KETENTUAN KETENTUAN PUASA ROMADLON YANG PENUH BERKAH

KETENTUAN KETENTUAN PUASA ROMADLON YANG PENUH BERKAH

ROMADLON

                 Romadlon sudah di depan mata kita, 2 hari lagi kita akan masuk bulan yang sangat di berkahi oleh Alloh, di mana romadlon di katakan oleh Rosululloh sebagai bulanya umatku, berbeda dengan rojab yang merupakan bulanya Alloh dan sya’ban sebagai bulanya Rosululloh.

Di sampaikan juga bahwa rojab adalah bulanya menanam, sya’ban bulanya menyirami dan romadlon adalah bulanya memanen. Sehingga di bulan romadlon ini kita berarti sedang memanen pahala yang sebesar besarnya dari Alloh swt.

Tentunya orang yang memanen harus mempunyai alat yang memadai agar bisa maksimal dalam memperoleh hasil panenan, karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan hasil panen yang sempurna apabila kita tidak tahu cara memanen dan tidak punya alat untuk memanenya.

Di bawah ini adalah tulisan seputar alat yang di gunakan untuk memanen pahala di bulan Romadlon yang di penuhi berkah.

Tulisan ini kami ambil dari kitab Syafinatun Najah karya syaikh Nawawi al Banteni yang sangat fenomenal. Tidak pernah ada pondok pesantern yang tidak memakai kitab ini untuk di jadikan sebagai pelajaran dalam kurikulum pendidikanya.

KETENTUAN WAJIB PUASA ADA 5

1.Sempurnanya bulan Sya’ban dengan jumlah 30 hari
2.Dengan Ru’yatul Hilal (melihat bulan, penj) secara dengan benar orang yang menyaksikannya walaupun ia orang fasiq.
3.Dengan menetapkankannya secara benar orang yang tidak melihatnya dengan persaksian yang adil (dihadapan hakim, penj)
4.Dengan khabar orang yang adil riwayatnya serta terpercaya, sama saja baik membenarkan didalam hatinya atau pun tidak, atau orang yang tidak terpercaya namun didalam hatinya membenarkan.
5.Dengan dugaan (dlan) bahwa telah masuk bulan Ramadlan berdasarkan ijtihad bagi orang yang ragu dengan hal tersebut.

(فصل) يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة: (أحدها) بكمال شعبان ثلاثين يوما (وثانيها) برؤية الهلال في حق من رآه وان كان فاسقا (وثالثا) بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة (ورابعا) بإخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدق أم لا أوغيره موثوق به إن وقع في القلب صدقه (وخامسها) بظن دخول رمضان بالإجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك.

SYARAT SHAHNYA PUASA ADA 4

1.Islam
2.Aqil (berakal)
3.Suci semisal dari haidl
4.Mengetahui waktu puasa sebelumnya bagi orang yang berpuasa.

(فصل) شروط صحته أربعة أشياء: إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض وعلم بكون الوقت قبلا للصوم.

SYARAT WAJIBNYA PUASA ADA 5

1.Islam
2.Mukallaf (orang yang telah terkena kewajiban syara’, penj)
3.Kuat melukan puasa
4.Sehat
5.Iqamah (tidak bepergian, penj)

(فصل) شروط وجوبه خمسة اشياء: اسلام وتكليف وإطاقة وصحه وإقامة.

RUKUN PUASA ADA 3

1.Niat pada malam harinya untuk setiap puasa fardlu
2.Meninggalkan hal yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat serta bisa memilih (tidak ada paksaan, penj), juga tidak bodoh yang ma’dzur (terhalang)
3.Shaim (orang yang melakukan puasa).

(فصل) أركانه ثلاثة أشياء: نية ليلا لكل يوم في الفرض وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور وصائم.

QODLO’ PUASA

Wajib beserta meng-qadla’ bagi orang yang puasa yakni membayar kaffarah dan dilakukan ta’zir atas orang yang merusak (membatalkan) puasanya pada siang Romadlon secara penuh dengan sebab jima’, serta berdo’a bagi orang yang berpuasa.

Wajib beserta meng-qodlo’ bagi orang yang puasa pada 6 tempat yaitu :

1.Pada bulan romadlonn bukan pada bulan yang lainnya karena sengaja membatalkan puasa.
2.Meninggalkan (melakukan) niat didalam hari pada puasa fardlu.
3.Orang yang bersahur karena menyangka masih malam, namun dugaannya ternyata berbeda (sudah terbit fajar, penj)
4.Orang yang berbuka puasa karena menyangka telah terbenam matahari, namun faktanya menyelisihi dugaannya (matahari belum terbenam, penj).
5.Orang yang meyakini bahwa telah genap tanggal 30 bulan Sya’ban namun ternyata telah memasuki bulan Romadlon.
6.Orang yang terlanjur menelan air ketika kumur-kumur atau dari air yang masuk dari hidung.

(فصل) يجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في ستة مواضع: الأول في رمضان لافي غيره على متعد بفطره، والثاني على تارك النية ليلا في الفرض، والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافة أيضا، والرابع على من افطر ظانا الغروب فبان خلافه ايضا، والخامس على من بان له يوم ثلاثين من شعبان أنه من رمضان، والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق

BATALNYA PUASA

Murtad
Haidl
Nifas
Melahirkan
Gila walaupun hanya sebentar
Pingsan dan mabuk yang disengaja jika terjadi pada siang harinya.

(فصل) يبطل الصوم: بردة وحيض ونفاس أو ولادة وجنون ولو لحظة وبإغماء وسكر تعدى به إن عمَّا جميع النهار

MACAM IFTHOR (berBUKA) ROMADLON

Ifthor (berbuka) pada bulan ramadlan ada 4 macam :

Wajib pada orang haidl dan nifas
Jaiz (boleh) sebagaimana pada orang yang bepergian (safar) dan orang sakit
Tidak wajib juga tidak pula jaiz sebagaimana pada orang yang gila
Haram sebagaimana orang yang mengakhirkan qodlo’ Ramadlan padahal dimungkinkan untuk dikerjakan hingga tidak mencukupinya waktu mengqadla’ tersebut.

(فصل) الإفطار في رمضان أربعة انواع: واجب كما في الحائض والنفساء، وجائز كما في المسافر والمريض ولاولاكما في المجنون، ومحرم كمن أخر قضاء رمضان تمكنه حتى ضاق الوقت عنه.

IFTHOR ROMADLON TERBAGI 4

1. Wajib meng-qodlo’ dan membayar fidyah, ada 2 :

Ifthor karena mengkhawatirkan orang lain (seperti mengkhawatirkan janin, penj)
Ifthor beserta mengakhirkan qodlo’ puasa sampai tiba Romadlon berikutnya.
2. Wajib meng-qodlo’ tanpa membayar fidyah yaitu banyak seperti orang pingsan
3. Wajib membayar fidyah tanpa wajib meng-qodlo’ puasa, yaitu eperti orang yang sangat tua
4. Tidak wajib meng-qodlo’ dan tidak wajib membayar fidyah yaitu orang yang gila yang tidak disengaja.

وأقسام الإفطار أربعة: أيضا ما يلزم فية القضاء والفدية وهو اثنان: الأول الإفطار لخوف على غيرة، والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر، وثانيها مايلزم فية القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى علية، وثالثهما ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهوشيخ كبير، ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه.

TIDAK MEMBATALKAN PUASA

Sesuatu yang tidak membatalkan puasa walaupun sampai sampai kerongga mulut, ada 7 macam :

1.Sesuatu yang masuk sampai kerongga mulut karena lupa
2.___ karena tidak tahu (jahil)
3.___ karena dipaksa orang lain
4.___ karena air liur yang mengalir diantara gigi, sedangkan tidak mungkin bisa di keluarkan karena adanya udzur (halangan).
5.___ berupa debu jalanan
6.___ berupa ayakan tepung
7.___ berupa lalat yang masuk ketika terbang, atau seumpamanya.

(فصل) الذي لا يفطِر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد: مايصل إلى الجوف بنسيان أو جهل أو إكراة وبجريان ريق بما بين أسنانه وقد عجز عن مجه لعذره وما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق، وما وصل إلية وكان غربلة دقيق، أوذبابا طائرا أو نحوه

 Semoga bermanfaat apa yang telah kami tuliskan di atas dan menjadi bahan kajian yang baik apabila anda mengalami masalah yang berkenaan dengan hal itu semua …Amin

Leave your comment here: