ADAB KETIKA MIMPI BERTEMU ULAMA TAU KEKASIH ALLOH SWT

Sosok ulama’ adalah pewaris para Nabi. Dari ulama’, manusia mengenal makna dan nilai dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya, kita dianjurkan untuk selalu berdekatan dengan para ulama’. Kalau dekat dengan ulama’, kita juga bisa dekat ajaran yang disampaikan ulama’ yang tentu saja mengantarkan kita menuju hidayah Allah SWT dan cinta (mahabbah) kepada Rasulullah.

Kalau para ulama’ yang kita kasihi itu jauh, atau malah sudah wafat, bisa jadi kita bisa tetap bertemu mereka dalam mimpi. Kalau memang ternyata nikmat pertemuan itu hadir dalam mimpi, maka tafsirkanlah mimpi. Bagaimana menafsirkannya? Mari kita nikmati penjelasan seorang Waliyulloh Abah Guru Sekumpul Martapura.

“Apabila engkau bermimpi seorang guru (ulama’-red) yang engkau kenal, guru itu memberikan nasehat kepada eEngkau di dalam mimpi tadi maka laksanakanlah. Tapi, jangan riya dan sum’ah. Jangan ingin minta lihat kepada orang lain. Jangan ingin minta dengar orang lain. Sesungguhnya jika engkau bermimpi seorang guru dan engkau tidak memberitahukannya ke orang lain, Insya Allah engkau akan dapat madad (syafat/pertolongan-red) dari guru itu.” Demikian kata Abah Guru Sekumpul dalam suatu kesempatan.

Sementara itu, Abah Guru Zuhdi mengatakan, “apabila engkau bermimpi seseorang, wajah seseorang di dalam mimpi itu mirip sama orang yang kita kenal. Dan seseorang itu berkata, “AKU RASULULLAH”, maka pertanda orang itu Wali Qutub.”

Ada lagi pesan Guru Sekumpul: “Kalau kita bermimpi seorang guru dan guru itu memberikan nasehat yang tidak kita mengerti, hendaklah jangan sampai orang tahu dan jangan berkata-kata aku bermimpi guru. Nanti suatu saat kita akan tahu hikmah di balik mimpi itu.”

Itulah pesan beliau. Siapapun yang bermimpi bertemu seorang guru, jangan sum’ah. Jangan minta tangguh sama orang. Jangan minta nilai sama orang. Jangan minta puji sama orang. Tutupi sebagaimana aib kita. Suatu saat kita pasti tahu apa yang guru nasehati di dalam mimpi kita itu.

Yang pastinya jika kita bermimpi seorang guru apalagi guru itu ulama besar dan seorang waliyullah, pertanda kita disayangi dan dirindukan guru itu. Terkadang nasehat yang beliau sampaikan di dalam mimpi itu menjadi sulit kita fahami. Tapi suatu saat pasti kita bisa memahaminya sendiri, bukan dari orang lain. Asalkan kita cukup diam dan tutupi jika kita bermimpi seorang guru. Insya Allah kita dapat madad (pertolongan) dari guru itu.

Mudah-mudahan, berkat Rasulullah, para wali, dan orang-orang sholeh, dosa kita seumur hidup diampuni Allah, qobul segala hajat, selamat dunia akhirat, husnul khatimah, masuk surga bighoiri hisaab, terkumpul di dalam surga bersama Rasulullah, Datu Kalampayan dan Guru Sekumpul.

TAFSIR MIMPI : MIMPI BISA TERBANG SEPERTI BURUNG MERPATI

Di kitab Tafsirul ahlam Ibnu Sirin الصفحة : 209 menerangkan :

وأما الطيران: فقد حكي أنّ رجلاً أتى ابن سيرين: فقال رأيت كأنّي أطير بين السماء والأرض، فقال أنت تكثر المنى.ومن رأى كأنّه طاف فوق جبل، فإنّه ينال ولاية يخضع له فيها الملوك.

Adapun mimpi terbang ,dikisahkan bahwa seseorang menemui ibnu sirin kemudian berkata :” aku bermimpi seolah2 aku terbang diantara langit dan bumi “ibnu sirin berkata : ” engkau banyak anugrah.”barang siapa mimpi seolah2 keliling di atas gunung maka dia akan memperoleh kekuasaan yg membuat para penguasa tunduk.

وقيل من رأى كأنّه يطير فإن كان أهلاً للسلطان ناله، وإن سقط على شيء ملكه، وإن لم يصلح للولاية دل على مرض يصيبه يشرف منه على الموت، أو خطأ منه يقع في دينه.

Dikatakan barang siapa mimpi seolah2 terbang, jika dia ahli sebagai pemimpin maka dia akn mendapatkannya, jika jatuh pada sesuatu maka akan memilikinya.jika tdk patut sebagai pemimpin maka menunjukan penyakit yg akan membawanya pada kematian, atau dia akan melakukan kekeliruan dalam agamanya.

فإن طار من سطح إلى سطح، فإنّه يستبدل بامرأته امرأة أخرى. وقال بعضهم: الطيران دليل السفر، إذا كان بجناح فإنّه انتقال من حال إلى حال. فإن بلغ طيرانه منتهاه، فإنّه ينال في سفره خيراً.

Jika mimpi terbang dari satu atap ke atap yg lain maka dia akan mengganti istrinya,sebagian yg lain berkata : ” mimpi terbang menunjukkan perjalanan, jika terbang dengan sayap maka dia akan beralih dari satu keadaan kepada keadaan yg lainnya,jika dia terbang mencapai tujuannya maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam perjalananya.”

وإذا طار من أرض إلى أرض نال شرفاً وقرة عين، لما قيل:وإذا نبا بك منزل فتحولفإن طار من أسفل إلى علو بغير جناح نالت أمنيته وارتفع بقدر ما علا. فإن طار كما تطير الحمامة في الهواء نال عزاً. فإن رأى كأنّه طار حتى توارى في جو السماء ولم يرجع، فإنّه يموت. ومن طار من داره إلى دار مجهولة، فإنه يتحول من داره إلى قبره.

Jika terbang dari satu wilayah ke wilayah yg lain maka dia akan mendapatkan kemuliyaan dan kegembiraan,jika mimpi terbang dari bawah ke atas tanpa sayap maka dia akan meraih cita2nya dan menjadi tinggi sesuai dengan tinggi terbangnya.jika mimpi terbang seperti terbangnya merpati di angkasa maka dia akn memperoleh kemuliyaan.jika mimpi terbang hingga lenyap di balik langit dan tdk kembali maka dia akan meningga;.jika mimpi terbang dari rumahnya ke rumah yg tdk dikenal maka dia akan berpindah dari rumahnya ke kuburannya.

Wallohu a’lam.

TAFSIR MIMPI : BERMAIN CATUR DAN MASALAH MIMPI JARI TANGAN

Menurut ahli takwil mimpi, mimpi bermain catur, dadu atau kelerang dan sebagainya adalah tidak baik takwilnya dan menyebabkan perbantahan / perbalahan. Ibnu Sirin menakwilkan mimpi ini berdasarkan Firman Allah SWT di dalam (surah al-A’raf ayat 98) :

 

Atau patutkah penduduk negeri negeri itu (bersedap hati) serta merasa aman daripada kedatangan azab Kami kepada mereka pada siang hari, semasa mereka sedang mereka bermain-main?

   Bermimpi bermain catur. Takwilnya dia mempunyai musuh dan hutang atau juga berusaha untuk membuat permusuhan.

   Bermimpi bermain dadu. Takwilnya punyai hutang, melakukan maksiat, atau perniagaanya melanggar hukum syarak. Juga ditafsirkan sebagai peperangan atau perbalahan dan kemenangan berpihak kepada yang tidak mengikuti permainan itu.

   Bermimpi bermain kelerang. Takwilnya berada di dalam kebatilan.

   Bermimpi bermain judi. Takwilnya banyak melakukan kejahatan dan sering membantah-bantah.

Menurut Ibnu Sirin penyakit-penyakit yang terdapat pada jari adalah berkaitan dengan anak atau harta. Jika dia tidak mempunyai anak tandanya dia seorang yang menyia-nyiakan solat.

   Bermimpi jari kelingkingnya terpotong. Takwilnya anaknya akan menderhakainya.

   Bermimpi jari manisnya terpotong. Takwilnya dia akan mendapatkan anak.

   Bermimpi melihat jari tengah terpotong. Takwilnya ada orang alim atau qadi di tempatnya akan meninggal.

   Bermimpi memotong jari orang lain. Takwilnya akan terjadi sesuatu musibah terhadap hartanya.

   Bermimpi kehilangan jari-jarinya. Takwilnya hilangnya ketelitian di dalam bekerja.

   Bermimpi mengunyah jari-jari. Takwilnya akan kehilangan harta.

   Bermimpi mengunyah jari. Takwilnya kehilangan harta.

   Bermimpi mengenggam jarinya. Takwilnya dia akan meninggalkan perkara yang haram.

Bermimpi bermain gitar dan mendengarnya. Takwilnya bermakna berkaitan dengan perkataan yang dusta.

   Bermimpi bermain gitar dirumahnya. Takwilnya dia mendapat musibah.

   Bermimpi bermain gitar dan talinya terputus. Takwilnya terlepas dari kesusahan.

TAFSIR MIMPI TENTANG SORBAN KOPIYAH DAN KERUDUNG

Mimpi Tentang Sorban

Menurut Ibnu Sirin serban merupakan mahkota bagi orang-orang Arab. Maka dia menafsirkan sebagai kekuasaan seseorang atau kepimpinan seseorang.

   Mimpi melilitkan serban di kepala.Takwilnya ialah dia akan bermusafir atau juga dia akan mendapat kebaikan.

   Mimpi serbannya bersambung dengan serban orang lain. Takwilnya ialah menunjukkan kekuasaannya akan semakin meluas

   Mimpi seolah-olah memakai serban dari kain sutera. Takwilnya ialah kekuasaannya yang menyalahi aturan agama atau ditakwil sebagai harta yang haram.

   Mimpi memakai serban dari kain wol. Takwilnya ialah dia akan mendapat kekuasaan yang digunakan untuk kebaikan dunia dan agamanya.

   Mimpi melihat kainnya dari campuran wol dengan sutera.Takwilnya ialah dia akan mendapat kekayaan.

Nabi Ishak a.s pernah bermimpi bahawa serbannya tertanggal, kemudian selepas itu isterinya hilang. Kemudian dia bermimpi lagi serbannya dikembalikan orang kepadanya. Nabi Ishak menafsirkan mimpinya itu sebagai kepulangan isterinya. Ternyata benar isterinya yang hilang itu dijumpai semula.

Abu Muslim al-Khurasaniy brmimpi seolah-olah Rasulullah S.A.W memasangkan serban merah di kepalanya dengan 22 lilit. Lalu diceritakan mimpinya kepada seorang ahl takwil dan ahli takwil itu berkata ” Bererti engkau akan memerintah satu negeri selama 22 tahun dengan kepimpinan yang penuh kezaliman.” Mimpinya itu menjadi kenyataan.

Mimpi Tentang Kopiah

Menurut Ibnu Sirin kopiah diertikan sebagai musafir ke tempat yang jauh atau mengahwini perempuan. Kopiah juga dikaitkan dengan kepimpinan seseorang ketua.

   Bermimpi menanggalkan kopiah.Takwilnya bererti berpisah dengan ketuanya.

   Bermimpi meletakkan kopiah di atas kepala.Takwilnya memperolehi kedudukan atau mendapat kebaikkan dari ketuanya.

   Bermimpi kopiahnya koyak atau kotor.Takwilnya ketuanya akan ditimpa kesusahan.

   Bermimpi melihat kopiahnya ditanggalkan oleh pemuda atau raja yang tidak dikenalinya.Takwilnya ketuanya akan meninggal dunia atau dia akan berpisah dengan ketuanya.

   Bermimpi raja membahagikan kopiah kepada rakyatnya.Takwilnya raja itu sedang mencari seorang untuk menjadi pemimpin

   Bermimpi memakai kopiah secara terbalik.Takwilnya ketuanya akan mengubah dari kebiasaanya.

   Bermimpi kopiah yang dipakai ketuanya cacat atau kekurangan.Takwilnya ketuanya menjalankan sariat Islam dengan kurang sempurna.

   Bermimpi ada kotoran atau najis pada kopiahnya.Takwilnya dia telah melakukan dosa.

   Jika perempuan (bujang atau janda) bermimpi memakai kopiah.Takwilnya dia akan berkahwin.

   Jika perempuan (hamil) memakai kopiah.Takwilnya dia akan melahirkan anak lelaki.

 

Mimpi Tentang kerudung

Menurut Ibnu Sirin kerudung wanita diertikan sebagai suaminya, pengawasnya atau atasannya.

   Wanita yang bermimpi kerudungnya panjang atau labuh. Takwilnya hati suaminya lapang.

   Wanita yang bermimpi kerudungnya lebar. Takwilnya harta suaminya banyak.

   Wanita yang bermimpi kerudungnya putih. Takwilnya suaminya baik agamnya.

   Wanita yang bermimpi membuka kerudung di khalayak ramai. Takwilnya dia adalah perempuan yang tidak tahu malu.

   Wanita (yang bersuami) bermimpi kerudungnya rosak atau ada kekurangan pada kerudung nya. Takwilnya ialah suaminya akan mendapat musibah atau sesuatu yang tidak diinginya.

   Wanita (yang perawan) bermimpi kerudungnya rosak atau ada kekurangan pada kerudung nya. Takwilnya dia sendiri akan mengalami musibah atau sesuatu yang tidak diingininya.

   Wanita bermimpi melihat kerudung nya hitam dan usang. Takwilnya suaminya akan menjadi miskin.

   Wanita yang bermimpi kerudung nya kotor atau berdebu. Takwilnya musuh-musuhnya akan menjelek jelekannya.

TAFSIR MIMPI DARI KITABNYA IMAM IBNU SIRRIN

Ensiklopedia Tafsir Mimpi Menurut Tradisi Islam ini adalah karangan asal Imam Ibnu Sirin. Muhammad Bin Sirin lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Sirin. Beliau adalah seorang ulama. Di samping mendalami ilmu-ilmu tafsir, hadis dan ilmu-ilmu lainnya, beliau terkenal sebagai seorang pakar dan mahir dalam menafsirkan mimpi. Penafsiran mimpi yang dilakukannya banyak mengaitkan ayat-ayat Al-Quran, dan Hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, di samping pengalamannya yang luas dalam menafsirkan mimpi. Simpan buku ini disetiap bilik anda untuk penafsiran yang baik tentang mimpi.

Setiap manusia pernah bermimpi, kerana mimpi adalah perkara biasa berlaku semasa tidur dan ianya berlaku kepada setiap orang. Semakin bertakwa seseorang itu kepada Allah S.W.T. maka semakin benarlah mimpi-mimpinya sebagai petunjuk daripada Allah S.W.T.

Sabda Rasulullah S.A.W. maksudnya : “Mimpi yang benar itu ialah sebahagian daripada empat puluh enam sifat kenabian.” (Hadis Riwayat Muslim)

Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : “Mimpi baik itu daripada Allah dan mimpi buruk itu daripada syaitan, maka ketika salah seorang daripada kamu mimpi buruk, meludahlah ke arah kiri tiga kali, kemudian minta perlindungan kepada Allah, maka mimpinya tidak akan mengkhuatirkan.” (Hadis Riwayat Muslim)

Dalam riwayat yang lain Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : “Apabila seseorang darimu melihat mimpi yang menggembirakannya maka hendaklah ia mengucapkan ‘alhamdulillah’ dan ceritakannya kepada orang yang lain, dan sebaliknya apabila ia melihat mimpi yang menduka citakannya, maka mimpi itu adalah dari syaitan, kerana itu hendaklah ia mengucapkan isti’azah (a’uuzubillahi minasysyaitoonir roojiim) dan jangan ceritakannya kepada orang lain kerana mimpi itu tidak mendatangkan mudarat kepada nya.”(Hadis Riwayat Bukhari dari Abi Sa’id).

Untuk mendapatkan mimpi yang benar seseorang perlulah melaksanakan adab-adab sebelum tidur seperti berwuduk, membaca al-Quran, berzikir dan solat witir. Tidur mengiring ke arah kiblat seperti tidur Rasulullah S.A.W. Waktu yang baik adalah waktu tengah malam di antara jam 1 pagi hingga 4 pagi. (waktu mustajab doa).

Sahabat yang dimuliakan,

Mimpi yang dimimpikan di antara masa seseorang hampir lena hingga dia tidur lena adalah benar dan berfaedah. Mimpi-mimpi ini selalunya merupakan pembawa pembukaan dan perantaraan kepada yang luar biasa. Bukti kebenaran mimpi dinyatakan oleh Allah S.W.T. dengan firman-Nya yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah akan buktikan mimpi itu benar kepada Rasul-Nya, kamu akan masuk Masjidil Haram jika dikehendaki Allah dengan aman”

(Surah al-Fath ayat 27).

Secara umumnya, mimpi berlaku apabila seseorang itu sedang tidur. Boleh juga berlaku dalam situasi lain, seperti ketika pengsan, mabuk, nazak dan sebagainya, dengan syarat fizikalnya dalam keadaan separuh sedar.

Dikatakan mimpi berlaku apabila roh seseorang itu keluar dari jasadnya, cuma yang berbeza dengan kematian ialah roh orang mati keluar terus kesemua sekali dari jasad. Bagi orang yang bermimpi, rohnya hanya keluar dalam ertikata ‘menjenguk’ (extending), masih ada yang tinggal dalam jasad. Sebab itulah orang tidur masih bernafas. Ibarat seseorang kaki kanan di dalam air tapi kaki kiri memijak daratan. Begitulah juga orang yang bermimpi, sebahagian rohnya berada dalam jasadnya manakala sebahagian lagi berada di luar tubuhnya.

Manusia keseluruhanya bermimpi. Kadangkala mimpi itu menggembirakan dan kadangkala tidak, kadangkala mimpi itu tidak dapat difahami dan di tafsirkan, kadangkala mimpi itu juga penuh misteri dan simbolik sehinggakan agak sukar bagi kita sebagai umat manusia untuk menafsirkan makna di sebalik setiap kejadiaan mimpi tersebut.

Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya Tafsir Mimpi Menurut Islam, berkata: “Tidak semua mimpi dapat ditafsirkan makna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpi bagaikan angin lalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yang bertakwa merupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullah tidak bermimpi melainkan mimpi baginda menjadi kenyataan. Sedangkan mimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yang disebarkan oleh syaitan.”

Dalam suatu riwayat dikisahkan, seorang wanita bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bermimpi melihat sebahagian tubuh baginda berada di rumahku.” Baginda menjawab, “Sesungguhnya Fatimah akan melahirkan seorang anak lelaki, kemudian engkau yang akan menyusukannya.” Tidak lama kemudian Fatimah melahirkan Hussein dan disusukan oleh wanita tersebut.

Menurut ahli-ahli takbir, mimpi ada tiga macam:

 1. Mimpi daripada Allah S.W.T. iaitu mimpi yang baik untuk dunia dan akhirat, merupakan khabar gembira atau satu peringatan daripada Allah S.W.T. supaya tidak melakukan maksiat kepada-Nya.

 1. Mimpi yang batil atau permainan syaitan, iaitu mimpi yang tidak dapat diperincikan oleh orang yang bermimpi. Ertinya orang yang bermimpi itu tidak sanggup mengingat tertib atau jalan cerita mimpi itu. Mimpi seperti ini dianggap batil dan tidak mempunyai sebarang makna atau takwil. Atau mimpi buruk yang tidak menyenangkan seperti kedatangan mala petaka, musibah, permusuhan, kesedihan, kesengsaraan, kemelaratan, penderitaan dan sebagainya.

 1. Keinginan nafsu. Seperti kita ketahui nafsu ada tiga, iaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah dan nafsu ammarah. Mimpi seperti ini terjadi kerana pengaruh fikiran seseorang. Sesuatu yang dia lakukan atau dia khayalkan siang hari atau menjelang tidurnya selalu menjelma ketika tidurnya. Atau mimpi makan ketika diri sedang lapar, mimpi di aniayai orang ketika sedang sakit dan sebagainya. Mimpi seperti ini tidak mempunyai erti sama sekali.

Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya ; “Mimpi itu ada tiga, mimpi daripada Allah (mimpi yang baik), mimpi daripada syaitan (mimpi buruk) dan mimpi daripada dirinya yang kerana terjadi sesuatu kemudian dia bermimpi.”

Sahabat yang dihormati,

Mimpi mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebahagian mimpi membayangkan perkara yang bakal terjadi dan kemudian benar-benar terjadi. Mimpi yang baik adalah mimpi yang disandarkan kepada Allah S.W.T; ia adalah mimpi yang benar, yang datang dengan membawa khabar gembira dan peringatan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mimpi (yang baik dan benar) adalah sebahagian warisan kenabian yang kekal hingga ke hari ini.

Sedangkan mimpi yang tidak disukai adalah mimpi yang disandarkan kepada syaitan; Nabi S.A.W meminta agar menyembunyikannya dan membuangnya jauh –jauh. Baginda memberitahu kepada orang yang bermimpi (dari syaitan), bahawasanya mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat baginya. Sesungguhnya mimpi yang tidak disukai itu ialah mimpi yang menakutkan yang boleh mendatangkan fitnah dan tipu daya.

Dalam kitab-kitab karangan Ibnu Sirin, Imam Ad-dahlawi, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. terdapat cara-cara dan adab-adab yang sunat dilakukan ketika bermimpi daripada gangguan syaitan. Cara-caranya adalah seperti berikut :

 1. Membaca ta’awwuz (a’uuzubillahi minasysyaitoonir roojiim)

 1. Meludah kesebelah kiri kita sebanyak 3 kali.

 1. Mengubah cara tidur ke sebelah yang lain.

 1. Bangun sembahyang 2 rakaat (kalau termampu) dan berdoalah agar kita dijauhkan dari musibah dan bencana serta mintalah yang baik-baik serta perlindungan daripada Allah S.W.T.

Kalau diamalkan perkara di atas insya-Allah mimpi yang buruk itu tidak ada apa-apa kesan ke atas kita.

Di bawah ini di lampirkan takbir atau tafsir mimpi menurut ulama-ulama muktabar yang arif mengenai takbir dan tafsir mimpi seperti Imam Ibnu Sirin dan yang lain-lain :

1.0. Melihat kematian.

1.1. Al-Ustaz Abu Sa’id berkata: “Melihat mati dalam mimpi adalah penyesalan daripada perkara yang sangat besar. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia mati, kemudian dia hidup lagi, bererti dia mempunyai dosa kemudian dia bertaubat, berdasarkan firman Allah S.W.T. yang bermaksud : “Mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami.”

(Surah al-Mukmin ayat 11)

1.2. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia mati tanpa didahului sesuatu penyakit dan hal-hal yang menyebabkan kematian, bererti umurnya masih panjang. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia belum mati bererti sudah dekat ajalnya. Jika orang yang bermimpi itu seolah-olah menyangka bahawa dia tidak mati untuk selamanya, maka dia akan mati dalam perang sabilillah.

1.3. Sesiapa yang bermimpi, lalu dia dimandikan dan dikafani, bererti selamatlah masalah keduniaannya tetapi rosak agamanya.

1.4. Sesiapa yang melihat imam (pemimpin negeri) mati, bererti akan terjadi bencana di negeri itu, sebagaimana juga bermimpi melihat terjadi bencana di satu negeri menunjukkan matinya imam negeri itu.

1.5. Sesiapa yang bermimpi melihat mayat seseorang (yang sudah mati), seolah-olah dia mati lagi, lalu orang-orang menangis, yakni tidak sampai berteriak dan meratap, maka ini menunjukkan akan berkahwin salah seorang zuriatnya. Bermimpi melihat tangisan mereka itu menunjukkan terjadinya sesuatu yang menggembirakan bagi mereka. Menurut satu pendapat bemimpi melihat matinya lagi orang yang sebenarnya sudah mati menunjukkan akan matinya salah seorang keluarganya.

1.6. Sesiapa yang bermimpi menjumpai mayat, maka dia akan mendapat harta. Jika datang kepadanya khabar kematian seseorang, bererti akan sampai kepadanya khabar kerosakan agamanya dan meningkatnya masalah keduniaannya. Jika dia melihat seolah-olah anaknya mati, maka dia lepas dari musuhnya.

1.7. Jika dia melihat seolah-olah seseorang berkata kepada seseorang: “Si Polan meninggal dunia “, maka terjadi kesusahan bagi yang memberitahukan itu. Jika orang hamil bermimpi mati dan orang lain menangisinya tanpa meratap, maka dia akan mendapat anak lelaki dan dia akan bergembira.

1.8. Menurut satu pendapat orang bujang yang bermimpi mati menunjukkan dia akan berkahwin, sedangkan orang berkahwin yang bermimpi mati menandakan dia akan bercerai. Ini kerana jika terjadinya kematian akan terjadilah perpisahan.

1.9. Sedangkan mimpi meratap, sesiapa yang melihat seolah-olah satu tempat di tempat dijadikan tempat meratap, maka akan terjadi pentadbiran yang tidak baik di tempat itu yang menyebabkan ahlinya bercerai-berai.

1.10. Sedangkan mimpi menangis, ada tafsiran dari Ibnu Sirin bahawa beliau berkata: “Tangisan yang dilihat dalam tidur ialah sesuatu yang menggembirakan. Tetapi kalau tangisan atau ratapan itu disertai dengan tarian tidak baik mimpinya. Jika seseorang melihat ada orang yang mati, yakni orang yang dikenalnya, dan dia meratapnya dan membunyikan terompet, bererti terjadi musibah atau dukacita bagi orang yang dilihat itu atau bagi keluarganya.”

1.11. Jika seseorang melihat pemimpin mati dan mereka menangis di belakang jenazahnya tanpa disertai dengan ratapan, maka mereka akan melihat sesuatu yang menggembirakan berlaku ke atas pemimpin itu. Sesiapa yang melihat seolah-olah pemimpin mati dan orang ramai menyebut-nyebutnya orang yang baik, bererti ada kebaikan dalam kepemimpinannya.

1.12. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang sudah mati, bermakna dia berada di tengah-tengah orang munafik, ertinya dia menyuruh mereka mengerjakan kebaikan tetapi mereka tidak mengendahkan suruhannya itu.

1.13. Dan tafsiran dan sebahagian mereka (ahli mimpi), sesiapa yang melihat seolah-olah dia bersahabat dengan orang mati akan pergi merantau jauh dan di sana dia mendapat kebaikan yang banyak. Jika dia bemimpi makan bersama orang-orang mati bererti panjang umurnya. Dan melihat matinya pemimpin menunjukkan dia akan digulingkan atau diberhentikan.

2.0. Memandikan mayat

2.1. Adapun mimpi memandikan mayat, sesiapa yang melihat mayat memandikan dirinya sendiri, bermakna keluarga atau anak-anak mayat itu lepas dari dukacita dan bertambah hartanya. Jika mayat itu dimandikan oleh seseorang, bermakna ada orang yang bertaubat di tangan orang yang memandikan itu.

Orang yang memandikan menurut asal mimpinya ialah peniaga yang banyak mendatangkan manfaat dan banyak membantu orang susah, atau juga dimimpikan sebagai orang mulia yang bertaubat di tangannya orang-orang yang berbuat dosa.

2.2. Sesiapa yang melihat bersama-sama orang yang memandikan, maka dia akan naik dan lepas dari kesusahan. Jika melihat orang-orang mati mencari orang yang membasuh pakaiannya, bererti orang mati, itu sangat berhajat kepada doa, sedekah dan orang yang akan membayar hutangnya dan melaksanakan wasiatnya.

2.3. Jika orang yang bemimpi itu melihat seseorang membasuh pakaian orang yang sudah mati, bererti ada kebaikan dari yang memandikan itu yang sudah sampai bagi si mayat.

3.0 Melihat kafan

3.1. Manurut satu pendapat kafan dimimpikan dengan suka melakukan zina. Sesiapa yang melihat tidak sempuma pakaiannya, maka dia diajak melakukan zina tetapi tidak mengendahkannya. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia dibungkus dengan kain kafan seperti orang mati, menandakan dia akan mati. Jika dia lihat tidak tertutup kepala dan kakinya bererti ada yang kurang baik dalam agamanya.

Namun demikian terkadang kain kafan yang kurang bagi mayat diertikan sebagai dekatnya kepada taubat sedangkan kain kafan yang berlebihan diertikan sebagai jauhnya daripada taubat.

3.2. Sesiapa yang melihat seolah-olah kaum yang tidak dikenal menghiasnya dan memakaikan pakaian kemegahan kepadanya tanpa adanya sesuatu sebab seperti hari raya atau pengantin lalu mereka meninggalkannya bersendirian di satu rumah maka itu menunjukkan akan matinya.

4.0. Melihat keranda mayat

4.1. Sesiapa yang bermimpi seolah-olah dia diusung di dalam keranda, maka akan naik martabatnya dan banyak hartanya.

4.2. Sesiapa yang bermimpi dimasukkan ke dalam keranda dan tidak ada orang yang mengangkat atau membawanya, bererti dia akan dipenjara.

4.3. Sesiapa yang melihat seolah-olah orang yang menghantarnya menangis di belakang kerandanya, maka baik mimpinya, begitu juga kalau dia melihat mereka memuji dan mendoakannya. Kalau dia melihat mereka tidak menangis dan tidak memujinya tidak baik.

5.0 Mimpi Sesama Manusia

Adakala kita sering bermimpi yang adakalanya kita berada dalam keadaan bahaya di mana ada orang yang memburu kita dan cuba membunuh kita serta sering berada dalam pelarian dan ketakutan. Baiklah, mimpi sebegini boleh dihuraikan kepada mimpi berjumpa dan melihat orang yang mana terdiri kepada empat golongan iaitu orang tua, kanak, orang yang dikenali dan juga orang yang tidak dikenali. Diharap penerangan di bawah ini boleh dijadikan panduan, wallahuallam.

5.1. Mimpi melihat lelaki yang dikenali

Al-Ustaz Abu Sa’id berkata; “Bermimpi melihat lelaki yang dikenal menunjukkan akan mendapatkan sesuatu daripadanya, dari orang yang mirip dengannya atau yang satu nama dengannya.”

Maksud bemimpi menerima barang-barang berharga daripadanya bererti mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan daripadanya. Kalau yang bermimpi itu orang yang layak menjadi pemimpin dan dia melihat menerima kemeja baru daripadanya, maka dia akan memimpin orang itu. Bermimpi menerima tali dari seseorang bererti ada berjanji denganya.

 1. 2. Melihat orang tua

Melihat orang tua yang tidak dikenal atau yang berumur 35 tahun ke atas menunjukkan terbatasnya umur orang yang bermimpi itu. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia mengikuti orang tua, bererti dia mengikut kebaikan. Sesiapa yang melihat orang tua Turki bererti dia mendapat kawan yang baik.

 1. 3. Melihat pemuda / tidak dikenali

Mimpi pemuda adalah musuh. Bermimpi melihat pemuda putih merupakan musuh yang tersembunyi, pemuda hitam adalah musuh yang kaya, pemuda berkulit kemerah-merahan merupakan musuh yang tua.

5.3.1 Jika orang yang bermimpi itu melihat diikuti oleh pemuda bererti dia akan berjumpa dengan musuh. Jika dia melihat bertembung melihat orang tua berubah menjadi anak muda, maka bermacam-macam mimpinya. Ada yang mengatakan dia akan mendapat kesenangan. Ada yang mengatakan dia akan mendapat kemerosotan, sama ada masalah dunia atau agamanya, ada yang mengatakan dia akan mati.

5.3.2. Jika dia melihat pemuda yang tidak dikenal dan sangat marah melihatnya, maka dia akan berjumpa dengan musuh yang sangat dibenci orang. Jika dia senang melihatnya, maka dia akan bertemu musuh yang disukainya.Perempuan yang melihat perempuan muda dalam tidurnya bererti itu adalah musuh baginya dalam keadaan apa pun. Tetapi bermimpi melihat perempuan tua, bererti itu dunianya. Jika dia melihat wanita itu berhias mendedahkan auratnya, maka dia akan mendapatkan kesenangan dunianya. Jika dia melihat wanita tua itu berpaling muka, maka hilanglah kemegahannya.

5.3.3. Jika dia melihat orang tua masuk ke dalam rumahnya bererti dia akan mendapat kesenangan dunia dan jika dia melihatnya keluar dari rumahnya bererti hilang kesenangan dunianya.

5.3.4. Kalau dia melihat wanita tua itu bukan Islam bererti kesenangan yang itu kesenangan yang haram, tetapi kalau Islam bererti kesenangannya itu kesenangan yang halal.

5.3.5. Jika dia melihat seolah-olah wanita muda bertukar menjadi wanita tua menunjukkan baiknya dunianya.

5.3.6. Jika ada lelaki melihat wanita tua yang tidak suka kepadanya sedangkan dia suka melihatnya bererti dia susah mendapat kesenangan dunia. Jika wanita itu nampaknya suka kepadanya, maka dia mendapat kesenangan dunia sekadar kesukaan wanita tua itu.

6.0. Melihat kanak-kanak

6.1. Mimpi kanak-kanak ialah musuh yang lemah. Jika ada lelaki yang bermimpi seolah-olah dia berubah menjadi kanak-kanak bererti hilang maruahnya. Namun demikian mimpinya itu menunjukkan akan hilangnya kesusahannya. Jika dia melihat seolah-olah mendukung kanak-kanak, bererti dia akan mentadbir kerajaan.

6.2. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia belajar Quran atau adab bererti dia lepas dari dosa.

6.3. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia mempunyai anak yang ramai bererti akan menghadapi kesusahan kerana mengurus kanak-kanak pun banyak kesusahannya.Menurut hikayat, ada seorang lelaki mendatangi Ibnu Sirin dan berkata: “Saya bermimpi seolah-olah di bilik saya ada kanak-kanak menjerit” Maka Ibnu Sirin berkata: “Takutlah kepada Allah dan janganlah memukul orang dengan kayu.”

6.4. Melihat kanak-kanak perempuan dalam tidur bererti mendapat keringanan dan kemudahan setelah, menghadapi kesusahan. Sesiapa yang bermimpi membeli hamba abdi bererti dia mendapat kesusahan dan sesiapa yang bermimpi membeli hamba sahaya akan mendapat kebaikan.

6.5. Sesiapa yang bermimpi mempunyai anak lelaki yang sudah akil baligh, bererti itu merupakan kemegahan dan kekuatan baginya. Tetapi kemegahan dan kekuatan itu lebih besar kemungkinan berlaku pada ibu anak itu. Perempuan yang bermimpi mempunyai anak lelaki yang sudah dewasa, bererti satu kebaikan yang akan datang kepadanya. Namun demikian kata satu pendapat orang yang mempunyai anak kecil, kemudian dia melihat seolah-olah sudah dewasa, bererti menunjukkan akan matinya. Kata yang lain lagi melihat kanak-kanak seolah-olah sudah menjadi dewasa menunjukkan kepada kekuatan dan pertolongan.

6.6. Ada orang yang isterinya sedang hamil bermimpi seakan-akan lahirnya anak lelaki tetapi rupanya isterinya melahirkan anak perempuan. Ada juga yang bemimpi mendapat anak perempuan tetapi dia mendapat anak lelaki. Bahkan ada juga yang tepat seperti yang dilihatnya dalam mimpinya itu.

7.0. Mimpi Berkaitan Peristiwa Atau Kejadian

Mimpi Berkaitan Peristiwa Atau Kejadian

 1. Bermimpi menunaikan solat alamatnya akan sempurna kerja di dunia dan akhirat.

 1. Bermimpi berlaku perang sabil atau anda akan menunaikan haji alamatnya dosa anda akan diampunkan dunia dan akhirat

 1. Bermimpi memasuki masjid haram atau melakukan tawaf di baitullah alamatnya anda akan mendapat pahala dan nikmat akhirat dan jika seseorang itu berada dalam kesakitan ia akan segera sembuh

 1. Bermimpi beri sedekah atau zakat fitrah anda akan berasa suka cita dan aman bahagia

 1. Bermimpi memohon doa kepada Allah Taala atau membaca qur’an di rumah anda alamatnya anda akan terlepas daripada bahaya atau sempurna sesuatu pekerjaan yang dilakukan

 1. Jika bermimpi membaca qur’an dengan suara yang lanjut alamatnya panjang usia anda

 1. Jika bermimpi berpuasa alamatnya anda akan mendapat kekayaan atau menjadi orang yang berpakat besar

 1. Jika bermimpi diri anda dalam keadaan bersujud alamatnya anda akan bertapa

 1. Bermimpi sembahyangkan jenazah memberi alamat anda akan mendapat pahala di dunia dan akhirat

 1. Jika bermimpi melihat pelita atau sesuatu yang menyala menandakan pekerjaan yang anda lakukan tidak dapat dilakukan oleh orang lain Bermimpi diri atau rumah anda terbakar menandakan anda akan mendapat ilmu kebajikan di dunia dan akhirat

 1. Jika bermimpi melihat jalan masuk ke kebun atau sesuatu kawasan alamatnya anda akan mendapat berita yang gembira

 1. Jika bermimpi melihat jalan yang lurus memberi alamat anda akan melakukan segala suruhan Allah Taala Jika bermimpi melihat jalan ke pekan memberi petunjuk anda akan mendapat keuntungan yang besar

 1. Jika bermimpi melihat jalan yang sempit alamatnya anda akan mengalami kesukaran

 1. Bermimpi perisai terlalu banyak di rumah anda alamatnya rumah anda dipeliharan daripada sebarang kejahatan

 1. Bermimpi mengenai anak panah menandakan anda akan mendapat surat Jika bermimpi diri di panah orang alamatnya anda akan mengirim berita kepada orang

 1. Bermimpi memanah kayu menandakan akan berlaku kematian

 1. Bermimpi bermain besi memberi alamat sebarang pekerjaan yang dilakukan akan diakhiri dengan kejayaan

 1. Bermimpi bermain dengan senjata menandakan seseorang itu akan mendapat kebaikan daripada apa yang dilakukan untuk kebajikan Bermimpi mengenai permata membawa petanda anda akan mendapat harta atau kenaikan pangkat

 1. Bermimpi memakai gelang perak di kaki alamatnya anda akan mendapat kebajikan

 1. Bermimpi duit terbelah dua alamatnya anda akan bergaduh

 1. Bermimpi bertengkolok besar atau berbaju besar anda akan menjadi orang berpengaruh atau berpangkat besar

 1. Bermimpi berkain hijau alamatnya segala kerja yang dilakukan akan mendapat keredhaan Allah Taala.

 1. Bermimpi memakai kain memberi alamat anda akan mendapat keuntungan yang besar

 1. Jika bermimpi kain di pinggang terkoyak alamat keluarganya akan mati dan kalau terkoyak baju alamat kematiannya

 1. Bermimpi mengenai bunyi gendang di dalam rumah alamatnya pekerjaan anda diberkati

 1. Jika bermimpi bunyi rebab alamat beroleh kegembiraan dalam hidup

 1. Jika bermimpi makan kuih apam alamatnya anda akan mendapat harta dan jika makan sehidangan dengan raja atau orang besar kehendak anda akan tercapai

 1. Bermimpi makan gula alamatnya seseorang akan berduka cita

 1. Bermimpi makan makanan masam memberi alamat anda akan sakit atau berduka cita

Jika bermimpi memakan ubat alamatnya anda akan berada dalam keadaan aman dan sentosa

 1. Sekiranya bermimpi diri anda telah sembuh dari demam, menandakan cita-cita anda akan berjaya.

 1. Jika bermimpi muka anda merah atau hitam menandakan anda akan mendapat bahaya.

 1. Jika bermimpi gigi anda patah menandakan saudara anda akan mendapat kemalangan atau mati.

 1. Jika bermimpi diri anda dipukul orang atau mengalami perdarahan menandakan anda akan kehilangan harta.

 1. Jika bermimpi dimarahi guru, menandakan anda akan dimurkai oleh orang-orang besar.

 1. Jika bermimpi rumah anda atau rumah orang lain runtuh alamatnya anda akan difitnah.

 1. Jika bermimpi naik ke rumah besar atau mahligai yang indah anda akan memperoleh kebesaran di dunia dan akhirat.

 1. Jika bermimpi membuat rumah atau dinding alamatnya anda akan memperolehi kekayaan dan selamat dalam kerjaya anda.

 1. Jika bermimpi melihat rumah yang tinggi menandakan anda akan berkawan dengan orang jahat

 1. Bermimpi tangga rumah patah menandakan anda akan dikhianati

 1. Sekiranya di dalam mimpi anda anda berwudhuk alamatnya pekerjaan anda akan sempurna

 1. Jika bermimpi tidak boleh berenang atau sesak nafas yang teramat sangat menandakan anda akan memperoleh harta atau ilmu

 1. Sekiranya anda bermimpi berjalan atau berlayar ke sesuatu tempat yang jauh menandakan anda akan dipermuliakan orang

 1. Bermimpikan ayam sabung menyambung menandakan anak lelaki anda akan berkawan dengan orang baik

 1. Jika bermimpi melihat Allah Taala dengan ketiadaan yang menyerupai baginya dengan sesuatu , segala kehendak akan diperolehnya dan dialah Wali Allah yang beroleh kebesaran di dunia dan akhirat

 1. Sekiranya seseorang bermimpi melihat Rasulullah s.a.w anda akan masuk syurga

 1. Jika bermimpi melihat malaikat Jibrail a.s datang kepada anda, anda akan mendapat pahala di dunia dan akhirat

 1. Jika di dalam mimpi seseorang itu melihat titian siratulmustaqim, seseorang itu akan mendapat pekerjaan yang baik dan dijauhi daripada kejahatan

 1. Sekiranya bermimpi melihat pendita atau fakir, anda akan dikurniakan sesuatu oleh Allah S.W.T.

 1. Sekiranya bermimpi melihat lelaki lebih ramai daripada perempuan menandakan anda akan mendapat kebajikan

 1. Jika bermimpi memegang dakwat atau kalam, alamatnya anda akan memperoleh isteri, ilmu dan harta yang halal

 1. Jika bermimpi mata atau tubuh anda bercahaya alamatnya anda akan memperoleh kebajikan dengan sempurna

 1. Jika bermimpi mencukur bulu ketiak menandakan anda akan terlepas dari harta yang ditanggung

 1. Jika bermimpi berjumpa dengan orang alim alamatnya anda akan menjadi penghulu besar

 1. Jika bermimpi memotong rambut menandakan anda akan bercerai dengan isteri

 1. Bermimpi membuang darah menandakan anda akan sembuh dari penyakit

 1. Jika bermimpi paras anda mempunyai perempuan alamatnya anda akan memperoleh harta atau anak

 1. Jika bermimpi diri anda mati menandakan anda akan panjang umur tetapi jika bermimpi mati hidup semula alamatnya kehendak anda akan diperoleh

 1. Sekiranya diri anda bermimpi dibawa ke kubur alamatnya anda akan beroleh kekayaan

 1. Jika bermimpi kanak-kanak ating kepada anda menandakan anda akan memperoleh harta yang banyak

8.0. Mimpi Berkaitan Alam Semulajadi Dan Tanaman

 1. Bermimpi mengenai batu-batu halus alamatnya anda akan terlepas dari kedukaan

 1. Bermimpi makan tanah liat anda akan mendapat harta

 1. Seseorang yang bermimpi emas yang banyak di dalam rumahnya alamatnya anda akan menjelaskan segala hutang piutang

 1. Jika anda bermimpi hujan turun dengan lebat, anda akan mendapat rezeki berlipat kali ganda dan memperoleh rezeki yang halal.

 1. Jika bermimpi bintang jatuh ke riba atau jatuh ke atas rumah menandakan anda akan memperoleh kejayaan dan dikurniakan anak yang baik.

 1. Sekiranya bermimpi naik ke atas angin dan tetap di sana anda akan menjadi raja.

 1. Sekiranya anda bermimpi melihat matahari dan bulan, bulan turun ke riba atau masuk ke lengan baju, anda akan memperolehi kejayaan di dunia.Sebaliknya jika melihat matahari terbelah dua atau hitam warnanya menandakan raja di negeri itu mati atau negeri itu akan mendapat huru-hara.

 1. Jika bermimpi mendengar halilintar atau guruh petir menandakan sesuatu yang tidak baik akan berlaku.

 1. Jika bermimpi tebu anda akan dimurahkan rezeki sebaliknya

10.jika bermimpi menanam sesuatu tanaman kemudian tanaman itu tumbuh menandakan anda akan memperoleh untung yang banyak

 1. Bermimpi pohon gandum,padi atau kacang hidup dengan subur manandakan anda akan memperoleh rahmat allah, sebaliknya jika bermimpi menanam tanaman yang masam anda akan berduka-cita.

 1. Jika bermimpi menanam kapas anda akan mendapat untung

 1. Bermimpi air sungai mengalir dengan tenang menandakan anda akan terlepas dari bahaya.

 1. Jika bermimpi air sungai kering anda akan memperoleh kesakitan

 1. Jika anda bermimpi mandi dalam sungai menandakan anda akan beroleh rahmat

 1. Jika bermimpi menyelam dalam sungai yang airnya sejuk alamatnya anda akan beroleh nikmat di dunia dan akhirat

 1. Jika bermimpi air laut menjadi tawar atau manis anda akan memperoleh harta atau dijauhi dari sebarang bahaya.

 1. Jika anda bermimpi air terlalu panas menandakan anda akan berduka cita.

 1. Jika bermimpi makan buah timun alamatnya anda akan mendapat kebajikan atau berjumpa dengan orang yang mahir dalam ilmu pengetahuan

 1. Bermimpi mengenai buah delima manis anda akan memperoleh kebajikan dan keuntungan dalam perniagaan

 1. Bermimpi makan api memberi alamat beroleh isteri yang bijaksana

 1. Bermimpi tentang emas,perak atau timah menandakan kerja yang dilakukan tidak mendapat sebarang keuntungan

 1. Bermimpi emas bertahtakan permata anda akan mendapat kekayaan

9.0. Bermimpi Akan Haiwan

 1. Jika bermimpi melihat kambing yang terlalu banyak menandakan pekerjaan anda akan memperoleh rezeki yang halal.

 1. Sekiranya bermimpi naiki kuda atau unta, anda akan memperoleh kemuliaan dan kebajikan serta cita-cita anda akan dimakbulkan Allah.

 1. Bermimpi naik gajah anda akan dipermuliakan orang dengan kebesaran.

 1. Jika bermimpi membunuh gajah anda akan dihormati dan memperoleh kebahagian di dunia dan akhirat.

 1. Jika bermimpi melihat gajah berjuang alamatnya orang-orang besar akan berkelahi sesama sendiri.

 1. Jika bermimpi harimau datang kepada anda alamatnya anda akan memperoleh kehinaan

 1. Jika bermimpi melihat babi atau anaknya menandakan orang itu melakukan pekerjaan terkutuk. Sebaliknya jika bermimpi membunuh babi atau tikus anda akan menunaikan haji atau memperoleh pahala haji.

 1. Jika bermimpi pelanduk atau kijang datang kepada anda alamatnya anda akan memperolehi isteri yang jahat.

 1. Jika bermimpi lebah bersarang dalam telaga atau sarangnya jatuh dalam telaga menandakan anda akan dipermuliakan orang

 1. Sekiranya bermimpi anda ditangkap harimau, alamatnya anda akan diperdayakan orang

 1. Bermimpi memandikan binatang menandakan seseorang itu akan sakit atau mendapat kebinasaan atau kehilangan sesuatu

 1. Jika bermimpi melihat terlalu banyak ayam di bawah rumah anda atau di dalam kampung anda akan beroleh orang gaji atau hamba yang baik

 1. Jika bermimpi bermain telor ayam menandakan anda akan berkawan dengan orang-orang jahat

 1. Jika anda bermimpi bermain dengan burung hantu di rumah atau berhampiran dengan rumah anda menandakan ahli keluarga anda akan meninggal dunia

 1. Sekiranya anda bermimpi burung merak datang kepada anda lalu anda tangkapnya menandakan anda akan memperoleh kekayaan atau mendapat anak lelaki

 1. Jika bermimpi lebah, lalat atau nyamuk terlalu banyak alamatnya orang ramai akan berhijrah ke tempat anda

 1. Jika bermimpi burung terbang ke rumah anda kemudian terbang ke rumah orang lain menandakan anda akan berduka cita

 1. Bermimpi burung putih datang ke rumah menandakan anda akan memperoleh isteri yang budiman atau mendapat rezeki

 1. Jika bermimpi menunggang naga menandakan semua kehendak diperoleh

 1. Jika bermimpi dililit ular seluruh badan menandakan sesuatu yang buruk akan berlaku

 1. Bermimpi kutu atau hama melekat di badan atau pakaian menandakan anda akan mendapat bencana

 1. Bermimpi disengat binatang bisa menandakan anda akan mendapat kecelakaan

 1. Jika bermimpi dipatuk ular seseorang itu akan mendapat suami atau isteri

 1. Bermimpi makan telor ayam, pisang atau minyak alamatnya akan memperoleh keuntungan

 1. Bermimpi memukat ikan alamatnya anda akan menjadi kaya atau mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda

 1. Bermimpi mencari burung alamatnya anda akan mendapat keuntungan dan dimurahkan rezeki

 1. Bermimpi mendapat terlalu banyak najis menandakan anda akan kekurangan harta

 1. Bermimpi mengenai najis besar menandakan anda akan mendapat kerugian

 1. Jika bermimpi makan tahi alamatnya anda akan memperoleh harta yang halal dan akan sembuh dari penyakit

 1. Jika bermimpi mencium bau kasturi atau anbar alamat orang itu akan sakit Bermimpi tubuh anda direnjis air mawar menandakan anda akan mendapat harta kekayaan yang halal

Sahabat yang dikasihi,

Takbir mimpi yang dinyatakan di atas adalah sebahagian saja takbir mimpi yang dapat di tuliskan, sebahagian besar takbir ini boleh merujuk buku bertajuk “Ensiklopedia Tafsir Mimpi Menurut Islam karangan Imam Muhammad Ibnu Sirin”

Sebahagian dari mimpi yang kita alami mungkin adalah mainan tidur (gangguan syaitan). Bergantung kepada waktu kita tidur dan kebiasaanya mimpi yang benar selalu berlaku apabila keadaan kita tidur dengan nyenyak bermula jam 1 pagi sehingga 4 pagi sebelum waktu subuh. Mimpi yang baik juga adalah mimpi semasa tidur sebentar sebelum masuk waktu zohor .(Sunnah Rasulullah S.A.W. yang menyarankan agar kita tidur sebentar sebelum masuk waktu solat zohor dipanggil qailulah)

Setiap perkara yang berlaku adalah dengan izin Allah S.W.T, kita perlu berserah kepada Qadak dan Qadar Allah S.W.T , kerana Dia saja yang Maha Mengetahui.

ARTI JATUH DARI KETINGGIAN DALAM MIMPI

imagesKUCING

         Banyak orang yang mengatakan  bahwa mimpi merupakan bunga tidur yang menghiasi lelapnya tidur anda, namun bagi sebagian orang mimpi merupakan memiliki artian penting hubungannya dengan kehidupan keseharian kita, setiap mimpi yang dihadirkan selalu memiliki artian tersendiri yang perlu di ketahui artiannya.

Seperti yang akan kita bahas mengenai arti mimpi jatuh dari ketinggian, sepertinya sangat mengerikan jika tiba-tiba saja anda terjatuh dari ketinggian, walau pun hanyalah mimpi akan tetapi tetap saja menimbulkan rasa cemas mengapa mimpiitu bisa terjadi? Dan bagaimana artinya?

Bagi sebagian orang tentu pernah bermimpi merasakan jatuh dari ketinggian dan tentunya sangat membuat was-was dan hingga sulit bernafas atau hingga sampai terbangun dari mimpi tersebut, namun sayangnya hanya sedikit orang yang mengetahui arti serta makna yang di miliki oleh mimpi tersebut. Kali ini kami akan memberikan infromasi mengenai mimpi jatuh dari ketinggian dan untuk menjawab rasa keingin tahuan anda selama ini, mari simaklah informasinya sebagai berikut ini:

 1. Arti mimpi jatuh dari ketinggian, jika anda pernah bermimpi jatuh dari ketinggian maka mimpi ini memiliki artian bahwa anda akan mengelami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau jika anda yang telah memiliki pekerjaan makan anda akan merasaakan keterpurukan karena jabatan anda menjadi renda namun oleh karena itu anda harus segara hati-hati dalam menyikapi suatu hal dan tetap berdoa kepada Tuhan YME
 2. Arti mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi ini memberikan suatu pertanda yang dapat berpengaruh dalam kehidupan keseharian anda dari mimpi ini anda akan merasakan suatu hal yang tidak mengenakan hati  anda akan merasa berkabung dan tidak enak hati karena sesuatu hal yang tidak begitu jelas, bisa jadi dalam masalah perjodohan atau keuangan anda, oleh karena itu tetap lah berusaha untuk menstabilkan keuangn serta jangan lupa berdoa agar sesuatu hal buruk tidak meimpa anda.

 

ARTI MIMPI DI BERI UANG OLEH ORANG LAIN

MIM

              Mimpi dapat dikatakan sebagai bunga tidur yang menghiasi lelapnya anda, namun menurut sebagian orang mimpi merupakan sesuatu pertanda yang dapat mempengaruhi hidup anda entah dalam urusan kesehatan, maslah karier atau bahkan perjodohan dan setiap mimpi tersebut memiliki arti dan maknanya masing-masing.

Seperti yang akan kita bahas kali ini mengenai arti mimpi di beri uang oleh orang lain. Dalam keadaan sadar tentunya sangat bahagia ketika ada orang yang tak di sangka-sangka memberi anda uang, akan tetapi jika ini terjadi dalam mimpi anda pastinya akan menimbulkan kecurigaan akan apa arti dari mimpi tersebut.

Sebagian orang pastinya pernah bermimpi akan hal seperti itu di beri uang oleh orang lain, akan tetapi mereka tidak mengetahui apa arti dan makna dari mimpi tersebut, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dan oleh karena itulah  kami disini mencari infromasi mengenai arti mimpi di beri uang oleh orang lain, agar menjawab semua rasa penasaran anda yang ingin mengetahui apa arti dari mimpi tersebut dan kami pastikan informasi ini dapat di percaya karena di pilih dari beberapa sumber yang di percaya serta di andalkan, oleh sebab itulah mari kita simak informasinya sebagai berikut ini

 1. Arti mimpi di beri uang oleh orang lain, mimpi ini bisa di katakana memiliki pertanda buruk pada kehidupan keseharian anda, karena jika anda mengalami ini maka anda harus segara berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal dan memutuskan suatu kesimpulan pasalnya dari mimpi ini anda akan jatuh   atau mengalami penurunan dalam segi perekonomian kehidupan anda. Lebih rincinya dalam segi usaha anda yang telah anda bangun bertahun-tahun lamanya serta dalam kondisi kesehatan anda yang menurun. Oleh karena itulah tetap berdoa meminta yang terbaik dalam segi sesuatu hal.
 2. Arti mimpi di beri uang, jika anda pernah bermimpi di beri uang maka ini pula pertanda baik bahwa dalam kenyataannya anda akan di berikan rejeki oleh teman terdekat anda namun sebelumnya anda akan mengalami kesususahan terlebih dahulu, oleh sebab itu tetaplah berdoa meminta petunjuk kepada tuhan agar segala sesuatunya selalu di permudah dan di beri kelancaran.

Demikanlah informasi yang dapat di sampaikan mengenai arti mimpi di beri uang oleh orang lain, semoga infromasi ini dapat bermanfaat untuk anda khusunya yang sedang mencari tahu tentang mimpi tersebut, semoga bermanfaat

 

TAFSIR MIMPI ATAU BUNGA TIDUR ISLAMY 2

tuMimpi melihat orang menebang pohon kecil, maka pertanda akan datang sesuatu yang tidak disukai.

Mimpi melihat orang menebang pohon besar, maka pertanda akan dapat menyelesaikan sebuah masalah.

Mimpi melihat seseorang menanam teh, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang tak terduga.

Mimpi melihat orang menembak binatang atau burung, maka pertanda akan merasa kesusahan karena teman sendiri.

Mimpi melihat orang yang terbang, maka pertanda akan mendapatkan suatu kemajuan dalam hidup.

Mimpi melihat orang meniup terompet atau alat tiup sejenisnya, maka pertanda akan mendapatkan berita yang menggembirakan.

Mimpi melihat keluarga yang sedang tertawa, maka pertanda bahwa keluarga tersebut akan mengalami kesedihan.

Mimpi melihat orang tertawa dalam sebuah pesta, maka pertanda akan menemui banyak orang yang terserang suatu penyakit.

Mimpi melihat orang yang bertaubat, maka pertanda akan menyaksikan suatu masyarakat yang sejahtera.

Mimpi melihat orang yang mendoakan Anda, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya.

Mimpi melihat seorang raja memegang tongkat, maka pertanda Anda akan dibutuhkan oleh pihak pemerintah.

Mimpi melihat tetangga membawa ubi ke rumah, maka pertanda akan tertipu oleh teman yang bermulut manis.

Mimpi melihat orang memenangkan undian, maka pertanda akan mengalami suatu kesedihan yang mendalam.

Mimpi melihat banyak orang menunggu suatu undian, maka pertanda Anda akan melihat bencana yang akan menimpa orang banyak.

Mimpi melihat seorang atasan membagi-bagikan upah, maka pertanda Anda dan teman-tema Anda akan mendapatkan suatu tugas baru dari atasan Anda.

Mimpi melihat seorang perempuan cantik seperti bidadari, maka pertanda akan mendapatkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Mimpi bertemu dengan seorang wartawan, maka pertanda akan berhasil dalam usaha.

Jika Mimpi melihat banyak orang di dalam kamar, maka pertanda akan mendapatkan ejekan dari tetangga sendiri.

Mimpi melihat seorang yang’ kaya, maka pertanda akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan.

Mimpi melihat orang yang kebal, maka pertanda akan mendapat dengki dari orang iain.

Mimpi melihat seseorang sedang bersedih, maka pertanda akan melihat orang tersebut hidupnya selalu, bahagia.

Mimpi bertemu dengan orang suci, maka pertanda akan hidup aman dan damai.

Mimpi bertemu dengan seorang wanita, maka pertanda akan memperoleh dukungan dalam perjuangan Anda.

Mimpi bertemu dengan seorang pengarang, maka pertanda Anda akan bersahabat dengan orang orang penting.

Mimpi mendapat banyak luka, maka pertanda akan mendapat banyak keuntungan.

Mimpi bercukur atau memotong rambut, maka pertanda ada sanak saudara yang sedang sakit.

Mimpi sikunya lecet, maka pertanda akan menghadapi masalah yang harus diperhatikan dengan serius.

Mimpi kaki menjadi pincang, maka pertanda akan pindah ke tempat lain.

Mimpi mati, maka pertanda akan berada dalam keadaan sehat wal afiat.

Mimpi memiliki mata yang tajam, maka pertanda akan menjalin cinta dengan orang yang diharapkan.

Mimpi memiliki mata yang berwarna biru, maka pertanda akan diantar oleh seseorang yang diharapkan selama ini.

Mimpi melihat kuku, maka pertanda akan menerima warisan.

Mimpi mendengar suara detak jantung, maka pertanda akan mendengar sebuah kabar yang baik.

Mimpi melihat gambar hati (simbol cinta), maka pertanda akan segera menikah atau akan hidup bahagia bersama keluarga.

Mimpi melihat bibir sendiri, maka pertanda Anda harus berhati-hati dalam menjalankan usaha.

Mimpi menjadi gila, maka pertanda akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia usaha.

Mimpi kemaluan terlepas, maka pertanda akan mendapatkan masalah besar.

Mimpi mencuci rambut atau keramas, maka pertanda Anda harus menjaga tingkah 1aku Anda.

Mimpi memotong rambut orang lain, maka pertanda Anda harus berhati-hati terhadap rencana yang akan datang.

Mimpi memiliki tangan kuat, maka pertanda akan sukses dalam berpolitik atau berusaha.

Mimpi melihat tangan yang indah, maka pertanda akan memiliki bakat seni.

Mimpi melihat tangan yang kena kotoran, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan dalam berusaha meskipun sedikit.

Mimpi memiliki badan yang gemuk, maka pertanda akan disegani orong.

Mimpi memiliki badan kurus, maka pertanda tidak akan ada rejeki yang datang.

Mimpi tangan atau kaki putus, maka pertanda mendapatkan kesusahan mengenai harta.

Mimpi badan terikat dengan rantai, maka pertanda akan menderita sakit.

Mimpi melihat perut sendiri, maka pertanda akan terhindar dari kesusahan selama ini atau sanak saudara yang masih muda.

Mimpi bercermin muka, maka pertanda harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

Mimpi berzi-na atau berse-tubuh dengan seorang wanita, maka pertanda akan mendapatkan suatu kerugian.

Mimpi berzi-na dengan seorang pelacur, maka pertanda akan mendapatkan istri yang sangat setia.

Mimpi berzi-na dengan seorang janda, maka pertanda akan mendapatkan seorang , pendamping yang masih gadis.

Mimpi berziarah kemudian mayatnya keluar dari kubur, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.

Mimpi berziarah ke makam wali, maka pertanda akan mendapatkan ketenangan hidup.

Mimpi berziarah ke makam orang tua (ayah atau ibu), maka pertanda Anda harus bersabar dalam melakukan sesuatu.

Mimpi membaca surat Yaasiin, maka pertanda akan memiliki rumah tinggal yang membahagiakan.

Mimpi memberi upah pada pegawai, maka pertanda akan mendapatkan kasih sayang orang lain.

Mimpi sedang mandi, maka pertanda akan terlepas dari malapetaka atau kesialan.

Mimpi minum air di sungai, maka pertanda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Mimpi minum air yang jernih, maka pertanda akan terlepas dari prasangka buruk.

Mimpi berenang di dalam sungai, maka pertanda sesuatu yg diinginkan tidak terkabul.

Mimpi memenangkan suatu undian, maka pertanda akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Mimpi menerima undangan dari orang lain, maka pertanda akan panjang umur.

Mimpi memberikan undangan pada orang lain, maka pertanda akan ditimpa kesalahpahaman.

Mimpi bertaubat kepada Allah, maka pertanda akan mendapatkan kehidupan yang sehat sejahtera.

 

TAFSIR MIMPI ATAU BUNGA TIDUR ISLAMY

tuMimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dalam hidupnya / Kesuburan tanah.

Mimpi melihat Nabi Adam as atau Nabi-Nabi yang lainnya, maka pertanda akan mendapatkan tambahan kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Mimpi melihat anak-anak, maka pertanda akan mendapatkan jodoh dan dalam waktu yang dekat akan menikah.

Mimpi melihat orang di penjara lama sekali, maka pertanda akan kehilangan harta kekayaannya.

Mimpi melihat seorang polisi, maka pertanda akan mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan sehari-hari.

Mimpi melihat polisi di dalam kantornya, maka pertanda akan mendapatkan tamu seorang sahabat yang lama berpisah.

Mimpi melihat seorang perempuan mengenakan kerudung, maka pertanda bahwa Anda harus bersikap hati-hati dalam menghadapi setiap masalah.

Mimpi melihat orang menangis, maka pertanda akan memiliki teman yang mengerti tentang keadaan diri Anda.

Mimpi melihat seorang yang berkulit sawo matang, maka pertanda akan sukses dalam usahanya.

Mimpi bertemu dengan seorang pembesar, maka pertanda akan mendapatkan suatu kehormatan.

Mimpi bertemu setan, maka pertanda akan datang suatu keburukan kepada diri kita.

Mimpi melihat bidadari, maka pertanda akan menjadi seorang alim ulama.

Mimpi melihat malaikat, maka pertanda akan memperoleh kekayaan.

Mimpi melihat bertemu dengan para sahabat Nabi, maka pertanda akan mendapatkan karunia dari Allah SWT.

Mimpi bertemu dengan orang banyak, maka pertanda tidak akan berhasil segala yang dikehendaki.

Mimpi seolah-olah bertemu dengan Tuhan, maka pertanda akan dikaruniai kebahagiaan hidup di dunia dan kemungkinan akan diampuni dosa-dosanya.

Mimpi melihat orang sedang bertinju, maka pertanda akan menerima kerugian yang besar dalam berusaha.

Mimpi melihat orang digantung, maka pertanda orang yang diimpikan akan mendapatlam karunia dan balasan dari Allah SWT.

Mimpi melihat orang yang dihukum mati, maka pertanda harus waspada terhadap perkataan dan perbuatan dalam pekerjaan.

Mimpi melihat seorang pemain sulap, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan.

Mimpi melihat orang sedang lompat indah, maka pertanda akan menerima penghormatan karena perbuatan baik Anda.

Mimpi melihat arsitek sedang bekerja, maka pertanda akan memperoleh sukses dalam pekejaan jika Anda bekerja pada orang lain.

Mimpi melihat orang buta, maka pertanda akan kedatangan seorang teman yang meminta

pertolongan.

Mimpi melihat orang main kartu, maka pertanda untuk tidak bertindak lebih jauh dalam pekerjaan.

Mimpi melihat anak kembar, maka pertanda akan mendapatkan hasil yang biasa dalam berusaha.

Mimpi melihat orang yang bermain kecapi, maka pertanda akan mendengarkan berita yang penting.

Mimpi melihat orang yang membawa golok, maka pertanda akan mendapatkan sedikit kesulitan dalam masalah keuangan.

Mimpi melihat orang bekerja di dalam kantor, maka pertanda akan segera mendapatkan kedudukan yang baik.

Mimpi bertemu dengan seorang admiral, maka pertanda akan mendapatkan kesuksesan dalam berusaha dan dalam kehidupan sosial.

Mimpi bertemu dengan kekasihnya, maka pertanda akan mandapatkan kebahagiaan dalam bercinta.

Mimpi bertemu dengan juru rawat, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan.

Mimpi melihat orang bertopeng pada sebuah pesta, maka pertanda akan mendapatkan sebuah kabar buruk.

Mimpi melihat wanita yang pingsan, maka pertanda kehidupan rumah tangga dalam keadaan aman sentosa.

Mimpi bertemu dengan musuh atau saingan, maka pertanda akan bertemu dengan seorang sahabat yang sangat baik.

Mimpi bertemu dengan seorang tukang ramal, maka pertanda Anda akan berada dalam kebimbangan.

Mimpi melihat orang berpangkat masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki dari usaha Anda sekarang.

Mimpi melihat orang turun dari langit dan masuk ke dalam rumah, maka pertanda sedang dimurka oleh Allah 8WT karena telah melakukan perbuatan yang tidak disenangi olehNya.

Mimpi melihat pengantin, maka pertanda orang yang menjadi pengantin tersebut akan mendapatkan kesusahan.

Mimpi melihat seorang wanita membawa pisau, maka pertanda wanita tersebut akan segera dikaruniai anak.

Mimpi bertemu dengan seseorang di dalam pondok, maka pertanda akan mendapatkan bantuan dari orang lain.

Mimpi melihat orang banyak di dalam sebuah pondok, maka pertanda akan berhasil dalam berusaha.

Mimpi melihat seseorang mengenakan pakaian warna putih, maka pertanda akan menemui kegagalan dalam berusaha.

Mimpi bertemu dengan seorang raja, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan yang dinantikan.

Mimpi melihat teman Anda dirampok, maka pertanda akan mendapatkan rejeki.

Mimpi melihat seorang perampok ditangkap polisi, maka pertanda ada pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

Mimpi melihat orang dirantai dan Anda lepaskan, maka pertanda akan mendapatkan kebaikan dari teman sekerja.

Mimpi melihat seseorang tertimpa pohon, maka pertanda orang tersebut akan mengalami kerugian dalam berusaha.

Mimpi melihat seseorang sedang merokok, maka pertanda mendapatkan teman untuk menyelesaikan permasalahan orang tersebut.

Mimpi melihat seseorang memberi rokok kepada Anda, maka pertanda akan mendapatkan kemajuan dalam waktu yang singkat.

Mimpi bertemu seseorang yang sangat sabar, maka pertanda akan mendapatkan seorang sahabat yang sangat baik.

Mimpi melihat seseorang meminta maaf kepada Anda, maka pertanda akan dipercaya oleh orang tersebut.

Mimpi melihat seseorang yang sakit di dalam hutan, maka pertanda akan mendapat kail sesuatu yang tidak terduga.

Mimpi melihat seseorang sakit, maka pertanda akan diajak berunding oleh orang tersebut.

Mimpi melihat dua orang berjabat tangan, maka pertanda akan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan.

Mimpi melihat seseorang membuang sampah di depan rumah, maka pertanda akan dipermalukan oleh orang lain.

Mimpi bertemu dengan penjual sayur, maka pertanda akan mengalami perubahan hidup secara tiba-tiba.

Mimpi melihat orang tersenyum kepada Anda, maka pertanda akan berhasil dalam ,berusaha.

Mimpi melihat orang bersepeda, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan tetapi dapat Anda atasi.

Mimpi melihat setan mengejar teman Anda dan kemudian Anda menolongnya, maka pertanda akan mendapatkan godaan.

Mimpi melihat seseorang yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan sulit, maka pertanda Anda akan membantu teman Anda tersebut yang sedang dalam kesulitan.

 

TAFSIR MIMPI DAN ARTI MIMPI JANGAN PERCAYA 2

 1. BAYI 3Mimpi dicium dengan gadis-gadis muda : Alamat akan kecewa.
 2. Mimpi digigit kutu binatang : Ada orang. yang menagih hutang.
 3. Mimpi digigit seekor anjing : Peringatan agar anda waspada.
 4. Mimpi digigit seekor nyamuk : Alamat akan bersedih.
 5. Mimpi dihipnotis orang : Akan membuka rahasia, penjelasan             dengan terpaksa.
 6. Mimpi dihormati anak-anak : Ada peristiwa yang                               membahagiakan dalam keluarga.
 7. Mimpi dikalahkan oleh musuh : Harus hati-hati rencana anda           bisa gagal
 8. Mimpi dikejar orang jahat di sebuah gang : Akan muncul                   sesuatu yang kurang baik / memalukan.
 9. Mimpi dikelilingi gadis-gadis yang tertawa : Akan dicemooh             orang.
 10. Mimpi dikurung dalam sebuah penjara bawah tanah : Alamat           akan dikunjungi famili yang dibenci.
 11. Mimpi dilantik jadi juru rawat : Akan memperoleh jodoh yang           menyenangkan.
 12. Mimpi dilempari orang dengan batu : Akan memperoleh harta           yang tak diduga-duga.
 13. Mimpi dimurkai guru: Alamat akan dimarahi oleh atasannya.
 14. Mimpi dipenjarakan dan lambat keluarnya : Akan bangkrut               dan jatuh miskin.
 15. Mimpi dipenjarakan secara tidak adil : Alamat orang lain tidak         mempercayai anda.
 16. Mimpi diri anda sakit : Akan ada godaan besar yang menimpa           anda.
 17. Mimpi diri sendiri bermata buta : Anda harus berhati-hati                 dalam pekerjaan.
 18. Mimpi diri sendiri bertelinga besar : Akan memperoleh                     kegembiraan.
 19. Mimpi dirinya (laki-laki) menjadi orang perempuan : Akan               senang dan mendapat harta.
 20. Mimpi dirinya bercakap-cakap dengan orang mati. Akan sia-           sia pekerjaannya dan cita-citanya gagal.
 21. Mimpi dirinya bersumpah : Alamat kurang baik pekerjaannya.
 22. Mimpi dirinya bertelanjang : Alamat akan terlepas dari                     kesukaran.
 23. Mimpi dirinya digantung oleh orang lain : Alamat akan bebas           dari hutang piutangnya.
 24. Mimpi dirinya diliputi awan putih : Alamat akan diliputi rezeki         yang banyak.
 25. Mimpi dirinya diperbudak : Alamat akan mendapat harta:
 26. Mimpi dirinya dipukul orang : Akan mendapat harta.
 27. Mimpi dirinya gila : Alamat sembuh dari penyakit.
 28. Mimpi dirinya jadi pendek : Alamat sukar pekerjaannya.
 29. Mimpi dirinya membuang darah : Alamat akan sembuh dari             sakitnya.
 30. Mimpi dirinya menjadi raja : Alamat menjadi orang yang                   kejam.
 31. Mimpi dirinya meratap-ratap : Akan memperoleh                               keberuntungan.
 32. Mimpi disambar halilintar : Alamat akan diberi kemakmuran,           tapi petaka bagi orang lain.
 33. Mimpi disambut dengan tepuk tangan : Akan memperoleh                 sukses dalam usaha baru.
 34. Mimpi disengat seekor kalajengking : Dikhianati teman sendiri.
 35. Mimpi ditawari coklat seseorang : Akan mendapat teman yang         baik.
 36. Mimpi ditendang seekor keledai : Akan ragu-ragu dalam                   bercinta.
 37. Mimpi ditolong seorang polisi : Alamat suatu masalah akan               berakhir dengan baik.
 38. Mimpi ditumbuhi rumput kering : Akan mendapat anak yang             sehat.
 39. Mimpi duduk di atas buah apel : Akan mendengarkan kabar             baik.
 40. Mimpi duduk di atas pohon atau memanjat pohon : Akan                 mendapat kedudukan yang baik.
 41. Mimpi duduk menghadapi meja kantor : Alamat baik, naik               jabatan atau keberuntungan.
 42. Mimpi duduk menghadapi meja makan : Alamat baik akan               beruntung dalam usaha.
 43. Mimpi duduk sebagai juri : Akan berselisih dengan orang yang         dicintainya.
 44. Mimpi duduk semeja dengan kakek dan nenek Akan panjang           umur.
 45. Mimpi duduk-duduk dengan kepala negara : Alamat segala               perkataannya dituruti orang.
 46. Mimpi gigi bagian bawah tanggal : Akan berduka cita, karena           anak atau istrinya meninggal dunia.
 47. Mimpi giginya tanggal sendiri (bagian yang atas) : Akan                   berduka cita, karena orang tua ditimpa kemalangan.
 48. Mimpi hamil (bila wanita) : Akan terwujud keinginan anda.
 49. Mimpi harimau masuk ke kota : Alamat negeri akan diserang           musuh.
 50. Mimpi hidung berdarah (mimisan) : Akan mengalami                         keberuntungan walau sekedarnya.
 51. Mimpi hidup bahagia dalam berkeluarga : Akan beruntung               keluarga anda.
 52. Mimpi ikut suatu festival : Sahabat anda akan beruntung.
 53. Mimpi isteri bersalin (melahirkan) : Akan dapat rejeki besar.
 54. Mimpi isterinya mengandung : Alamat kurang baik bagi yang           mimpi.
 55. Mimpi jadi masinis kereta api : Akan menemukan hobbi baru.
 56. Mimpi jadi pengarang : Akan beruntung dengan pekerjaan                 anda.
 57. Mimpi jalan beriring dengan guru: Alamat mendapat                         pemeliharaan Tuhan.
 58. Mimpi jari anda terpotong : Akan didesas-desuskan orang.
 59. Mimpi jatuh cinta atau punya rasa cinta : Akan datang                       kebahagiaan dan kepuasan.
 60. Mimpi jatuh cinta pada juru rawat : Usaha anda berhasil dengan menyenangkan.
 61. Mimpi jatuh cinta pada pria berkumis : Akan beruntung dalam perkawinannya kapan saja.(untuk wanita)
 62. Mimpi jatuh dari gunung : Alamat kurang baik, atau berbahaya bagi anda.
 63. Mimpi jatuh dari pesawat terbang : Alamat suatu musibah / kemalangan.
 64. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi : Masa kejayaan anda akan lenyap.
 65. Mimpi jatuh ke dalam sebuah selokan : Akan memperoleh nama jelek.
 66. Mimpi jatuh menimpah sesuatu : Akan ada kabar penting.
 67. Mimpi kaki anda pincang : Akan lekas pergi atau pindah tempat.
 68. Mimpi kaki atau tangan kena kotoran : Akan mengalami keberuntungan.
 69. Mimpi kakinya mengeluarkan air: Alamat akan menjadi penghulu. .
 70. Mimpi kawin dengan isteri orang : Alamat kurang baik, ada pejabat yang sewenang-wenang dalam menangani khasus.
 71. Mimpi kawin lagi : Akan bertambah kesibukan.
 72. Mimpi kecelakaan sewaktu naik bus: Akan memperoleh kesusahan keuangan.
 73. Mimpi kehilangan ayam : Akan kehilangan anak dan sanak keluarga.
 74. Mimpi kehilangan cincin : Akan bercerai atau kehilangan pasangan.
 75. Mimpi kehilangan ibu : Anda merasa berdosa dalam suatu hal.
 76. Mimpi kehilangan tangan kanan : Akan kehilangan ayah.
 77. Mimpi kehilangan tangan kiri : Akan kehilangan ibu.
 78. Mimpi kejatuhan bulan : Akan terima rezeki nomplok.
 79. Mimpi keluar dari kereta api : Akan tercapai cita-cita anda.
 80. Mimpi keluar dari qua ker tempat terang terbuka : Akan ada perubahan yang lebih baik.
 81. Mimpi kemaluannya berubah ke kelamin lain (dari laki-laki ke perempuan) : Akan dikaruniai anak atau harta kekayaan.
 82. Mimpi kemaluannya terlepas : Akan menderita kesusahan yang besar.
 83. Mimpi kepala keluar tanduk : Akan ada perselisihan faham.
 84. Mimpi kepala keluar tanduk : Akan ada perselisihan. TAFSIR MIMPI TENTANG HAL GAIB
 85. Mimpi kepala timbul luka-luka banyak : Akan memperoleh keuntungan.
 86. Mimpi kepalanya dipegang orang : Bagi bujangan akan mendapat jodoh dan dapat rezeki.
 87. Mimpi kolam di halaman rumah penuh kotoran orang : Akan dapat uang banyak tak di duga-duga.
 88. Mimpi kucing masuk ke rumah anda : Alamat ada orang yang mau menumpang ke rumah anda.
 89. Mimpi lebah bersarang di tepi telaga dan jauh ke telaga : Alamat yang mimpi mendapat kemuliaan didukung oleh orang banyak.
 90. Mimpi lolos dari suatu bahaya : Akan segera sembuh dari sakit.
 91. Mimpi makan belalang : Alamat memperoleh uang yang halal.
 92. Mimpi makan buah anggur : Akan menerima pusaka, ditawari kedudukan baik.
 93. Mimpi makan buah apel : Alamat akan menghadapi sukses.
 94. Mimpi makan buah delima manis : Alamat akan bergirang hati.
 95. Mimpi makan buah kelapa : Akan teguh dan tabah dalam menghadapi musibah.
 96. Mimpi makan buah keledung : Alamat kesehatan badan terganggu.
 97. Mimpi makan buah kurma : Anda sedang dicintai seseorang.
 98. Mimpi makan buah nanas : Alamat anda bersuka cita.
 99. Mimpi makan buah peer: Alamat memperoleh kerugian.
 100. Mimpi makan buah pepaya yang matang : Akan memperoleh harta.