MENJAGA AIB GURU BAGI SEORANG MURID ADALAH KENISCAYAAN

MENJAGA AIB GURU BAGI SEORANG MURID ADALAH KENISCAYAAN

وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال : اللهم استر عيب معلمي عني ، ولا تذهب بركة علمه مني

Ulama terdahulu ketika berjalan menuju tempat mengaji di hadapan gurunya, beliau bersedekah kepada orang yang ditemuinya. Selama di dalam perjalanan itu, kemudian mereka berdoa:

“Ya Allah tutuplah aib guruku dari mataku (sehingga aku tidak melihat kekurangan pada diri guruku.

Dan jangan sampai ada seorang pun yang memberitahukan aib guruku) dan jangan sampai hilang keberkahan ilmunya dariku”.

Beliau khawatir jika mengetahui kekurangan gurunya akan mengurangi rasa hormat beliau pada gurunya.

Imam Nawawi – Al Majmu’ syarh al Muhadzdzab

Leave your comment here: