-alhiqnii bialshshaalihiina

audio[12:101] Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta’bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh.

English: My Lord! Thou hast given me of the kingdom and taught me of the interpretation of sayings: Originator of the heavens and the earth! Thou art my guardian in this world and the hereafter; make me die a muslim and join me with the good.

102:12

dzaalika min anbaa-i alghaybi nuuhiihi ilayka wamaa kunta ladayhim idz ajma’uu amrahum wahum yamkuruuna

audio[12:102] Demikian itu (adalah) diantara berita-berita yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); padahal kamu tidak berada pada sisi mereka, ketika mereka memutuskan rencananya (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur) dan mereka sedang mengatur tipu daya.

English: This is of the announcements relating to the unseen (which) We reveal to you, and you were not with them when they resolved upon their affair, and they were devising plans.

103:12

wamaa aktsaru alnnaasi walaw harashta bimu/miniina

audio[12:103] Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman – walaupun kamu sangat menginginkannya.

English: And most men will not believe though you desire it eagerly.

104:12

wamaa tas-aluhum ‘alayhi min ajrin in huwa illaa dzikrun lil’aalamiina

audio[12:104] Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam.

English: And you do not ask them for a reward for this; it is nothing but a reminder for all mankind.

105:12

waka-ayyin min aayatin fii alssamaawaati waal-ardhi yamurruuna ‘alayhaa wahum ‘anhaadhuuna mu’ri

audio[12:105] Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling dari padanya.

English: And how many a sign in the heavens and the earth which they pass by, yet they turn aside from it.

106:12

wamaa yu/minu aktsaruhum biallaahi illaa wahum musyrikuuna

audio[12:106] Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain).

English: And most of them do not believe in Allah without associating others (with Him).

107:12

afa-aminuu an ta/tiyahum ghaasyiyatun min ‘adzaabi allaahi aw ta/tiyahumu alssaa‘atu baghtatan wahum laa yasy’uruuna

audio[12:107] Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

English: Do they then feel secure that there may come to them an extensive chastisement from Allah or (that) the hour may come to them suddenly while they do not perceive?

108:12

qul haadzihi sabiilii ad’uu ilaa allaahi ‘alaa bashiiratin anaa wamani ittaba’anii wasubhaana allaahi wamaa anaa mina almusyrikiina

audio[12:108] Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”.

English: Say: This is my way: I call to Allah, I and those who follow me being certain, and glory be to Allah, and I am not one of the polytheists.

109:12

wamaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nuuhii ilayhim min ahli alquraa afalam yasiiruu fii al-ardhi fayanzhuruu kayfa kaana ‘aaqibatu alladziina min qablihim waladaaru al-aakhirati khayrun lilladziina ittaqaw afalaa ta’qiluuna

audio[12:109] Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?

English: And We have not sent before you but men from (among) the people of the towns, to whom We sent revelations. Have they not then travelled in the land and seen what was the end of those before them? And certainly the abode of the hereafter is best for those who guard (against evil); do you not then understand?

110:12

hattaa idzaa istay-asa alrrusulu wazhannuu annahum qad kudzibuu jaa-ahum nashrunaaaau walaa yuraddu ba/sunaa ‘ani alqawmi almujrimiina fanujjiya man nasy

audio[12:110] Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami dari pada orang-orang yang berdosa.

English: Until when the apostles despaired and the people became sure that they were indeed told a lie, Our help came to them and whom We pleased was delivered; and Our punishment is not averted from the guilty people.

111:12

laqad kaana fii qashashihim ‘ibratun li-ulii al-albaabi maa kaana hadiitsan yuftaraa walaakin tashdiiqa alladzii bayna yadayhi watafshiila kulli syay-in wahudan warahmatan liqawmin yu/minuuna

audio[12:111] Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

English: In their histories there is certainly a lesson for men of understanding. It is not a narrative which could be forged, but a verification of what is before it and a distinct explanation of all things and a guide and a mercy to a people who believe.

.

Video.1 : Bacaan QS.12 Yusuf, ayat 1 – 6

.

Video.2 : Bacaan QS.12 Yusuf, ayat 7 – 16

.

Video.3 : Bacaan QS.12 Yusuf, ayat 17 – 20

.

Video.4 : Bacaan QS.12 Yusuf, ayat 21- 27

.

Download Bacaan QS.12 Yusuf  Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: